Hopp til innhold

Aili blir NSR-dronningen

Aili Keskitalo og NSR skaffer seg nå et forsprang som det kan bli vanskelig å ta igjen for et same-Ap i motvind. Bare interne utfordringer kan skape trøbbel for NSR-dronningen.

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I dag åpner Norske Samers Riksforbund (NSR) sitt landsmøte i Kautokeino. Dette er organisasjonens 40. landsmøte.

Jubileumsmøtet er også starten på en lang valgkamp. NSR vil bruke landsmøtet til å gi vitamininnsprøytning til lokallagsledere landet rundt. Men det viktigste blir å vise omverdenen hvem som er sjefen over alle sjefer i NSR.

Indre Finnmark mot Troms/Nordland

For første gang foran et sametingsvalg er partiet i opposisjon på Sametinget. Dette gir mange nye utfordringer.

Å få opp en optimistisk og begeistret stemning på selve landsmøte vil ikke være noe problem. Internt vil ikke NSR-apparatet ha noe problemer med å samles rundt Aili Keskitalo som leder og presidentkandidat. Spørsmålet er hvordan folket - velgerne - skal følge NSR og Keskitalo 14. september 2009?

Det er ikke noen hemmelighet at organisasjonen har en nord-sør-skillelinje. Enkelte, både i og utenfor NSR, konkretiserer dette ved å si "Indre-Finnmark mot Troms-Nordland". NSR-velgere - og til dels også noen politikere i nord, er ikke like begeistrert over at makta er flyttet lenger sør i landet.

Dette kan slå ut både negativt og positivt for partiet: I Finnmark kan velgerne finne andre alternativer. I Troms-Nordland kan dette trekke til seg flere velgere. Klare tendenser til dette så vi ved valget for tre år siden.

Et annet forhold er at NSR i noen kretser betraktes som akademisk og litt fjernt fra småbrukeren, fiskeren, reineieren og den butikkansatte. Eller sagt på en annen måte; grasrota har litt trøbbel med å identifisere seg med NSR. Her ligger en stor utfordring for partiets fotsoldater.

Frieri skaper trøbbel for dronningen?

NSR har også klart å få i stand en ektepakt med Samefolkets Parti. Likevel er ikke alt helt rosenrødt.

I Karasjok har partiets talsmenn allerede begynt å by seg fram for Aili Keskitalo. Terje Tretnes lanseres som visepresidentkandidat fra SfPs lokallag.

Elleve måneder foran valget er ikke dette noe som bør ta nattesøvnen til Keskitalo, men kravet kan vokse seg større og forplante seg i både NSR og SfP. Vil NSRs egne godta igjen å miste visepresidentvervet til noen andre, og hva vil resten av SfP si til kravet fra lokalpartiet i Karasjok?

Og det er her sjefen må ta styringen. All makt samles etter dette landsmøte hos Aili Keskitalo.

Mange hevdet hun manglet "parlamentarisk erfaring" før hun sa ja til å stille som president for NSR. Stort sett beviste hun at dette ikke var noe problem i tiden hun regjerte.

Opplevelsene med støttepartiene som besto av enmannslister, har gitt henne solid lærdom. I neste periode vil nok ikke den nye NSR-dronningen la seg styre av løsgjengere. Organisasjonen har en sterk og tydelig leder som kommuniserer godt med "folk flest".

Beste drahjelp fra Arbeiderpartiet

Den aller beste opptakten til landsmøtet har NSR imidlertid fått fra sin største konkurrent. Aps sametingsråd og Aps sentrale skikkelser i Oslo, har gitt gratispoeng etter gratispoeng til NSR.

Det nye sametingsrådet

Aps sametingsråd med president Olli foran.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ap har selv skaffet seg et vanvittig stort troverdighetsproblem.

Helt siden opprettelsen av Sametinget i 1989 har partiets samepolitiske talsmenn gang på gang understreket hvor viktig det er å "ha direkte og åpne linjer til Ap-sentralt".

Spesielt det siste året har alle sett at denne "linjen" mellom Same-Ap og Youngstorget/regjeringen/Stortingets-Ap bare har vært en frase uten betydning.

Det vil ta mye plass å gå detaljert inn i alle forholdene. Derfor nevner vi noen eksempler kort:

 • Statsbudsjettet for 2009: Økningen til samiske formål som både sameministeren og statssekretæren for samiske saker, betegnet som beste "noensinne", er egentlig en reell nedgang. Underlig var det å høre statssekretæren og presidenten fra samme parti, nærmest beskylde hverandre for manglende regneferdigheter for åpen mikrofon her på NRK Sámi Radio.
 • Samiske læremidler: Sametingsråd Jørn Are Gaski har tordnet, buldret og slått i bordet på grunn av læremiddelforholdene ved skolene. Det skal han ha honnør for, men det høye decibelnivået var ikke nok til å nå igjennom på den åpne linjen til Ap i Oslo. Ikke en krone ekstra bevilget regjeringen til økt produksjon av samiske læremidler.
 • Mineralloven og urfolksvederlaget: President Egil Olli hadde en "god dialog" med næringsministeren. Plutselig oppdaget statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på statsministerens kontor at urfolksvederlaget til Sametinget var en dårlig sak for Finnmark Ap. Foten ble satt ned, og Finnmark Ap med moderpartiets nestleder personlig, fiskeriminister Helga Pedersen satte foten ned. En tapt sak for Same-Ap. Og når vi er inne på fiskerier: Nylig hevdet visepresident Marianne Balto at ministeren spiller hasard med ressursene i forbindelse med loddefisket.
Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli holdt sin hilsningstale i ettermiddag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hva har dette med NSR å gjøre? Disse forholdene får velgerne til å spørre om det er noen fordel at Ap styrer på Sametinget når moderpartiet likevel gjør det som det vil. Dermed er det ikke sagt at slike velgere går over til NSR, men dette styrker ikke NSRs hovedmotstander ved valget i alle fall.

Et annet forhold i forbindelse med den kommende valgkampen er at NSR allerede nå kan fronte og profilere sin presidentkandidat.

I Ap går folk og lurer på om Egil Olli er deres kommende presidentkandidat. Jo lenger denne usikkerheten får fortsette, kan det bygges opp til en intern maktkamp i Ap for å få klarhet i spørsmålet snarest mulig.

Og dette kan NSR høste gevinster av.

Korte nyheter

 • May Bente Jønsson er ny leder av Samisk kirkeråd

  May Bente Jønsson ble fredag valgt til ny leder av Samisk Kirkeråd under Kirkemøtet i Trondheim.

  – Jeg er den første sørsamiske lederen av Samisk kirkeråd. Det er stort!

  Den nye samisk kirkerådslederen tar over etter Sara Ellen Anne Eira, som har vært leder av samisk kirkeråd i åtte år. Jønsson er svært glad for tilliten.

  – Det er mye arbeid, men det er en jobb jeg ønsker å gå inn i med ydmykhet, respekt og åpenhet, sa Jønsson fra talerstolen.

  Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Jønsson er kjent for sitt engasjement for det samiske språket.

  – Jeg vil ha samisk i alle kirker. Jeg kommer fra en tospråklig kommune, og nå som jeg har flyttet til en kommune som ikke er samisk, merker jeg hvor viktig det er å høre språket. Det er en viktig del av vår identitet og det er viktig å høre språket i hele landet, for å kjenne tilhørighet.

  Den nye lederen for Samisk kirkeråd May Bente Jønsson på talerstolen under Kirkemøtet.
  Foto: Den norske kirke
 • May Bente Jønsson lea Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddji

  Girkočoahkkimis Troandimis bearjadaga válljejuvvui máttasápmelaš May Bente Jønsson Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddjin.

  – Mun lean vuosttaš máttasámi jođiheaddji Sámi girkoráđis. Dat lea stuoris! dadjá Jønsson preassadieđáhusas.

  Son váldá badjelasas ámmáha Sara Ellen Anne Eiras, gii leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji gávcci jagi. Jønsson illuda luohttámuša ovddas.

  – Lea olu bargu, muhto dá lea bargu masa vuolggán vuollegašvuođain, árvvusatnimiin ja rabasvuođain, celkkii Jønsson sárdnestuolus.

  Sara Ellen Anne Eira gir blomster til den nye lederen
  Foto: Den norske kirke
 • Helgeværet byr på utfordrende forhold for småbåter

  Helgeværet byr på stiv kuling i store deler av Nordland langs kysten, med vindkast opptil 20 meter i sekundet.

  Yr.no går ut med gult farevarsel, og advarer mot å dra ut med små fritidsbåter. Farevarselet indikerer også fare ved å ferdes i fjellet.

  Vinden forventes å øke utover lørdagen, og minke søndag morgen.

  skjermdump yr
  Foto: yr.no