NRK Meny
Normal

– Et skjebnefellesskap

Den første debatten mellom presidentkandidatene manglet temperatur og tydelige politiske skiller, skriver kommentator Per Klemetsen Hætta i NRK Sápmi.

Sametinget 2009-2013

Dette er de folkevalgte på Sametinget denne perioden. Til høsten er det valg igjen – men blant presidentkandidatene er det ennå ikke store forskjeller å spore, mener NRKs kommentator.

Foto: Sámediggi/Sametinget

Per Klemetsen Hætta

Den tvilende sametingsvelger ble neppe klokere av den første debatten mellom presidentkandidatene i sametingsvalget.

Til det var tre dyktige presidentkandidater for enige.

Valgkampen har ikke startet for alvor, og kandidatene manglet nok et valgprogram som et utgangspunkt for en debatt med mer temperatur.

Også i selvbestemmelsesdebatten er de ganske på linje, og alle går inn for mer selvbestemmelse til Sametinget.

Skole og utdanning, helsetilbud for eldre, språk, reindrift, næringsutvikling – dette var temaer som ble berørt i debatten, og hvor kandidatene skuffet måtte konstatere at Sametingets arbeid ble begrenset av manglende ressurser og manglende vilje fra myndighetenes side til å overføre ansvaret til Sametinget.

Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars

Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars stiller til valg til høsten.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Liten vilje til selvbestemmelse

Også Vibeke Larsen måtte konstatere at hennes moderparti ikke var lydhøre nok overfor ønskene som ble kommunisert til Youngstorget fra den samiske delen av Arbeiderpartiet.

Graden av og premissene for selvbestemmelse ligger i hvor stor vilje det er i Stortinget for å overføre ansvar, myndighet og ressurser til Sametinget for å utvikle det samiske samfunnet videre. Den viljen er i dag ikke stor.

Laila Susanne Vars fra Árja uttrykte dette klarest da hun sa at samepolitikk ikke er en prioritet for norske partier. Dette har hun helt rett i, og det forklarer da også hvorfor Sametinget ikke har nådd frem i saker som er svært viktige for det samiske samfunnet – her er det nok å nevne mineralloven og kystfiskeutredningen.

Må forholde seg til andre

Presidentkandidatene er i et skjebnefellesskap. De går til valg med et partiprogram som alle har målsettinger om styrking og utvikling av alle saker knyttet til det samiske, men må etter valget forholde seg til rammebetingelser som gjør det svært vanskelig å gjennomføre mange gode tiltak.

Presidentkandidatenes gjennomgående beskrivelse av de manglende rammevilkårene som blir gitt av Stortinget var interessant. Den gir en god indikasjon om at utviklingen av Sametinget ligger i å gjøre samepolitikk til en prioritert oppgave i norske partier, spørsmålet er bare hvordan.

Bør man fortsette med henvisningen til internasjonale konvensjoner og til folkeretten, eller kan det kombineres med en annen måte å argumentere på?

Man kan nok forvente at presidentkandidatene etterhvert vil poengtere forskjellene mellom partiene, men denne første debatten var en god avklaring på hva kandidatene mener om noen grunnleggende saker.