Hopp til innhold
Kommentar

Er tiden kommet for en Sámi Superstar?

Journalist og artikkelforfatter, Kolbjørn Norvang, tror samisk musikk vil skinne i tiden fremover.

Samiske artister på åpen dag hos Music Norway

Dette er bare noen av de samiske artistene som var på Åpent Hus hos Music Norway. Fra venstre: Aslak HeikaHætta Bjørn (Ondt Blod), Ella Marie Hætta Isaksen (ISÁK), John-Kåre Hansen (Ánnásuolu), Sara Marielle Gaup (Arvvas, Ozas) og Fred Buljo (Duolvaduottar, Keiino).

Foto: Kolbjørn Norvang / NRK

NRK URBI logo
Grafikk: NRK

Tre etasjer over bakken, ikke så langt fra Solli Plass i Oslo, møtes folk fra den samiske musikkverdenen i Music Norway sine lokaler. I disse tider har interessen for samisk musikk og trua på at artistene kan nå langt møttes i en perfekt storm.

Omlag 20 minutter senere kommer en svett og noe anpusten journalist inn i lokalene. I tillegg til å ta feil trikk, har jeg hoppet av trikken på feil sted og brukt tid på å finne rett gate. Dette er jo en god start.

Åpent Hus

Men hva skjer egentlig på Åpent Hus arrangementer hos Music Norway? Det lurte jeg også litt på da jeg sto i heisen på tur til tredje etasje. I tillegg svirret tanker som; hvor interessant er dette for musikkbransjen? Og hvor mange kommer til å være der?

Fredrik Forssman på Åpent Hus ho Musik Norway

Fredrik Forssmann fra RYK fortalte om det de gjør for å skape relasjoner mellom de som jobber med musikk i Nord-Norge.

Foto: Kolbjørn Norvang / NRK

Svaret fikk jeg da jeg kom ut av heisen og inn i et folksomt lokale der gjestene satt med ansiktene vendt mot meg. Jeg fikk virkelig følelsen av å gi et godt inntrykk der jeg kom inn midt i presentasjonen til Music Norway.

Jeg var litt spent på om det var noe jeg, som journalist, kunne få noe nyttig ut av dette. Mitt store interessefelt er musikk, men det er jo tross alt lagt opp for at den samiske musikkverdenen skal bli kjent med mulighetene de har.

Den samiske fortellingen

Fredrikk Forssman i Oslo

Fredrik Forssman delte sine tanker om den samiske musikkbransjen.

Foto: Kolbjørn Norvang / NRK

Og nyttig var det. Det slo meg at mye handler om tankegang og hvordan vi forteller historien. Fredrik Forssman fra Rytmisk kompetansenettverk i nord og Lisa Marie Kristensen, skaper av Sápmi Sessions på SVT, var absolutt inne på noe.

Forssman fortalte noe som, for ganske mange samer ihvertfall, er en selvfølge. At vi ikke kan tenke vertikalt når det kommer til grenser. Den tankegangen må vi droppe. Vi må tenke mer horisontalt.

Lisa Marie Kristensens Sápmi Sessions på SVT gjorde en veldig god jobb i å skape en bro i mellom samiske og svenske artister. Hun har absolutt fått med seg det med grenser, da artistene kommer fra hele Sápmi og ikke bare den samiske siden.

Lisa Marie Kristensen

Lisa Marie Kristensen snakket om hvordan de tenkte før og under innspilling av Sápmi Sessions.

Foto: Marie Louise Somby / Árvu

For å unngå gjengivelse av hele foredraget, kan jeg jo fortelle det jeg fikk ut av det. Nemlig at det er viktig at vi er med å forteller vår egen historie på den måten vi ønsker. At vi kan skjære igjennom når noen i teamet synes vi må ha med rein eller at veggen bak intervjuobjektet ikke er samisk nok.

Det andre poenget er kanskje viktigere. At vi lager en fortelling basert på universelle følelser som håp, kjærlighet, sorg osv. Det viktigste er at det vi lager har kvalitet. Da vil det samiske komme av seg selv.

Leter du etter ny og spennende musikk? Les også: Dás gávnnat ođđa sámi musihka – NRK Urbbi musihkkalisttut

Kvaliteten er der

Når vi nå snakker om kvalitet, så kan jeg fortelle at den allerede er der. Spesielt på bildet øverst, men også blant alle de som enda sitter i kjellern. Vi må bare tørre å stole på oss selv, stikke hodet frem og ta kontakt med gode produsenter. Tiden er kommet!

Korte nyheter

 • Guovdátjin la ruhtabáhtso

  Árran julevsáme guovdásj Ájluovtan la jårggålam millijåvnnåvuollájbáhtsov ruhtabáhtsuj.

  Guovdátjin la vargga akta millijåvnå badjelbátso.

  2023-ruhtalågo vuoset 987 487 kråvnå badjelbátson, ja jage åvddåla lij 1 475 477 millijåvnå vuollájbáhtson.

  Ruhtbátsujn máksá åvdep massemav, mij ij la gåbtjåduvvam.

  Vuododum direkterra Beate Ráhka-Knutsen subtsas NuorttaSálto avijssaj oajvvesivva la gå li nahkam maŋedim prosjevtajt tjadádit.

  – Miján li læhkám gålmmå maŋedim prosjevta, guokta dájs li tjadáduvvam jagen 2023 – E-åhpadus ja gietjav julevsáme mánájgirje almodime. Maŋemus prosjækta, Bååstede, tjadáduvvá dán jage. Mij lip organisasjåvnån buoragit barggam, ållu buorre láhkáj, tjuottjot direkterra.

  Det lulesamiske senteret Árran
  Foto: Helge Lyngmoe / NRK
 • Háliidit rahpat ruvkke Stihkenis Ruoŧas

  Västerbottena Leanastivra galgá fas cealkit oainnuset ruvkerahpamii Stihkenis Jámtties, čállá SVT Sápmi. Peter Hjorth, Vilhelmina Mineral AB hoavda, dadjá ahte fitnodat lea ođđa ohcamušas váldán vuhtii boazoealáhusa.

  Earret eará galget dušše roggat dálvet ja fievrrideapmi galgá dahkkot Norgga bokte. Guovllu čearut vuosttildit ruvkke go oaivvildit ruvkke čuohcá boazodollui. Lea Báktedoaimmahat mii dahká dan loahpalaš mearrádusa.

 • Gånågis Harald (87) hæhttu binnebut barggat

  Gånågis Harald la væddjám ja la uddni ruoptus virggáj boahtám. Åvddålijguovlluj viertti sån huoman binnebut barggat, diedet gånågisviesso.

  Gånågisá álldara diehti binneduvvá barggodåjma ihkeven ájggáj.

  Dijmmá lij sujna 431 barggodåjma.

  Gånågis galggá hájn dåjmadit ietjas konstitusjåvnålasj bargo, tjåhkanimijt ja audiensajt Slåhtan dållat ja vuolgget almulasj guossidimijda rijka miehtáj.

  Dat la vargga gáktsa vahko dan maŋŋela gå gånågis Harald skihppáj loaben Malaysian, ja skihppijvieso sisi tjáleduváj.