Hopp til innhold
Jonas Gahr Støre

Kommentar: Støre med nye takter – kan bli et tidsskille i samepolitikken

Statsministeren viser nye takter ovenfor samer og Sametinget. Om Sametinget nå spiller kortene rett kan det bli et tidsskille i samepolitikken.

Samiske artister på åpen dag hos Music Norway

Er tiden kommet for en Sámi Superstar?

Journalist og artikkelforfatter, Kolbjørn Norvang, tror samisk musikk vil skinne i tiden fremover.

Smarthøytaler

«Hei Google, snakker du samisk?»

Stemmestyrt teknologi kan ta livet av de samiske språkene. Eller kan teknologien bli det som redder oss fra språkdøden?

Kommentar fra Mona Solbakk, NRK Sápmis direktør

Samiske historier som setter spor

– Vi må hele tiden lete etter den beste måten å formidle samisk virkelighet både til samer og publikum i Norge forøvrig.

Kommentar av redaktør

Tausheten er et signal om at vi som folk aksepterer vold og overgrep

Vi vet mer enn nok om forekomsten av vold og overgrep i Sápmi til å gjøre noe med den. Så hvorfor skjer det ikke, spør nyhetsredaktør i NRK Sápmi.

Bilde av sametingsrådet med kommentator Nils Johan Heatta sin byline

Kommentára: Aili mávssahii fámostalliid

Sámediggeválggaid jienasteaddjit eai luoitán diimmá juovlamánu fámostallamiid mannat jienajávohaga meattá. Sii atne muittus mii dáhpáhuvai Sámedikkis go Norgga Sámiid Riikkasearvi bálkestuvvui eret Sámedikki stivrejumis ja dál sii mávssahedje daid bellodagaid guđet ledje njunnošis.

Nils Johan Heatta / sametingsplenum

NRK Sámi kommentáhtor: – Sámi bargiidbellodat luoddaearus

Dál ferte Sámi-BB válljet makkár guvlui sii háliidit mannat. Galgá go sámedikkis leat sámepolitihkalaš iešstivrejupmi vai dážapolitihkalaš mearrideapmi? Čállá NRK Sámi kommentáhtor Nils Johan Heatta.

Samekonvensjonens forside / Magne Ove Varsi

Kommentára: Davviriikkaid sámesoahpamuš beahttá

Norga, Ruoŧŧa ja Suopma leat guhká máidnojuvvon riikkaidgaskasaš álgoálbmotvuoigatvuođaid nannema ofelažžan. Muhto davviriikkalaš olmmošvuoigatvuođaid spáiddar lea jáddagoahtán maŋŋágo ráđđehusat almmuhedje beahtti sámekonvenšuvnna.

Aili Keskitalo

Skjebnetimer for sametingspresident Aili Keskitalo

Sametingspresidenten og sametingsrådet kan måtte gå i dag. Akkurat nå behandles Sametingets budsjett, som kan velte NSR og gi AP makten.