– Rydd opp i eget rot først

For de samiske toppolitikerne er samisk selvbestemmelse svært viktig, men ingen ønsker å ta over forvaltningen av reindrifta før staten rydder opp.

Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars

Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars stiller alle som presidentkandidat for eget parti til høstens sametingsvalg.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Under forutsetning at vi har kontroll over rammevilkårene er vi klare til å ta over forvaltningen av reindrifta. Men det skal være klart, vi forvalter ikke en næring uten å ha de lovmessige og økonomiske rammene med på kjøpet. Å forvalte avmakt er ikke Sametingets rolle.

Det sa Vibeke Larsen, Arbeiderpartiets sametingspresidentkandidat og sittende sametingsråd under kveldens debatt i regi av NRK Sápmi.

Den totimer-lange debatten ble i kveld streamet direkte på våre nettsider. I morgen fredag vil debatten i sin helhet bli lagt ut på våre nettsider, da også med norsk tekst for våre seere som ikke behersker nordsamisk.

De tre presidentkandidatene som nå er klare til sametingsvalget senere i høst, var invitert for å diskutere blant annet hvilke visjoner de har for fremtidas Sápmi. På forhånd ba NRK kandidatene skrive hver sin blogg der de beskriver sitt drømmesamfunn.

Vil ikke løse statens rot

Under kveldens debatt ble også temaer som arealinngrep, reindrift, samepolitikk i byene og selvbestemmelse diskutert.

Sistnevnte er et begrep som de fleste samepolitikerne i dag snakker svært varmt om, og debattleder Thor Thrane utfordret politikerne med å spørre om ikke Sametinget, som ber om mer samisk selvbestemmelse, bør ta over forvaltningen av den erkesamiske næringen reindrift?

Nåværende visepresident Laila Susanne Vars fra Árja var klar i sin tale.

– En ting er sikkert, staten må først rydde opp i sitt eget rot før Sametinget eventuelt tar over. Vi skal ikke løse de politiske problemene som staten selv har forårsaket gjennom mange år. Jeg har en klar forventning om at de tar fatt i både forvaltningsspørsmål og reintallreduksjon, før vi i det hele tatt diskuterer det.

Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars

Vibeke Larsen fra Arbeiderpartiet og Laila Susanne Vars fra Árja.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Vi trenger hverandre nå

Norske Samers Riksforbund (NSR) har tidligere vært klar på at reindrifta ikke skal forvaltes av Sametinget, men presidentkandidat Aili Keskitalo er ikke like sikker på det lenger.

– Jeg tror det er mer tillit til Sametinget nå enn det var for ti år siden og jeg tror tiden nå er moden for å diskutere dette med reindriftsnæringa.

– Med de mange vanskelige sakene som har versert i media i det siste, tror jeg at vi trenger hverandre nå. Jeg håper at reindrifta vil se på Sametinget som sin nærmeste allierte, sier Keskitalo.

Nyhetsredaktør Rávdná Buljo Gaup som kommenterte debatten fortløpende sa i kveld at det blir svært spennende å se hvordan reindrifta selv vil gå videre. Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har tidligere vært imot at Sametinget skal forvalte næringen.

– Jeg tror at reindrifta nå vurderer hvordan situasjonen har vært all den tid staten har forvaltet næringen. Jeg tror Sametinget kan være med på å forme næringa, men det nytter ikke å ha et ansvar uten å ha makt og penger til å takle utfordringene, sa Buljo Gaup.

Aili Keskitalo, Vibeke Larsen og Laila Susanne Vars i debatt

Mens NSR og Aili Keskitalo er i opposisjon, har Vibeke Larsen (Ap) og Laila Susanne Vars (Árja) samarbeidet på Sametinget i mange år allerede.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Selvbestemmelse fundamentalt

Presidentkandidat Aili Keskitalo fra NSR sa videre at selv om man kan fremme et samisk samfunn uten å ha reell selvbestemmelse, ville det blitt mye lettere dersom Sametinget hadde hatt mer reell makt.

– Jeg tror vi selv kunne gitt samiske barn et bedre skoletilbud, sa hun.

Árjas Laila Susanne Vars fulgte opp med å peke på at i eksempelvis undervisningssektoren burde Sametinget hatt mer makt.

– Vi kjenner vår egen historie best, ser du i skolebøkene ser du hvordan det samiske blir portrettert. Sametinget burde vært de som utformer læreplanene i alt som handler om det samiske.

Laila Susanne Vars hadde gjerne sett at man fikk samisk selvbestemmelse i kunnskapssektoren, mens Vibeke Larsen gjerne ville bestemt over pengene.

– Vi har i dag ingen innflytelse på de økonomiske rammene som vi skal utvikle samfunnet med. Sametinget har et budsjettkrav på 160 millioner – og det høres mye ut, men det er som å spytte i havet, sa Larsen.

Laila Susanne Vars sa seg enig og sier at det er liten forståelse blant myndigheter og majoritetsbefolkningen om at Sametinget trenger mer penger.

– Operaen i Norge får 500 millioner kroner alene, og det er langt mer enn det som Sametinget får som skal jobbe for et helt folk og et helt samfunn. Det viser prioriteringene til regjeringen. Jeg forstår Vibeke når hun sier at man ikke kan snakke om selvbestemmelse uten penger, sa Vars.

– En måte å hindre selvbestemmelse og å faktisk jobbe for å fjerne Sametinget, er at regjeringen gir Sametinget mindre penger og mindre rammer, sa Laila Susanne Vars.

Kritiserer egen regjering

Også for toppene i Arbeiderpartiet har selve begrepet «selvbestemmelse» vært viktig. Faktisk så viktig at sittende president Egil Olli krevde å få dette punktet tilbake i valgprogrammet under partiets samepolitiske konferanse like før jul i fjor – selv om partiets samepolitiske råd hadde fjernet alt om samisk selvbestemmelse og selvstyre.

– Tar du bort det, fjerner man også grunnlaget for samepolitikk. Da har ikke vi noen grunn til å sitte her, sa Vibeke Larsen i kveld.

– Men ditt moderparti er jo i regjering, hvorfor har ikke du klart å overbevise dem om å gi Sametinget selvbestemmelse?

– Arbeiderpartiet er ledende på samepolitikk i regjeringa, men jeg riser min egen regjering fordi jeg har større forventninger til dem. Samtidig ser vi at det er ingen andre partier som overbyr og tilbyr mer enn Arbeiderpartiet. Det er et problem, selv om det samiske-Ap prøver å påvirke, så er det ingen som puster dem i nakken.

Laila Susanne Vars sa at nettopp slike grunntanker som blir formet et annet sted enn innad i et rent samisk parti, var det som gjorde at hun ønsket et annet alternativ på Sametinget da de gikk til valg sist gang med det nye partiet Árja.

– Vibeke Larsen er ikke et kroneksempel på det da hun ofte har gått imot sitt eget parti når det gjelder samepolitikk. Faktisk er hun en ganske god Árja-representant også, sa Vars til latter fra tilhørerne i salen.

– Vi ønsker å være et alternativ til de samiske velgerne, fortsatte Vars.

– Få store forskjeller

Thor Thrane og Ravdna Buljo Gaup

Politisk reporter Thor Thrane ledet debatten i kveld. Nyhetsredaktør Rávdná Buljo Gaup (i bakgrunnen) kommenterte underveis.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Men nyhetsredaktør og valgkommentator Rávdná Buljo Gaup, er ikke enig i at Árja er et så stort alternativ som de selv vil ha det til. Basert på kveldens debatt, er presidentkandidatene overraskende svært enige i det meste.

– De er alle ganske tydelige og like, blant annet i at selvbestemmelse fortsatt er svært viktig og de peker på de samme urfordringene ved å være i en konsultasjonsrolle overfor norske myndigheter.

– Er de så nær hverandre at de alle kan samarbeide etter høstens valg?

– Ja, det vil jeg si. De er enige om nesten alt, de diskuterer små detaljer, men grunntanken hos dem er lik.

– Laila Susanne Vars må nå tydelig og konkret vise akkurat hvordan hun og Árja fortsatt er et alternativ til NSR og Arbeiderpartiet, avsluttet Rávdná Buljo Gaup.

Ingen av presidentkandidatene ønsket i kveld å si noe konkret om hvem de eventuelt kunne tenke seg å samarbeide med dersom de blir valgt inn til en ny periode på Sametinget. Alle tre uttalte imidlertid at et samarbeid med Fremskrittspartiet som ønsker å legge ned Sametinget, er utelukket.