Hopp til innhold

Hvilken samiske melodi er tidenes beste?

40 melodier er foreslått som tidenes samiske melodi. Fortsatt har du mulighet til å foreslå din melodi.

Gollerumbu: Kirsten Østby, Anne Toril Balto og Annveig Øvregård

Kirsten Østby (t.v.) og Anne Torill Balto. Opp-ned: Annveig Øvregård.

Foto: Hanne Klemetsen

– Interessen har vært stor, forteller Anne Torill Balto til NRK Sámi Radio.

Hun er en av initiativtakerne til organisasjonen Gollerumbu i Karasjok. Lørdag 22. mars blir tidenes melodi offentliggjort på Påskekonserten.

LES OGSÅ: Samisk musikkpris motiverer

Helt til søndag 2. mars klokken 24 kan du sende inn forslag på tidenes melodi.

SEND INN FORSLAGET TIL GOLLERUMBU

Lista over forslagene som er kommet inn så langt, er utarbeidet av Gollerumbu.

SE HVILKE MELODIER ER FORESLÅTT

10 melodier i finalen

40 kjente og kjære melodier er kommet inn så langt, melder Gollerumbu.

Fra mandag begynner en hemmelig jury med sitt arbeid. Jurymedlemmene arbeider uavhengig av hverandre.

– Vi har en kompetent og internasjonal jury, forteller Kirsten Østby til nrk.no/sami.

Juryen skal plukke ut 10 melodier som folk kan stemme på.

LES OGSÅ: Hva er tidenes samiske melodi?

LOGA MAID: Rámida bálkkašumi ásaheami

Samarbeid med NRK Sámi Radio

Gollerumbu og NRK Sámi Radio har inngått et samarbeid om kåringen av tidenes samiske melodi.

Etter at juryen har plukket ut de ti melodiene, presenteres disse i våre sendinger fra og med uke 7. Her på nrk.no/sami vil lytterne finne videre veiledning på hvordan de via sms kan stemme på den låten de mener bør bli tidenes melodi.

Korte nyheter

 • Molleš Birehii kulturbálkkašupmi

  Molleš Biret dahje Berit Alette Eriksen Anti oaččui odne Kárášjoga kulturbálkkašumi.

  Bálkkašupmi juhkkui miessemánu 17. beaivve ávvudeami oktavuođas.

  Molleš Biret lea eallinagi gaskkustan ja ovddidan sámi duoji, giela ja sámi árvvuid. Son lea čájehan beroštumi duodjái, gillii ja kultuvrii barggus bokte ja kristtalaš bargguid bokte.

  Son lea earret eará bargan girkodulkan ja dulkan kristtalaš čoahkkimiin.

  Kárášjoga kulturbálkkašupmái gullá 10.000 ruvdnosaš ruhtasupmi.

  Molleš Biret - Berit Alette Anti
  Foto: Ann Marita Eriksen / NRK
 • Finske veier ødelagt under Nato-øvelse

  Veiene i Enontekiö-området i Nord-Finland har trolig ikke tålt den store Nato-øvelsen i mars.

  Markku Taskinen kjører skolebuss og kjenner hver eneste sving, hull på veien og dumper.

  – Tunge kjøretøyer har påført veien til Norge store skader. Flere steder er veidekket blitt most slik at det har sprukket, forklarer Taskinen til Yle Sápmi.

  Moderne panservogner kan veie mer enn 60 tonn.

  – Jeg har opplevd punkterte dekk flere ganger. Flere har fortalt meg at de billyktene deres er skadet og frontrutene knust, forteller bilreperatør Oula Alamattila.

  Det finske forsvaret lover å undersøke områdene der øvelsen pågikk. De vil kartlegge hvordan skader øvelsen har påført naturen og veiene.

  Nordfinske veier ødelagt etter Nato-øvelse
  Foto: Ođđasat / Yle Sápmi
 • Geainnut billašuvvan Nato-hárjehallamiid olis

  Eanodaga guovllu geainnut eai dáidde leat gierdan njukčamánu stuorra Nato-hárjehallamiid.

  Markku Taskinen vuodjá skuvlabiilla ja dovdá geainnu juohke mohki, rokki ja čáhkkama.

  – Lossa vuojániid dihte Norggageidnui leat deaddašuvvan smávva gobit dego bárrun ja geaidnobajildus lea luoddanaddan geainnu mielde, čilge Taskinen Yle Sápmái.

  Ođđaáigásaš pánservovnnat sáhttet deaddit eambbogo 60 tonna.

  – Musge leat ráigánan máŋga rieggá jo. Olbmuin leat biilačuovggatge billašuvvan roggás geainnu dihte, muitala Oula Alamattila.

  Bealuštanfámut áigot fitnat dárkkisteamen guovlluid ja dutkat makkár vahágiid hárjehus lea dagahan eatnamiidda ja geainnuide.

  Nato-øvelse skade finske veier
  Foto: Ođđasat / Yle Sápmi