Hvilken samiske melodi er tidenes beste?

40 melodier er foreslått som tidenes samiske melodi. Fortsatt har du mulighet til å foreslå din melodi.

Gollerumbu: Kirsten Østby, Anne Toril Balto og Annveig Øvregård

Kirsten Østby (t.v.) og Anne Torill Balto. Opp-ned: Annveig Øvregård.

Foto: Hanne Klemetsen

– Interessen har vært stor, forteller Anne Torill Balto til NRK Sámi Radio.

Hun er en av initiativtakerne til organisasjonen Gollerumbu i Karasjok. Lørdag 22. mars blir tidenes melodi offentliggjort på Påskekonserten.

LES OGSÅ: Samisk musikkpris motiverer

Helt til søndag 2. mars klokken 24 kan du sende inn forslag på tidenes melodi.

SEND INN FORSLAGET TIL GOLLERUMBU

Lista over forslagene som er kommet inn så langt, er utarbeidet av Gollerumbu.

SE HVILKE MELODIER ER FORESLÅTT

10 melodier i finalen

40 kjente og kjære melodier er kommet inn så langt, melder Gollerumbu.

Fra mandag begynner en hemmelig jury med sitt arbeid. Jurymedlemmene arbeider uavhengig av hverandre.

– Vi har en kompetent og internasjonal jury, forteller Kirsten Østby til nrk.no/sami.

Juryen skal plukke ut 10 melodier som folk kan stemme på.

LES OGSÅ: Hva er tidenes samiske melodi?

LOGA MAID: Rámida bálkkašumi ásaheami

Samarbeid med NRK Sámi Radio

Gollerumbu og NRK Sámi Radio har inngått et samarbeid om kåringen av tidenes samiske melodi.

Etter at juryen har plukket ut de ti melodiene, presenteres disse i våre sendinger fra og med uke 7. Her på nrk.no/sami vil lytterne finne videre veiledning på hvordan de via sms kan stemme på den låten de mener bør bli tidenes melodi.

Korte nyheter

 • Gonagassi lunddolaš searvat

  Majestehta Gonagas Harald dajai Lappekodisilla doaluin Guovdageainnus ahte sutnje lea lunddolaš leat mielde dáid doaluin go dát han lea stuorra beaivi sápmelaččaide. Ja go jerre sus maid Majestehta Gonagas jurddaša das go áiggiid čađa leat sápmelaččat vásihan vearrivuođa, de vástidii gonagas ahte dan vearrivuođa duohken lea guhkes historjá. - Mis lea varra buohkain heajos oamedovdu dan ektui ja danin leaige sutnje hui buorre leat dáppe dán historjjálaš dáhpáhusas go dat sáhttá veháš ávkin das go ovdalaš áigge eat lean nu jierbmái, vástidi Majestehta Gonagas Harald. Buorre Iđit Sámis gulat dál eambbo dáid doaluin.

  Gula Buorre Iđit Sámi njuolgga dás

  Kong Harald og riksantikvar Inga Bolstd
  Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget
 • Historisk samedokument kom hjem

  Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, i dag kommet hjem til Sápmi. Dokumentet ble undertegnet i 1751 av Danmark-Norge og Sverige, og har vært avgjørende for å fastsette samers rettigheter. Høyesterett har slått fast at det fortsatt gjelder i dag, og det sikrer blant annet at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene.

  Tirsdag deltok kong Harald på en seremoni i Kautokeino hvor dokumentet ble overført fra riksarkivet til Samisk Arkiv.

  Kong Harald er til stede når statssekretær i Kultur- og likestillings departementet Gry Haugsbakken overfører dokumentet Lappekodisillen til avtroppende Sametingspresident Aili Keskitalo og Samisk arkiv på Samisk høyskole i Kautokeino tirsdag kveld.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Dá lea Lappekodisilla

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell muitala ahte lea dovdduidečuohcci doallat Lappekodisilla gieđaid siste. Geahča olles video dá:

  Sámi arkiivva direktevra Inga Marja Steinfjell čájeha Lappekodisilla.