Klager på farlig europavei

Beboere langs E105 i Sør-Varanger klager over høy fart på den nylig oppgraderte veistrekningen. Til Sør-Varanger Avis forteller folk ved Bjørkheimkrysset at det har oppståt flere farlige situasjoner, der privatbilister og tungtrafikk har måttet bråbremse for barn til fots og på sykler. Statens vegvesen har nå fått et brev med krav om nedsatt fartsgrense i området, opphevet gangfelt og bedre belysning.