Nekter å godta kvinnelig prest

Bernhard Iversen er ansatt i Den norske kirke i Nesseby. I oktober begynner Petra Lihl som ny prest i menigheten. Kirkevergen godtar ikke kvinner i slike stillinger.

Bernhard Iversen
Foto: NRK

– Dette er ikke i tråd med Guds ord. I bibelen står det at mannen står over kvinnen. Gjennom hele historien har kirken stått for et slikt syn, sier Iversen til NRK Sámi Radio.

Sogneprest Petra Lihl

Petra Lihl bor i Sør-Sverige, men flytter til Nesseby.

Foto: Privat

Petra Lihl (52) begynner som prest i Nesseby i Finnmark 1. oktober. Hun vet at enkelte i menigheten ikke er begeistret for kvinnelige prester.

– For meg er ikke dette noe problem. Vi kan ha en dialog og ha en gjensidig respekt for hverandres syn, sier Lihl til NRK Sámi Radio.

– Ikke gunstig

Ifølge Iversen er han ikke alene. Læstadianerne og indremisjonsfolkene godtar ikke en kvinnelig prest i menigheten, opplyser han.

Bernhard Iversen sier situasjonen for ham personlig kan bli problematisk med en kvinnelig prest.

– Selv om dette er i mot Guds ord, må jeg bare jobbe med henne. Det kan finnes muligheter for hvordan jeg kan leve med en kvinnelig prest, men det ønsker jeg ikke å snakke om i media. Likevel vil ikke løsningen være gunstig for meg.

Iversen sier han må møte opp til kirkelige handlinger og i forbindelse med jobben som kirkeverge og kirketjener, selv om han ikke godtar den kvinnelige presten.

– Dessverre har jeg ingen andre muligheter enn å fortsette i jobben. Det er vanskelig å finne ny jobb, og dessuten er jeg pensjonist om tre år. Men egentlig burde jeg ha tatt konsekvensen av dette og sluttet i jobben, sier kirkevergen.

Kan jobbe med kirkevergen

Nesseby kirke 150 år

Nesseby kirke.

Foto: Thor Thrane / NRK

Den kommende presten sier hun har respekt for kirkeverge Iversen.

– Om vi viser gjensidig respekt for hverandre, så tror jeg det skal gå greit. Uansett hva man gjør, så finnes Guds kjærlighet i alt. Jeg har ingen problemer med å jobbe med noen som ikke kan jobbe med meg, sier Petra Lihl.

Som kirkegjenger blir det imidlertid annerledes for Iversen.

– Jeg nekter å ta imot nattverd av den kvinnelige presten.

Kirkevergen i Nesseby vil heller ikke ta opp saken med biskopen i Nord-Hålogaland.

Biskop Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

– Jeg har brutt med biskopen åndelig.

Bernhard Iversen sier han har møtt den nye presten i Nesseby, men hva de snakket om, vil han ikke si noe om.

Biskopen: – Jobb fredelig sammen

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme oppfordrer partene til å jobbe fredelig sammen.

– Kirken mener at mann og kvinne er likestilt. Dette gjelder også i forhold til prestestillinger, sier han til NRK Sámi Radio .

Korte nyheter