Økt beredskap når gruvesaka behandles

Som en konsekvens av harde fronter og en YouTube-video rettet mot ordfører Klemet Erland Hætta, er det satt i verk tiltak mot uforutsette hendelser under dagens kommunestyremøte.

klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino kommune, Klemet Erland Hætta.

Foto: Thor Thrane / NRK

Den siste tiden har debatten for og imot gruvedrift eskalert, spesielt på sosiale medier. Nå tar kommunen og politiet tak, og har satt i verk økt beredskap.

Ifølge rådmann Mikkel Ailo Gaup er ikke bakgrunnen ryktene om at det er på vei en buss fra Sverige med aksjonister, men det generelle klimaet i debatten.

– Jeg kan bekrefte at vi har satt i verk økt beredskap, men ikke på grunn av disse ryktene. Bakgrunnen er at det generelle klimaet har økt den senere tiden, spesielt på sosiale medier. Dette er noe vi har holdt et øye med, og spesielt etter at den mye omtalte videoen rettet mot vår ordfører ble publisert på flere medier, blant annet youtube, så fant vi det nødvendig med slikt beredskap.

– Hva består den i?

– Det ønsker jeg ikke å utdype, annet enn at vi har tatt en prat med politimesteren om situasjonen og har fått beskjed at om det skjer noe, vil de være på pletten umiddelbart.

Har dere ekstra mannskaper rundt kommunestyremøtet?

– Ja, det har vi.

Operasjonssentralen ved Vest Finnmark er enda mer ordknapp.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, da vi aldri går ut med interne opplysninger i vår planlegging i slike saker. Jeg hverken kan, eller vil bekrefte dette nå, sier Geir Roar Nesbø ved Vest Finnmark Politikammer.

Flertall for ordføreren?

Etter det NRK Sapmi erfarer har ordføreren nå et flertall for en konsekvensutredning.

Flere kilder bekrefter at det etter gårsdagens gruppemøte bare er Ellen J. Sara Eira og Susanne Vars Buljo (SaB) som går imot en slik utredning, mens Høyres Mikkel Isak Eira og Ellen Inga O. Hætta snur, og stemmer for. Dermed vil det gå mot 10-9 for en konsekvensutredning.

Flere kilder hevder også at Eira kommer til å fremme et forslag om et tilleggspunkt i avtalen mellom kommunen og Arctic Gold, som sikrer at stiftelsen Protect Sapmi får ansvaret for å ivareta reindriftas interesser og rettigheter i en utredning.

Stiftelsen som nylig er stiftet holder til i Tromsø og formålet er bistand og rådgivning bl.a. i forhold til inngrep i reinbeiteområder. Stiftelsen bistår samiske interesser i arealsaker hvis de berørte rettighetshavere ønsker det. Anders J. H. Eira er seniorrådgiver i stiftelsen. Han er høyremann og tidligere statssekretær ved regjeringen.

Det har ikke lyktes å få en kommentar om dette fra noen av partene.