Hopp til innhold

Gruve-nei på tross av høy arbeidsledighet

– Veldig synd at kommunestyret velger å avvise gruveplanene, mener Roy Anders Karlsen fra Kautokeino.

Roy Anders Karlsen

Roy Anders Karlsen, daglig leder i Arctic Drilling AS.

Foto: Privat

Roy Anders Karlsen er daglig leder og eier av Kautokeino-selskapet Arctic Drilling AS. Selskapet hans driver med boring etter oppdrag fra andre selskaper, blant annet i forbindelse med mineralleting. I dag sysselsetter firmaet hans 11 personer, hvorav 80 % er lokale personer fra Kautokeino.

– Jeg syns det er veldig trist at kommunestyret er imot en planlegging av en forundersøkelse om det i det hele tatt skal komme i gang gruvedrift i Biedjovaggi, sier Karlsen.

Høy arbeidsledighet

Ifølge NAV er arbeidsledigheten i Kautokeino kommune på 6,1 prosent. Det er nest høyest i Finnmark. Kun Vardø kommune har høyere arbeidsledighet i Finnmark. Der er ledigheten på 6,7 prosent.

– Jeg tror dette hadde skapt en ny giv i Kautokeino. Et eksempel er Sør-Varanger. Der sysselsetter én industriarbeidsplass to personer i servicenæringen, hevder Karlsen.

Sør-Varanger har 2,0 prosent arbeidsledighet. På landsbasis er 2,6 prosent registrert helt ledige.

Saken engasjerer

Nils felix Hætta

Nils Felix Hætta savner arbeidsplasser i hjemkommunen.

Foto: Privat

Nils Felix Hætta startet opp gruppa «Ja til gruvedrift i Biedjovaggi» på Facebook, etter at Kautokeino kommunestyre avviste planene til det svenske gruveselskapet Arctic Gold AB om oppstart av den nedlagte gruva ved Bidjovággi.

– Jeg startet opp gruppa, fordi jeg tror gruvedrift kunne skapt flere arbeidsplasser til Kautokeino kommune, forteller Hætta.

Facebook-gruppen har per i dag 140 medlemmer. De fleste medlemmene er bosatt i Kautokeino.


Nils Felix Hætta forteller at han flyttet fra Kautokeino på grunn av mangel på arbeidsplasser. Hætta er i dag bosatt i Haugesund og jobber som trailersjåfør.

– Jeg vet om mange som har flyttet fra kommunen, fordi det ikke fins arbeidsplasser til de i Kautokeino. Selv kunne jeg flyttet tilbake til Kautokeino, hvis det fantes arbeid til meg der, forteller Hætta.

Reindrifta er fornøyd

Berit Anne Oskal Kemi

Berit Anne Oskal Kemi, kommunerepresentant for Flyttsamelista.

Foto: Laura Kotavuopio / NRK

Flyttsamelistas kommunestyrerepresentant Berit Anne Oskal Kemi sier til NRK Sápmi at det var et godt vedtak som ble gjort i kommunestyret i Kautokeino. Flyttsamelista stemte imot gruveplanene.

– Vi må tenke over hvor mye fortjenelse kommunen ville fått igjen for alle ødeleggelsene en eventuell gruvedrift ville skapt. Og ifølge den rapporten som ble presentert for kommunestyret, var det ikke tilstrekkelig, sier Kemi.

I plandokumentet som selskapet Rambøll har utarbeidet for Arctic Gold AB, kommer det fram at de ser for seg drift i 10 år ved Biedjovaggi. Og de anslår at det vil være behov for en arbeidsstyrke på cirka 100 årsverk.

– Dette ville skapt innskrenkninger på beitegrunnlaget til de som driver med reindrift på området. Og vi vet at alle innskrenkninger på beiteområder har ringvirkninger på andre beiteområder som ikke er direkte berørt, sier Kemi.

Veien videre

Arctic Gold AB, som har konkrete planer om å starte opp med gruvedrift i Kautokeino kommune, sier til NRK Sápmi at de ikke gir opp.

– Vi ser nå på alle muligheter. Vi vet ikke enda hva dette betyr for våre planer i Bidjovággi. Det er vi i ferd med å undersøke nå, sier administrerende direktør Lars-Åke Claesson i Arctic Gold AB.

Dersom kommunepolitikerne hadde sagt ja til planene, ville det blitt iverksatt en konsekvensutredning av gruvevirksomheten.

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta, ordfører i Kautokeino kommune

Foto: Åse Pulk/NRK

Kautokeino kommunes ordfører Klemet Erland Hætta er klar over den store arbeidsledigheten i kommunen.

– Flertallet i kommunestyret avviste planene om gruvedrift i Biedjovaggi. Dette ville skapt mange arbeidsplasser som vi trenger, sier Hætta.

Videre forteller Hætta at kommunen er involvert i to spennende reiselivsprosjekter.

– Jeg kan ikke si så mye om dette enda. Men vi har inngått samarbeid med bedrifter og holder på å utarbeide forretningsplaner, sier Hætta knapt.

Korte nyheter

 • Tapte i sak om millioner i erstatning for rovdyrskade

  Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen i en sak hvor reineiere fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga i Øst-Finnmark har gått til sak mot staten ved Klima- og miljødepartementet, skriver rovdyr.org.

  Reineierne, som ikke pålegges saksomkostninger, planlegger å anke til Høyesterett. De mener staten urettmessig har avkortet to millioner kroner i rovdyrskadeerstatning

  Tvisten oppsto da reinflokken fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga beitet i nabodistriktet lengre enn tillatt, og staten avkortet erstatningen for rovviltskader.

  Retten mener bruddet på reindriftsloven økte risikoen for rovviltskader og støtter statens avkorting.

  Lagmannsretten delte seg i synet på avkortingens omfang, hvor flertallet støtter statens avgjørelse, mens mindretallet argumenterer for delvis avkorting.

  Reineierne Aslak Niilas Smuk og Ante Erik Smuk med advokat Knut Helge Hurum i lagmannsretten i oktober.
  Foto: Svein Egil Hatlevik
 • Cindy Woodhouse Assembly of First Nations nationála hoavdan

  Cindy Woodhouse (40) válljejuvvui duorastaga Assembly of First Nations (AFN) nationála hoavdan, čállá CBC.

  Woodhouse lea Manitobas eret, gos son lea leamaš regionála hoavda.

  Son lohpida garrasit bargat buoredit mánáid dili, ássandili, ekonomalaš ovdáneami, dáhkádusaid ja eará áššiid mat gusket báikegottiide.

  Son lohpida dáid áššiid ovddidit federála eiseválddiide.

  – Kanáda. Dii ehpet sáhte vajálduhttit First Nations olbmuid. Dii viežžabehtet ruđaid min eatnamiin. Dalle fertebehtet maid minguing bargat ovttas buoredit eallindilimet, lohká Woodhouse.

  Assembly of First Nations lea Kanáda eamiálbmot (indián) hoavddaid nationála organisašuvdna.

  Cindy Woodhouse lea nubbi nissonolmmoš, gii jođiha dán organisašuvnna. Vuosttaš lei RoseAnne Archibald (2021-2023).

  Cindy Woodhouse
  Foto: CPAC
 • Sør-Varanger kommune legger ned Samisk Råd

  Kommunestyret i Sør-Varanger kommun vedtok å legge ned Samisk Råd og Klimarådet, skriver Sør-Varanger Avis.

  Vedtaket fikk knapt flertall.

  Mariann Wollmann Magga er leder for Samisk Råd i Sør-Varanger. Hun viser til samarbeidsavtalen med Sametinget og mener at avviklingen av Samisk Råd i praksis er å sable ned grunnlaget for denne avtalen.

  – Samisk Råd er en nødvendig ressurs i vår kommune, som må sies å være en av de hardest fornorskede kommunene i landet, uttaler Wollmann Magga til Sør-Varanger avis.

  Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs
  Foto: Åse Pulk / Sametinget