Karasjok versting blant samekommunene

Karasjok klarer ikke å tilby sykehjemsplass til alle, men det klarer de andre samekommunene.

I Karasjok helsesenter

Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

De andre samiske kommunene i Finnmark klarer å tilby sykehjemsplass til alle som har behov for det.

I Karasjok har pårørende derimot måttet sykemelde seg for å ta vare på sine syke foreldre fordi det ikke er plass på sykehjemmet.

LES OGSÅ: Bruker sykehjemsplasser som kontorer

– Utnyttet kapasiteten

Assisterende rådmann i Tana, Kjell Nilssen, sier at i Tana er det nå så pass press at de har måttet ta flere inn på sykehjemmene enn det egentlig er plass til.

– Vi har utnyttet kapasiteten utover det som politiske myndigheter har sagt at vi skal. På to av våre institusjoner har vi ledige senger, som egentlig ikke skulle vært i bruk, men vi har måttet ta en del av de i bruk for å dekke behovet, forklarer Nilssen.

I de andre samiske kommunene i Finnmark; Nesseby, Kautokeino og Porsanger har de heller ikke vært nødt til å avvise pleietrengende eldre.

Helge Nikolaisen i Porsanger kommune sier at de har mye å gjøre i kommunen, men at de har klart å tilby pleie til alle som trenger det. I Porsanger har de 41 institusjonsplasser og hittil har dette vært nok til å dekke behovet.

– Antallet eldre øker stadig og derfor kan det i fremtiden bli behov for flere institusjonsplasser, sier Helge Nikolaisen.

Korte nyheter

 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK