Karasjok versting blant samekommunene

Karasjok klarer ikke å tilby sykehjemsplass til alle, men det klarer de andre samekommunene.

I Karasjok helsesenter

Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

De andre samiske kommunene i Finnmark klarer å tilby sykehjemsplass til alle som har behov for det.

I Karasjok har pårørende derimot måttet sykemelde seg for å ta vare på sine syke foreldre fordi det ikke er plass på sykehjemmet.

LES OGSÅ: Bruker sykehjemsplasser som kontorer

– Utnyttet kapasiteten

Assisterende rådmann i Tana, Kjell Nilssen, sier at i Tana er det nå så pass press at de har måttet ta flere inn på sykehjemmene enn det egentlig er plass til.

– Vi har utnyttet kapasiteten utover det som politiske myndigheter har sagt at vi skal. På to av våre institusjoner har vi ledige senger, som egentlig ikke skulle vært i bruk, men vi har måttet ta en del av de i bruk for å dekke behovet, forklarer Nilssen.

I de andre samiske kommunene i Finnmark; Nesseby, Kautokeino og Porsanger har de heller ikke vært nødt til å avvise pleietrengende eldre.

Helge Nikolaisen i Porsanger kommune sier at de har mye å gjøre i kommunen, men at de har klart å tilby pleie til alle som trenger det. I Porsanger har de 41 institusjonsplasser og hittil har dette vært nok til å dekke behovet.

– Antallet eldre øker stadig og derfor kan det i fremtiden bli behov for flere institusjonsplasser, sier Helge Nikolaisen.