Sykemeldt fordi kommunen ikke har sykehjemsplasser

Kreftsyke Hans Myrskog (81) i Karasjok får ikke sykehjemsplass på grunn av plassmangel. Derfor må datteren sykemelde seg for å ta seg av faren.

Hans og Sølvi Myrskog
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det er tragisk og svært belastende for oss alle. Far klarer seg ikke alene. Han ser dårlig, og kan derfor ramle og skade seg. Denne saken viser at kommunepolitikerne ikke har tatt hensyn til behovet for flere sykehjemsplasser, sier Sølvi Myrskog (48) til NRK.

Samtlige plasser ved sykehjemmet i Karasjok kommune er opptatt.

– Svært mange trenger hjelp, og vi forsøker så godt vi kan. Dessverre har vi ikke ledige plasser på helsesenteret, sier avdelingsleder for den hjemmebaserte tjenesten, Ragnhild Nystad til NRK.

– Fullstendig uakseptabelt

Sølvi Myrskog så ingen annen utvei enn å sykemelde seg. Tilbudet kommunen makter å gi faren, dekker ifølge familien ikke farens behov. Hjemmesykepleierne besøker 81-åringen tre til fire ganger daglig.

– Det er langt i fra forsvarlig og tilstrekkelig. Far må ha tilsyn og hjelp hele tiden. Hjemmesykepleierne har ikke tid til å være lengere hos ham. Jeg mener det er fullstendig uakseptabelt at Karasjok kommune ikke kan gi oss et bedre tilbud, sier hun.

– Beklagelig

Ifølge avdelingsleder Ragnhild Nystad er ikke Hans Myrskog den eneste i kommunen som er i samme situasjon.

Ragnhild Nystad

Avdelingsleder Ragnhild Nystad.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Jeg beklager at pårørende må sykemelde seg. Jeg registrerer at familien har vurdert situasjonen slik, men vi kan ikke yte annen hjelp enn den vi gir nå, sier hun.

Regjeringen satte av 180 millioner kroner ekstra til 1000 nye sykehjemsplasser over 2009-statsbudsjettet. Totalt ble det bevilget 280 millioner til dette formålet. Likevel er det ikke nok sykehjemsplasser i landets kommuner.

Søker plass i nabokommunen

Nystad forteller at Karasjok kommune har søkt om plass i nabokommunen Porsanger.

Sølvi Myrskog synes sykehjemsplass i en annen kommune ikke er akseptabel.

– Hvordan skal far klare seg språklig ettersom han er samisktalende? Dessuten kjenner han ingen i en annen kommune. Her i Karasjok kjenner han mange som er på sykehjemmet, sier hun til NRK.

Ifølge Myrskog har fastlegen slått fast at hjemmesykepleieren må være minst to timer av gangen hos faren. Dette har ikke Karasjok kommune ressurser til.

Nå forbereder datteren en anke til Helsetilsynet.

Fylkeslege Fredrik A. S. R. Hanssen i Finnmark sier til NRK at det er for tidlig å si noe om hvilke vurderinger kommunen har foretatt.

– Ved vurderinger av hvilke tjenester pasienten trenger, så er det de individuelle medisinske og sosiale vurderingene som skal legges til grunn. Det er ikke kommunens økonomiske forutsetninger, sier han.

Hanssen understreker at han ikke kan uttale seg om den konkrete saken.

Helsetilsynet har i en annen sak slått fast at kommunene ikke kan skylde på plassmangel. Tilsynet slo fast at ingen norske kommuner kan nekte eldre sykehjemsplass fordi kapasiteten er sprengt.

Korte nyheter

 • Stuorra erehusat dálkkis

  Skábmamánus leat leamaš stuorra erohusat dálkkis Norggas. Guovdageainnus ii leat 30 jahkái leamaš ná buolaš skábmamánus go skábmamánu 28. beaivve lei, dalle mihtiduvvui 36,7 gráda buolaš. Lea buollašeamos temperatuvrra mii lea mihtiduvvon Norggas skábmamanus 2002 rájes. Holmestrand Vestfold ja Telemarkkus lei fas Norgga lieggaseamos báiki skábmamánus, skábmamánu 19. beaivve mihtiduvvui doppe 16,8 gráda liekkas. Gaska-Norggas lea fas arván ja muohttán eanet go gossige ovdal, ja Østlánddas fas lei áibbas goikkis. Riikkadásis lea arván ja muohttán vihtta proseantta eambbo go dábálaččat.

  Kautokeino sentrum
  Foto: Liv Inger Somby
 • Guovdageainnu skuvla ain gitta

  Guovdageainnu skuvllas dieđihit ahte skuvla lea gitta bearjadaga maiddái, easka vuossárgga šaddá dábálaš skuvla. Skuvla leamaš gitta vuossárgga rájes, go čáhci lei golgan skuvlavisttis.

  Kautokeino skole
  Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK
 • Avspark for samisk stolthet

  I dag er det avspark på prosjektet «Romsa dál - Stolthet omkring det samiske». Dette er et samarbeid mellom Tromsø idrettslag, Troms og Finnmark fotballkrets, Tromsø kommune og flere andre aktører. Målet er å skape stolthet rundt det samiske i Tromsø og bekjempe rasisme. Prosjektleder er Elle Nystad (bildet). Samfunnskontakt i TIL Tom Høgli koordinerer arbeidet.

  Elle Nystad
  Foto: Mariela Idivuoma / NRK