Sykemeldt fordi kommunen ikke har sykehjemsplasser

Kreftsyke Hans Myrskog (81) i Karasjok får ikke sykehjemsplass på grunn av plassmangel. Derfor må datteren sykemelde seg for å ta seg av faren.

Hans og Sølvi Myrskog
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Det er tragisk og svært belastende for oss alle. Far klarer seg ikke alene. Han ser dårlig, og kan derfor ramle og skade seg. Denne saken viser at kommunepolitikerne ikke har tatt hensyn til behovet for flere sykehjemsplasser, sier Sølvi Myrskog (48) til NRK.

Samtlige plasser ved sykehjemmet i Karasjok kommune er opptatt.

– Svært mange trenger hjelp, og vi forsøker så godt vi kan. Dessverre har vi ikke ledige plasser på helsesenteret, sier avdelingsleder for den hjemmebaserte tjenesten, Ragnhild Nystad til NRK.

– Fullstendig uakseptabelt

Sølvi Myrskog så ingen annen utvei enn å sykemelde seg. Tilbudet kommunen makter å gi faren, dekker ifølge familien ikke farens behov. Hjemmesykepleierne besøker 81-åringen tre til fire ganger daglig.

– Det er langt i fra forsvarlig og tilstrekkelig. Far må ha tilsyn og hjelp hele tiden. Hjemmesykepleierne har ikke tid til å være lengere hos ham. Jeg mener det er fullstendig uakseptabelt at Karasjok kommune ikke kan gi oss et bedre tilbud, sier hun.

– Beklagelig

Ifølge avdelingsleder Ragnhild Nystad er ikke Hans Myrskog den eneste i kommunen som er i samme situasjon.

Ragnhild Nystad

Avdelingsleder Ragnhild Nystad.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Jeg beklager at pårørende må sykemelde seg. Jeg registrerer at familien har vurdert situasjonen slik, men vi kan ikke yte annen hjelp enn den vi gir nå, sier hun.

Regjeringen satte av 180 millioner kroner ekstra til 1000 nye sykehjemsplasser over 2009-statsbudsjettet. Totalt ble det bevilget 280 millioner til dette formålet. Likevel er det ikke nok sykehjemsplasser i landets kommuner.

Søker plass i nabokommunen

Nystad forteller at Karasjok kommune har søkt om plass i nabokommunen Porsanger.

Sølvi Myrskog synes sykehjemsplass i en annen kommune ikke er akseptabel.

– Hvordan skal far klare seg språklig ettersom han er samisktalende? Dessuten kjenner han ingen i en annen kommune. Her i Karasjok kjenner han mange som er på sykehjemmet, sier hun til NRK.

Ifølge Myrskog har fastlegen slått fast at hjemmesykepleieren må være minst to timer av gangen hos faren. Dette har ikke Karasjok kommune ressurser til.

Nå forbereder datteren en anke til Helsetilsynet.

Fylkeslege Fredrik A. S. R. Hanssen i Finnmark sier til NRK at det er for tidlig å si noe om hvilke vurderinger kommunen har foretatt.

– Ved vurderinger av hvilke tjenester pasienten trenger, så er det de individuelle medisinske og sosiale vurderingene som skal legges til grunn. Det er ikke kommunens økonomiske forutsetninger, sier han.

Hanssen understreker at han ikke kan uttale seg om den konkrete saken.

Helsetilsynet har i en annen sak slått fast at kommunene ikke kan skylde på plassmangel. Tilsynet slo fast at ingen norske kommuner kan nekte eldre sykehjemsplass fordi kapasiteten er sprengt.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK