Hopp til innhold

– Kan miste retten til å drive reindrift

– Reineiere kan miste rettigheten til å drive reindrift, hvis de ikke reduserer reintallet, sier leder i reindriftsstyret, Ottar Befring.

Rein på beite

Rein på vinterbeite.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

To reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark er anmeldt til politiet for å la reinen beite på andres beiteland.

Ifølge leder for reinbeitedistrikt 14 A Spiertagáisá, Kjell Magne Eira er det altfor mange reinsdyr i disse områdene.

– Reintallet er høyt etter sommerens opphold ved kysten, og skaper problemer på høst- og vinterbeitene i Karasjok, sier Eira.

LES OGSÅ: Distriktsinndeling i Øst-Finnmark

– Må redusere

Leder i reindriftsstyret, Ottar Befring sier at reineierne i Lágesduottar og Spiertagáisá reinbeitedistrikter kan miste rettigheten til å drive reindrift, hvis de ikke reduserer reintallet.

– Hvis reintallet ikke blir redusert, så setter vi det ned og krever at det blir gjennomført straks. Eventuelt blir det andre som kommer til å få denne reduksjonen. De som ikke vil rette seg etter loven kan bli fratatt retten til å drive med reindrift.

– Er dette en så alvorlig sak?

– Ja, hvis ikke reintallet blir brakt under kontroll og føres i konflikt med andre, så kan det i ytterste konsekvens skje, men det må først og fremst finnes en løsning i distriktene og siidaene.

– Kan det bli aktuelt med tvangsslakting?

– Ja, det er jo også ting som kommer når vi kommer langt ut, men jeg forutsetter at de som er utøvere er opptatt av å følge loven, det vil både de og andre tjene på.

Følger nøye med på reintall

Myndighetene har bestemt at reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar og 14A Spiertagáisá ikke skal ha mer enn 16.300 rein. Tall NRK Sámi Radio har fått fra Reindriftsforvaltningen viser at disse distriktene har nesten 7500 rein mer enn det som er vedtatt som høyeste reintall.

– Det er tall som jeg ikke har kjennskap til akkurat nå. I tilfelle er det altfor høyt, og de må straks redusere, slik at vi får en reinflokk som er i samsvar med det som er vedtatt tidligere. Og det nytter ikke å sitte med et høyt reintall nå og tro at en skal få det inn i de nye bruksplanene. Vi kommer til å følge spesielt nøye på at ingen tar seg til rette og prøver å skaffe seg fortrinn ved å ha et for høyt reintall.

– Hvordan er det mulig å ha så mye mer rein enn det som er vedtatt?

– Det er enkelte som prøver å skaffe seg posisjoner og tror at de kan få det med seg inn i de nye bruksplanene, men jeg kan fortelle med en gang at det kommer reindriftsstyret til å være spesielt oppmerksom på. Planene skal jo godkjennes i reindriftsstyret til slutt.

– Må finne løsninger

Reindriftsstyret vil ikke gjøre noe med den konkrete saken, hvor to reinbeitedistrikter i fellesbeiteområdet i Karasjok i Øst-Finnmark er anmeldt til politiet.

– Det er en politisak, og reindriftsstyret har ikke noe med den å gjøre. Vår henstilling til reindriftsutøverne i de angjeldende distrikene er at de finner minnelige løsninger, og at de jobber videre med bruksplaner og reintallet i forhold til det som er lagt inn i bruksplanen.

Jobber med reduksjonsplan

Vi har ikke fått tak i lederen i Lágesduottar, men leder i Spiertagáisá Kjell Magne Eira sier dette:

– Vårt distrikt har begynt å jobbe med en reduksjonsplan og kommet ganske langt allerede. Vi har også slaktet godt i høst, sier Eira.

Korte nyheter

 • Nye muligheter for å oversette mellom samiske språk

  Nå kan du oversette mellom seks samiske språk, samt fra samisk til engelsk og norsk, og motsatt. Oversettelsesprogrammet tar for seg nord-, lule-, sør-, enare- og skoltesamiske språk.

  University of Tartu Institute of Computer Science har gjort det mulig. Oversettelsesmotoren støtter 23 finsk-ugriske språk, og er tilgjengelig for alle.

  Loga sámegillii.

  Skjermbilde av TartuNLP maskinoversettelsesprogram.
  Grafikk: Tartu universitet
 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk