Hopp til innhold

– Reineierne må ta ansvar selv

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) oppfordrer reinbeitedistrikter til å ta ansvar og lage driftsplaner for distriktene, i stedet for å politianmelde hverandre.

Nils Henrik Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

To reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark er anmeldt til politiet for å la reinen beite på andres beiteland.

Tall fra Reindriftsforvaltningen viser at flere distrikter fortsatt ikke har laget en egen driftsplan, slik den nye reindriftsloven krever.

– Det kan være grunnen til beitekonfliktene, mener leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Uten driftsplaner er beitegrensene altfor utydelige, spesielt for distrikter med felles beiteområder, mener Sara.

Beitekonflikter

Nå oppfordrer forbundslederen alle distrikter om å gjøre ferdig distriktsplanene.

I Vest-Finnmark har 15 av 28 distrikter levert inn utarbeidet plan til Reindriftsforvaltningen.

Når det gjelder Øst-Finnmark, hvor beitekonfliktene har blusset opp i høst, har ikke forvaltningen noen tall på hvor mange som har en egen driftsplan.

Guldal: Guohtunriiddut Nuorta-Finnmárkkus

Politianmelder hverandre

– Reintallet er høyt etter sommerens opphold ved kysten, og skaper problemer på høst- og vinterbeitene, forteller leder for reinbeitedistrikt 14 A Spierttagáisá, Kjell Magne Eira.

Ifølge hans oppfatning er det altfor mange reinsdyr i disse områdene.

– Mer enn vidda tåler, sier Eira.

Eiras reinbeitedistrikt, Spierttagáisá (14 A) er uenige med reinbeitedistrikt 13, Lágesduottar, om hvor reinen skal beite.

Det har ført til at distrikt 14 Spierttagáisá har politianmeldt distrikt 13 Lágesduottar for tjuvbeiting - som har gjengjeldt det med en motanmeldelse. Distrikt 13 Lágesduottar er også blitt anmeldt for ulovlig beiting av distrikt 9 Čorgaš, som ikke er en del av fellesbeiteområdet. Det er klart fastsatt distriktsgrense mellom distrikt 13 og distrikt 9.

Reineierne med ansvaret

Den nye reindriftsloven fra 2007, "Lov om reindrift", ansvarliggjør reineierne når det gjelder reintall og flyttemønsteret i distriktet.

Ifølge paragraf 8a, er alle distrikter pålagt å utforme en egen driftsplan for sine medlemmer. Den skal blant annet inneholde reintallet for hver driftsenhet og det samlede reintallet, som skal reguleres i forhold til det godkjente reintallet for distriktet.

Planen skal også være tydelige på hvor reinen skal beite til enhver tid, og flyttemønsteret når flokkene begynner å bevege seg ut av distriktet.

Vanskelig arbeid

NRL-leder Nils Henrik Sara tror at dette er et vanskelig og tidkrevende arbeid, og at det kan være grunnen til at så mange distrikter ikke har gjort jobben sin.

Fra Reindriftsforvaltningen opplyses det at distriktene har fått økonomisk hjelp til arbeidet, opptil 1500 kroner per drift.

– Det betyr at reineierne kan kjøpe konsulentbistand, hvis de føler at de ikke behersker arbeidet selv, sier agronom Mikkel Ailo Gaup ved Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark.

Forvaltningen sender nå ut en påminnelse til de som ikke har levert inn driftsplanen.

– Hvis distriktene utelater å utarbeide planene, er det områdestyrene som må ta støyten, sier Gaup.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.