– Lite vi kan gjøre

Norske myndigheter har ingen myndighet å stoppe hyttebygging på finsk side av Tanadalen slik Tana kommune har krevd.

Harald Muladal
Foto: NRK

Nå er det omlag 400 hytter langs den finske bredden av Tanaelva og Utsjok kommune har planer om å fordoble antallet hytter i nærmeste fremtid. Det betyr at det blir flere hytter enn hus i området.

Protester fra det norske Miljøverndepartementet, Fylkesmannen og Tana kommune har ikke klart å stoppe massebygginga.

– Må godta

Nå sier Fylkesmannen i Finnmark at norske myndigheter ikke kan stoppe hyttebyggingen på finsk side av Tana-elva.

Selv om Fylkesmannen i Finnmark medgir at hyttebyggingen på finsk side kan føre til økt press på laksebestanden i Tana og at nybyggene også kan føre til at den elvesamiske kulturen kan bli fortrengt, så kan de ikke gjøre annet enn å akseptere byggingen.

– Kan ikke ødelegge naboskapet

Fylkesmannen i Finnmark har klagd på hyttebyggingen både skriftlig og i flere møter. Nå er Fylkesmannens i Finnmark kommet frem til at Norge ikke lenger kan gjøre noe annet enn å akseptere og respektere Utsjok kommunens planer om utvidet hyttebygging.

– Dere har vært kritiske, hvorfor slår dere ikke i bordet og sier at dette kan vi ikke akeptere, fordi det er et grensevassdrag?

– Neste trinn er jo unevnelig, men det er jo slik at gode naboer fortsetter å være gode naboer, når de lar være å slåss. Begynner de å slåss, så er jo naboskapet noe helt annet. Og det er neste trinn i denne fasen. Vi respekterer at finnene gjør det de gjør, det er finsk territorium,sier vassdragsforvalter Harald Muladal hos fylkesmannen i Finnmark.

– Skremmende

Tana kommune har bedt om hjelp av sentrale myndigheter for å stanse hyttebyggingen. Varaordfører Hartvik Hansen i Tana er forskrekket over svaret fra fylkesmannen.

– Det er skremmende å høre at fylkesmannen ikke viser vilje til å gjøre noe med saken, for så lenge hyttene ikke er bygget og planene ikke er endelig avgjort, så er det fortsatt mulig å påvirke. Da det på norsk side var snakk om fiskeoppdrettsanlegg så vi at finske myndigheter sterkt påvirket norske myndigheter til å avslutte disse. Disse sakene er sammenliknbare, sier varaordfører Hansen.