Ann Catharina har ikke mer land å gi bort

27-åringen opplever press fra alle kanter. – Nå er vi kommet så langt at noen av oss kanskje må bort, sier hun. Nussir-gruven kan bli starten på slutten for Ann Catharina Lango.

Ann Catharina Lango

VIL KJEMPE: Ann Catharina Lango er en av reineierne i distriktet som havner midt i et gruveområde.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Vi har allerede mistet mye beiteland til hyttefelt, veier og andre utbygginger. Mister vi områdene hvor reinkalvene blir født til gruvedrift, har vi ikke lenger noen framtid. Mister vi mer nå forsvinner vi også, sier hun til NRK.

Reineieren har likevel ikke gitt opp selv om næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nå har gitt sin velsignelse til kobbergruve ved Repparfjorden.

– Vi skal kjempe fordi vi ikke har mer å gi bort. Vi skal ta opp kampen for å stoppe Nussir og for å sikre vår egen framtid, sier Ann Catharina Lango.

Reinkalv dier

SÅRBAR: Når simlene kommer ut mot kysten får de kalvene. De er spesielt sårbar for forstyrrelse under kalving når kondisjonen til dyrene er lavest og beitene er begrenset på grunn av snøsmelting.

Foto: Madeleine Lagergren

111 mennesker

27-åringen er en av 111 personer som tilhører Fiettar. Det er navnet på reinbeitedistriktet som holder til i fjellene, i dalene og langs fjorden i Kvalsund i sommerhalvåret.

På vinteren er Fiettar-familiene på Finnmarksvidda i sørøst. Om cirka to måneder starter flyttingen med tilsammen 5239 rein mot sommerlandet i nord. Så mange rein har i alle fall det statlige Reindriftsstyret bestemt at de kan ha.

Simlene som utgjør den største delen av flokken – 4125 tilsammen i fjor vår – skal føde nye kalver. I reindrifta er det tilgangen av kalver som avgjør mye av hvor god eller dårlig økonomien blir for familiene.

– Simlene trekker for seg selv før de skal føde. Er det menneskelig aktivitet, støy og uro kan det føre til at reinen skygger unna området. I tillegg er de nyfødte kalvene svært sårbare i denne perioden, forteller Ann Catharina Lango.

Minister: – Skal være full stans

Men akkurat dette mener næringsministeren han har tenkt på. Torbjørn Røe Isaksen har flere ganger sagt at det blir begrensninger i gruvedrifta i perioden reinen skal kalve.

– I kalvingsperioden skal det i en del av gruven være full stans. I den perioden det skal være trekkområde for rein, skal det være lavere aktivitet i de viktigste områdene, sa statsråden i Debatten på NRK1.

Røe Isaksen i Politisk Kvarter

MINISTEREN: Næringsminister Terje Røe Isaksen har ingen tro på at reindrifta ikke kan leve side om side med gruvedrifta i Kvalsund.

Foto: Alf Hartgen

Røe Isaksen er ikke i tvil om at dette skal gå bra.

– Hvis det hadde vært slik at vi mente at reindrift og gruvedrift ikke kunne sameksistere, så kunne vi ikke sagt ja til dette prosjektet. Da ville vi ha brutt Norges internasjonale forpliktelser overfor samene som folk, sa han.

– Vi vet at dette ikke går

Per Johnny Skum (49) er leder i Fiettar. Han sliter med å holde stemmen klar.

– Barna spør om det blir sånn at de ikke får jobbe med reinen. Det er vondt, sier han mens tårene tørkes.

Han vet nøyaktig hvordan reinen reagerer på forstyrrelser og endringer i terrenget. Områdene hvor han og familiene har holdt til i sommerhalvåret har blitt trangere.

– Vi vet at dette ikke går. Mister vi kalvingsland vil vi heller ikke ha noen framtid. Det er alltid noen som vet bedre enn oss som jobber med rein. Finnes det noe forskning som støtter vårt syn, så puttes det nederst i skuffa, sier Skum til NRK.

Per Johnny Skum ved borehull

USIKKER FRAMTID: Per Johnny Skum har fulgt med under prøveperioden på Nussir. Tap av beiteområder vil sannsynligvis føre til at de berørte reineierne må redusere størrelsen på flokken. Alternativet kan bli å øke bruken av naboens beiter, viser forskningsstudier.

Foto: Bente Bjercke / NRK

Og både norske og internasjonale forskere har funn som støtter reineierne. Reinen trekker seg unna, fastslår flere studier.

«Økt utbygging av hytter, veier og kraftlinjer kan føre til redusert kondisjon og redusert kalveoverlevelse, og dermed til redusert produksjon på sikt. Nyere studier viser i tillegg at unnvikelseseffekten øker med økt tetthet av utbygging, og at reinen ved stadig ny utbygging til slutt kan forlate et område hvis det finnes alternative beiter.», skrev forskerne Nellemann og Cameron i en rapport.

Kuttet reintallet

I 2009 hadde distriktet til Ann Catharina Lango 7185 rein før kalvingen tok til. I oktober 2018 bestemte Reindriftsstyret at øvre reintall skulle være 5239 de fem neste årene.

– Gruvedrift i Nussir og Ulveryggen gjør at vi presses ut. Det gjør at noen av oss som har vokst opp i reindrifta, må forlate næringen. Det vil kanskje ikke lenger være plass til oss alle, men vi vil kjempe videre for vår framtid, sier 27-åringen.