– Mange har fortalt at det vil bli tungt

Ordfører i Kautokeino Johan Vasara er skuffet over at Sparebank 1 Nord-Norge legger ned bankfilialen i bygda. – Noe annet ville vært rart, sier banken.

Johan Vasara

Kautokeino-ordfører Johan Vasara skulle helst sett at banken blir værende.

Foto: Liv Inger Somby

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) legger ned sine minste filialer som følge av digitalisering og endret kundeadferd . Blant dem er filialen i Kautokeino.

– Det er synd. Banken er viktig for alle kommuner, men kanskje spesielt Kautokeino fordi det er langt til nabokommunene våre og fordi vi har mange samisktalende, sier ordfører i Kautokeino Johan Vasara.

– Tungt for samisktalende

I Kautokeino står samisk språk sterkt, ca. 90 prosent av befolkningen snakker samisk. Ordføreren mener at det krever et godt banktilbud i kommunen, med samisktalende ansatte.

– Vi er en samisk kommune. Mange eldre har vært på mitt kontor og fortalt at de synes det er tungt for dem om banken nedlegges. Mange av dem har heller ikke det tekniske utstyret som kreves til for eksempel nettbank.

Trond Hanssen, konserndirektør i Finnmark for SNN sier til NRK at det samiske hele tiden har vært et viktig tema i forkant av valget om nedleggelse.

Trond Hansen, konserndirektør Finnmark Sparebank1

Trond Hanssen, konserndirektør i Finnmark for Sparebank1 Nord-Norge

Foto: Pressefoto/Sparebank 1

– Vi har kontoret vårt i Karasjok hvor alle prater samisk, så vi vil bruke den kompetansen som er der. I tillegg vil vi forsøke å styrke vår samiske kompetanse i Alta.

– Det er langt fra Kautokeino til Alta eller Karasjok for å få utført banktjenester...?

– Ja. Det har vært en diskusjon og en utfordring. Geografi i Finnmark er krevende.

Hanssen understreker imidlertid at de fremover kommer til å hjelpe de kundene som foretrekker manuelle løsninger over til den digitale verden. Han innrømmer at det i Kautokeino er snakk om en liten gruppe eldre mennesker.

– Vi må få ordnet produkter og tjenester sånn at de klarer seg.

Håper på kontordager

Selv om SNN har vedtatt å legge ned filialen i Kautokeino, så har ikke Vasara gitt helt opp med å prøve å få banken på andre tanker.

– Nå vil jeg jobbe for en slags mellomløsning; at banken har kontordager her av og til, slik at kunder fortsatt har det samme tilbudet de har hatt hittil.

Konserndirektør Hanssen er ikke fremmed for tanken.

– Vi må kjenne litt på behovet. Det som er viktig for oss er å være tilstede når det skjer viktige ting i kundens liv. Det innebærer at vi har bankdager i kommunen, og at vi er tilgjengelig på telefon, mail og via andre kanaler, sier han.

Sparebanken 1

Nå må flere og flere også i Kautokeino belage seg på å bruke nettbank, når filialen stenges ned.

Foto: Eskild E. Fors

Vil vurdere å bytte bank

Kautokeino kommune er nå kunde i SNN, og det er også Johan Vasara privat. Han ser ingen grunn til å fortsette med det om banken helt trekker seg ut fra kommunen.

– Et stort og viktig argument for å være kunde i SNN har jo vært nettopp det at de har bankfilial i kommunen, og at vi vil støtte vår lokale bank. Nå faller det argumentet bort, sier Vasara, som samtidig understreker at det er anbudsregler som avgjør hvilken bank kommunen skal være kunde i.

Mange i Kautokeino har uttrykt sin skuffelse over nedleggelsesvedtaket på sosiale medier, og noen har også bestemt seg for å bytte bank. Det har Vasara stor forståelse for.

– Jeg vil også vurdere å bytte bank, sier Vasara.

Trond Hanssen har forståelse for at mange er skuffet.

– Noe annet ville vært rart. Det er egentlig et godt tegn for oss. Vi kommer til å jobbe hardt for å være der for Kautokeino kommune og innbyggerne. I tillegg skal vi fortsatt finansiere næringsvirksomhet og legge til rette for boligbygging i bygda.