Legger ned 21 bankfilialer i Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge legger ned sine minste filialer som følge av digitalisering og endret kundeadferd.

SPAREBANK 1 Nord-Norge

Det er 15 filialer i Troms som legges ned. Her er hovedkontoret i Tromsø.

Foto: Rune Eian / NRK

Det er 21 små filialer som nå skal legges ned. De fleste av disse har vært bemannet med ett årsverk eller mindre, og mange har de senere årene hatt begrensede åpningstider.

Ingen medarbeidere mister jobben, skriver SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) i en pressemelding.

Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge understreker at moderniseringen handler om å fortsatt kunne være en sterk og selvstendig landsdelsbank.

– Nord-Norge er vår hjemmebane. Vi skal vinne kampen om de nordnorske bankkundene. Vi tror på å være der for kundene når de har behov for gode økonomiske råd. Derfor skal vi fortsatt være fysisk til stede med folk over hele landsdelen. Selv etter endringene vil vi ha omtrent like mange kontorer som alle andre banker i Nord-Norge til sammen, sier Janson.

Etter endringene vil Sparebank 1 Nord-Norge ha 38 kontorer i 35 kommuner, der 82 prosent av den nordnorske befolkningen bor.

I september 2015 fikk alle ansatte i SNN tilbud om sluttpakke. November ble det kjent at 150 ansatte ønsket seg den frivillige sluttpakken.

– Vil gi et enda bedre tilbud

Finansbransjen er i endring. Stadig færre oppsøker de fysiske bankkontorene. I desember 2015 ble det utført rundt 6.000 manuelle transaksjoner i Sparebank 1 Nord-Norge.

Til sammenligning har de nesten halvannen million pålogginger i mobilbanken hver eneste måned.

Sparebank 1 Nord-Norge: Jan-Frode Janson.

Konsernsjef Jan-Frode Janson.

Foto: Marius Fiskum

– Vi moderniserer SpareBank 1 Nord-Norge for å kunne gi et enda bedre tilbud til våre kunder. Samtidig er vi klar over at det ennå finnes enkelte som av forskjellige årsaker ønsker å oppsøke banken for å få utført bank- og betalingstjenester. Disse skal vi også ta vare på. Vi kjenner kundene våre og vil i samarbeid med dem finne de gode løsningene, sier Janson.

Tidspunkt for stengning av de ulike filialene er foreløpig ikke avklart.

Ser ikke grunnlag for å opprettholde de minste filialene

I pressemeldingen står det at SpareBank 1 Nord-Norge de siste årene har bygd sterke kompetansemiljøer rundt om i landsdelen.

Banken har etablert 16 finanssenter – definerte markedsområder med tilhørende bankkontorer.

– Vi tror på tilstedeværelse og kortreiste beslutninger. Våre 16 finanssentre tilbyr hele konsernets produktportefølje, og har fått utvidede fullmakter. Samtidig ser vi at det ikke er grunnlag for å opprettholde de aller minste filialene våre, sier Janson.

Også DNB skal legge ned 59 filialer i løpet av første halvår 2016, 15 i Nord-Norge.

NRK oppdaterer saken.