ISÁK: – Buot buoremus Riddu Riđus lea čoalkilastit lávvu-uvssaid

NRK deaivvadii ISÁK-lávlu Ella Marie Hætta Isaksena. Sus leat politihkalaš lávllateavsttat, ja maŋŋá son áigu deaivvadit olbmuiguin.

Ella Marie Hætta Isaksen foran Riddu scenen

ISÁK: Ella Marie Hætta Isaksen illuda guoimmuhit olbmuid Riddu Riđđu festiválas.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mun lohpidan ahte buot mii golmmas áigut bargat vai šaddá buorre mokta, ja ahte olbmot besset dánssut ja návddašit buori lávlagiid, dadjá Ella Marie Hætta Isaksen.

Son lávlu joavkkus ISÁK, mii lea okta daid joavkkuin guhte čuojahit Riddu Riđu lávddis lávvardat eahkeda. Son illuda sihke konsertii, muhto maiddái beassat suohtastállat maŋŋá feasttain.

– Dat buot buoremus Rittu Riđuin ferte leat ahte dáppe leat nu olu lávut! Dat lávostallan lea nu erenomáš, beasat mannat lávus lávvui, ja čoalkilastit lávvu-uvssa. Maŋŋá go diibmá bargen dáppe eaktodáhtolažžan de sáhttán dadjat ahte mun lean ráhkásmuvvan dán festiválii.

Isaksenis leat sihke ráhkesvuođalávlagat, muhto maiddái politihkalaš teavsttat.

–– Mu váibmoášši lea Riehppovuonas Fálesnuoris, gos áigut fas doaimmahit ruvke. Nu ahte mun boađan ovdanbuktit lávlaga mii lea luonddugáhttema birra, muitala son.

ISÁK áigu otne čuojahit áibbas ođđa lávlaga

Mun lean dás, otne lea nuppi háve mii čuojahat dan, ja dat lea mu unna oappá birra, okta ráhkesvuohta lávlla sutnje, gos mun muitalan ahte mun boađán álo leat dás su veahkeheamen, dadjá Ella Marie Hætta Isaksen liekkusvuođain.