Hopp til innhold

Initiativtaker glad for at det blir samisk barnehageavdeling i Trondheim

Trondheim etablerer en samisk avdeling ved en barnehage i 2017.

Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

Ferista friluftsbarnehage ligger idyllisk til i et skogkledt område i Trondheim.

Foto: Ragnar Johan Dahle / Privat

Den samiske avdelingen får plass til 18 barn og skal etableres ved Ferista friluftsbarnehage på Byåsen.

Neste år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim.

Varaordfører og initiativtaker Hilde Opoku er glad dette kommer på plass nå.

– Det er veldig gledelig at det ikke bare er bestemt at det skal bli en egen samisk barnehageavdeling i Trondheim. Nå har vi også vedtatt at den skal ligge i Ferista friluftsbarnehage. De har en pedagogikk som passer godt for samisk kultur. Så ligger den jo nært Sverresborg museum, der den samiske utstillingen skal etableres, sier Opoku.

Hilde Opoku

Det er Hilde Opoku i Miljøpartiet de grønne som tok initiativet til å etablere en samisk barnehageavdeling i Trondheim.

Foto: NRK

65 samiske familier

Formannskapet ba tidligere i år rådmannen konkretisere hvordan et samisk språk- og kulturbarnehagetilbud kan realiseres i Trondheim innen utgangen av 2017.

I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020 beskrives følgende:

Rådmannen gjennomførte våren 2016 en undersøkelse som viser at det per i dag er 65 familier som har behov og interesse for et samisk barnehagetilbud. 19 av disse er villige til å flytte barnet fra nåværende barnehage til en samisk barnehageavdeling.

Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

Barna har mange fine steder å boltre seg på i Ferista friluftsbarnehage.

Foto: Ragnar Johan Dahle / Privat

Basert på disse resultatene har kommunen startet planleggingen av et samisk barnehagetilbud i en av byens barnehager.

Tilbudet skal ligge i nærheten av Sverresborg folkemuseum og skal være søkbart til hovedopptak 2017.

Tilbudet finansieres innenfor budsjettrammen for tjenesteområde barnehage, med tilskudd fra Sametinget.

Samiske barn prioriteres

Ferista friluftsbarnehage har fra høsten 2017 flere ledige barnehageplasser. Barn som ønsker et barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur gis prioritet til disse ledige plassene.

Tilbudet dimensjoneres for 18 barn i alderen 1-5 år. Barnehagene har også to ledige stillinger for ansatte fra høsten 2017.

Dette gir barnehagen mulighet til å tilsette ansatte med kunnskap om samisk språk og kultur.

I tillegg driver enheten en pedagogikk som er nært knyttet til natur og tradisjoner som vil være en styrke ved etableringen av et samisk barnehagetilbud. Barnehagens Brukerråd er orientert om beslutningen.

– Det er veldig gledelig at vi i Trondheim, som er et kjerneområde for samisk kultur, også skal kunne ivareta språk og kultur for kommende generasjoner, sier varaordfører Hilde Opoku.

Korte nyheter

 • Rektor heaitá virggistis beaivvát ala

  Mathis Persen Bongo heaitá beaivvát ala Sámi joatkka ja boazodoalloskuvlla rektorin, čállá iFinnmark (máksu gáibiduvvo).

  Skuvlla stivrrajođiheaddji, Guri Adelsten Iversen, duođašta eretcealkima áviisii.

  Son lohká persovnnalaš ákkaid ja ahte eretcealkin lea boahtán čálalaččat.

  NRK lea njukčamánus muitala ráfehisvuođas skuvlla bargiid gaskkas, geat eai leat duhtavaččat bargobirrasiin.

  Oahpahusdirektoráhtta lea dán oktavuođas kártemin skuvlla dárbbuid ja geahččaleamen buoredit bargobirrasa.

  Mathis Persen Bongo
  Foto: Roger Manndal, NRK
 • SNO: – Det var gaupe som drepte ni rein

  Rovdyransvarlig ved Statens naturoppsyn (SNO), Magne Asheim, slår fast at det var gaupe som drepte ni rein på Laksefjordvidda i Lágesduottar reinbeitedistrikt.

  – Kadavrene var ikke så ferske. De var veldig oppspist. Vår ansatt undersøkte dem, og slår fast at det er gaupe som har drept reinsdyrene, sier Asheim.

  Forskjellige rovdyr har sin egen måte å drepe dyr på.

  – Det er lettere å finne ut dette når kadavrene er ferskere, men det var tydelige spor å se i nakkeskinnet. Der var det hull som passer med tannavstanden til gaupas kjeft, forklarer Asheim.

  Leder i reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar, Máret Láilá Anti, opplyser at reinbeitedistriktet har store problemer med rovdyr.

  – På vinterbeitene har vi bjørn. På sommerbeitene har vi gaupe, ørn, havørn og jerv, forteller Anti.

  Loga sámegillii

  Gaupe drepte rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO
 • Albbas dat speajai ovcci bohcco

  Stáhta luonddubearrágeahču borespiire ovddasvástideaddji, Magne Asheim, lohká sii vissásit sáhttet dadjat ahte albbas dat speajai dan ovcci bohcco Lágesduoddara orohagas.

  – Ráppit eai lean nu varrasat. Dat ledje viehka olu borron. Min bargi iskkai daid, ja gávnnahii albbas dat lea goddán bohccuid, čilge Asheim.

  Iešguđet boraspiires lea iežas vuohki goddit ealliid.

  – Dán lea álkit gávnnahit go rábbi lea varas, muhto dás gávnnai min bargi dan mii lei báhcán čeavetnáhkis. Das gávnnai son ráiggiid mat heivejit albasa bátnegaskkain, čilge Asheim.

  Orohaga 13 Lágesduoddara jođiheaddji Máret Láilá Anti muitala, ahte sis leat váttisvuođat boraspiiriiguin sihke dálve- ja geasseorohagas.

  – Dálveorohagas leat guovžžat. Geasseorohagas leat albasat, goaskimat, mearragoaskimat ja geaŧkit, muitala Anti.

  Les på norsk

  Gaupe har drept rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO