Initiativtaker glad for at det blir samisk barnehageavdeling i Trondheim

Trondheim etablerer en samisk avdeling ved en barnehage i 2017.

Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

Ferista friluftsbarnehage ligger idyllisk til i et skogkledt område i Trondheim.

Foto: Ragnar Johan Dahle / Privat

Den samiske avdelingen får plass til 18 barn og skal etableres ved Ferista friluftsbarnehage på Byåsen.

Neste år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim.

Varaordfører og initiativtaker Hilde Opoku er glad dette kommer på plass nå.

– Det er veldig gledelig at det ikke bare er bestemt at det skal bli en egen samisk barnehageavdeling i Trondheim. Nå har vi også vedtatt at den skal ligge i Ferista friluftsbarnehage. De har en pedagogikk som passer godt for samisk kultur. Så ligger den jo nært Sverresborg museum, der den samiske utstillingen skal etableres, sier Opoku.

Hilde Opoku

Det er Hilde Opoku i Miljøpartiet de grønne som tok initiativet til å etablere en samisk barnehageavdeling i Trondheim.

Foto: NRK

65 samiske familier

Formannskapet ba tidligere i år rådmannen konkretisere hvordan et samisk språk- og kulturbarnehagetilbud kan realiseres i Trondheim innen utgangen av 2017.

I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020 beskrives følgende:

Rådmannen gjennomførte våren 2016 en undersøkelse som viser at det per i dag er 65 familier som har behov og interesse for et samisk barnehagetilbud. 19 av disse er villige til å flytte barnet fra nåværende barnehage til en samisk barnehageavdeling.

Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

Barna har mange fine steder å boltre seg på i Ferista friluftsbarnehage.

Foto: Ragnar Johan Dahle / Privat

Basert på disse resultatene har kommunen startet planleggingen av et samisk barnehagetilbud i en av byens barnehager.

Tilbudet skal ligge i nærheten av Sverresborg folkemuseum og skal være søkbart til hovedopptak 2017.

Tilbudet finansieres innenfor budsjettrammen for tjenesteområde barnehage, med tilskudd fra Sametinget.

Samiske barn prioriteres

Ferista friluftsbarnehage har fra høsten 2017 flere ledige barnehageplasser. Barn som ønsker et barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur gis prioritet til disse ledige plassene.

Tilbudet dimensjoneres for 18 barn i alderen 1-5 år. Barnehagene har også to ledige stillinger for ansatte fra høsten 2017.

Dette gir barnehagen mulighet til å tilsette ansatte med kunnskap om samisk språk og kultur.

I tillegg driver enheten en pedagogikk som er nært knyttet til natur og tradisjoner som vil være en styrke ved etableringen av et samisk barnehagetilbud. Barnehagens Brukerråd er orientert om beslutningen.

– Det er veldig gledelig at vi i Trondheim, som er et kjerneområde for samisk kultur, også skal kunne ivareta språk og kultur for kommende generasjoner, sier varaordfører Hilde Opoku.