Hopp til innhold

Initiativtaker glad for at det blir samisk barnehageavdeling i Trondheim

Trondheim etablerer en samisk avdeling ved en barnehage i 2017.

Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

Ferista friluftsbarnehage ligger idyllisk til i et skogkledt område i Trondheim.

Foto: Ragnar Johan Dahle / Privat

Den samiske avdelingen får plass til 18 barn og skal etableres ved Ferista friluftsbarnehage på Byåsen.

Neste år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim.

Varaordfører og initiativtaker Hilde Opoku er glad dette kommer på plass nå.

– Det er veldig gledelig at det ikke bare er bestemt at det skal bli en egen samisk barnehageavdeling i Trondheim. Nå har vi også vedtatt at den skal ligge i Ferista friluftsbarnehage. De har en pedagogikk som passer godt for samisk kultur. Så ligger den jo nært Sverresborg museum, der den samiske utstillingen skal etableres, sier Opoku.

Hilde Opoku

Det er Hilde Opoku i Miljøpartiet de grønne som tok initiativet til å etablere en samisk barnehageavdeling i Trondheim.

Foto: NRK

65 samiske familier

Formannskapet ba tidligere i år rådmannen konkretisere hvordan et samisk språk- og kulturbarnehagetilbud kan realiseres i Trondheim innen utgangen av 2017.

I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2017-2020 beskrives følgende:

Rådmannen gjennomførte våren 2016 en undersøkelse som viser at det per i dag er 65 familier som har behov og interesse for et samisk barnehagetilbud. 19 av disse er villige til å flytte barnet fra nåværende barnehage til en samisk barnehageavdeling.

Ferista friluftsbarnehage i Trondheim

Barna har mange fine steder å boltre seg på i Ferista friluftsbarnehage.

Foto: Ragnar Johan Dahle / Privat

Basert på disse resultatene har kommunen startet planleggingen av et samisk barnehagetilbud i en av byens barnehager.

Tilbudet skal ligge i nærheten av Sverresborg folkemuseum og skal være søkbart til hovedopptak 2017.

Tilbudet finansieres innenfor budsjettrammen for tjenesteområde barnehage, med tilskudd fra Sametinget.

Samiske barn prioriteres

Ferista friluftsbarnehage har fra høsten 2017 flere ledige barnehageplasser. Barn som ønsker et barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur gis prioritet til disse ledige plassene.

Tilbudet dimensjoneres for 18 barn i alderen 1-5 år. Barnehagene har også to ledige stillinger for ansatte fra høsten 2017.

Dette gir barnehagen mulighet til å tilsette ansatte med kunnskap om samisk språk og kultur.

I tillegg driver enheten en pedagogikk som er nært knyttet til natur og tradisjoner som vil være en styrke ved etableringen av et samisk barnehagetilbud. Barnehagens Brukerråd er orientert om beslutningen.

– Det er veldig gledelig at vi i Trondheim, som er et kjerneområde for samisk kultur, også skal kunne ivareta språk og kultur for kommende generasjoner, sier varaordfører Hilde Opoku.

Korte nyheter

 • Mindre elg skutt i år enn vanlig

  Nå er tiden for elgjakt men det er ikke blitt skutt like mange elg i år som vanlig

  Svein Nordsletta er en av disse som er på elgjakt i år og han sier

  – grunnen til at det er mindre elg i år er på grunn av bjørnen, vi har sett spor av mange bjørn i områdene som fotspor og bjøre bæsj, jeg har også snakket med andre jakt lag og de sier at der er elgene også like redde.

  Einar Asbjørnsen er leder i utmarksavdelingen i Fefo sier det har blitt en halvering fra sist elgjakt som var i 2020, og grunnen kan være at elgen forvalter seg litt i etterskudd og at Norge har hatt altfor høye kvoter, i Asbjørnsen er dems største mistenkte til dette er hva som skjer i finske grensa, hvor de har økt kvotene kraftig i Enare kommune siden 2017.

  Asbjørnsen forsetter med å fortelle hvilke tiltak Fefo vil eventuelt ta

  – Hva vi vil gjøre er å naturlig senke ned kvotene, og kanskje være mer spissa mot hvilke kategorier dyr vi skal felle, typiskt det vil være mer kalv og mindre voksne frie dyr på kvoten, et annet forhold som vil være naturlig å se næremere på er dialogen med finske myndigheter og vi har dialog der allerede, og vi ser for oss at det er aktuelt og ta opp den diskusjonen helt spesifikt og se om det er noe å gjøre i finsk side i tillegg

  Elgfamilie
  Foto: Leo_Avalon / Flickr.com
 • oahccu 2 millijovdna ruvdna gaskkustit sámi historjá

  Sii leike gilvun eará projeavttat Eurohpás, muhtto guovddáš Hattfjelldal oahccu 2 millijovdna kruvnna sin prošektii.

  Josefina Skerk lea beaivválašjođiheaddji sámi kulturguovddáš Sitji Jarane Hattefjelldalenis. son oahccu cavgileapmi ásahusa Kreativt Europa, dá lea eu prográmma kultuvra ja kreatiivva sektora. čađa Kreativt Europa oahccu norgga aktevrat dáidda, kultuvra, filbma ja TV oahccut doarjja internationála kulturovttasbargu.

  prošeakta mii dál fargga álgá lea oktasašprošeakta Nederland ja ovtta romalaš organisašuvdna Ungarnis. Prošeavtta namma lea Lingotell ja gávppašeapmi birra muitalit ođđa historjjá birra.

  Skerk dadjá – Mii sávvat ahtte olbmot álgit geavahit sámegiella ja caggat bajás olbmot gii háliidit geavahit su sámegiella. máinnastat ii leat maidege rádji mat sáhttá muitalit. Dat sáhttá leat árbevirolaš muitalus dahje muitalus don geavahat árgabeaivi. dii geat háliidit geahčalit sáhte muitalit su muitalus ja bargat áššedovdi olbmuide. čállá Helgelendingen

  Josefine Lundgren Skerk
  Foto: Olle Kejonen
 • Fovsen-duopmu: Dáhttot ráđđehusa guorahallat movt duopmu váikkuha eará huksemiidda

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG) / Sosialistisk Venstreparti (SV) ávžžuha Stuorradikki dáhttut ráđđehusa guorahallat makkár váikkuhusat Fovsen-duomus leat eará huksemiidda boazodoalloguovlluin.

  Evttohusa lea bellodat ovddidan ruvdnosárdne-debáhtas, mii dáid beivviid lea Stuorradikkis.

  – Mii oaivvildat ahte duomus leat váikkuhusat earret eará ruvkedoaimmaide Riehpovuonas Finnmárkkus, ja maiddái sierranas plánejuvvon bieggafápmoprošeavttaide Norggas, lohká bellodaga stuorradiggeáirras, Lars Haltbrekken.

  Ii leat vel dihtosis oažžu go SG/SV dása doarjaga eará bellodagain Stuorradikkis.

  Alimusriekti celkkii duomustis golggotmánus diibmá ahte bieggafápmohuksemat Jorpetjahke ja Roan guovlluin Trøndelágas rihkkot álgoálbmot vuoigatvuođaid. Nu ii leat bieggamillo konsešuvdna eai ge baggolotnunlobit lobálačča. Les også nyhetsmeldingen på norsk her.

  Storheia, august 2022
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK