Ingilæ og Erke valgt som ordfører og varaordfører

Med 13 mot 6 stemmer ble Ap-duoen Frank Martin Ingilæ og Elisabeth Erke valgt som henholdsvis ordfører og varaordfører.

Frank Martin Ingilæ (AP) tar fatt på sin tredje periode som ordfører i Tana.

Avtroppende varaordfører Hartvik Hansen gratulerer den nye politiske ledelsen i Tana.

Valglogo

Avtroppende varaordfører Hartvik Hansen var snar med å gratulere duoen.

– Jeg ønsker deg all den lykke du trenger i ditt nye virke, sa Hansen til nyvalgt varaordfører, Elisabeth Erke.

Etter avtalen mellom SV og Ap har det allerede lenge vært klart at Frank Martin Ingilæ ville få sin tredje periode som ordfører i Tana. Avtalen tilsa også at Elisabeth Erke ville bli varaordfører.

  • SE VIDEO:
    – Jeg ser frem til min nye rolle som varaordfører, sier Elisabeth Erke (Ap).

– Det er betryggende å vite at man nå er på plass og kan begynne å jobbe politisk for å utvikle Tana kommune. Til tross for vanskelig økonomisk situasjon, er jeg veldig parat for denne jobben, sier Elisabeth Erke til NRK Sápmi.

Skole og utdanningsaker er hennes hjertesaker.

– I tillegg er jeg veldig opptatt av unges bo-, jobb- og mestringssituasjon slik at de får lyst til å være i kommunen. Dette vil også være viktig for å få andre til å flytte til Tana, forklarer Elisabeth Erke.

Einar Johansen som motkandidat

Fra opposisjonen var Einar Johansen i Senterpartiet motkandidat både til ordfører- og varaordførervervet. Men bare seks av kommunestyrets 19 representanter stemte for Johansen.

Frank Martin Ingilæ tar fatt på sin tredje periode som ordfører.

– Jeg synes det er fantastisk herlig å få denne tilliten, sa han i sin takketale like etterpå.

Samtidig oppfordret han resten av kommunestyret til så stor samhold som mulig.

Ros til eks-varaordfører

Frank M. Ingilæ gir gave til Hartvik Hansen

Ordfører Frank Martin Ingilæ overrakte et bilde som han sjøl har tatt av nordlyset som flammer over Tana bru.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ordføreren benyttet anledningen også til å takke Hartvik Hansen (Árja) for de åtte årene han har vært varaordfører.

– Det har vært en stor fornøyelse for meg å samarbeide med Hartvik, sa Ingilæ og trakk frem en av hjertesakene til eks-varaordføreren.

– Alle vet at han har vært veldig opptatt av å bygge bruer, sa Ingilæ.

Ájra og SfP med i samarbeidsplattformen

Dersom regjeringas statsbudsjettforslag får flertall på Stortinget, vil vegmyndighetene sette i gang med bygging av ny bru over Tanaelva neste år. Den gamle Tana brua har Hansen villet flytte lenger opp i dalen. Selv om Statens vegvesen mener dette er uaktuelt, har avtroppende varaordfører ennå ikke gitt opp håpet.

– Men Hartvik har også vært brobygger på en annen måte, nemlig å få til et mest mulig samarbeid på tvers av partiene. Det er derfor vi i Arbeiderpartiet og SV har ønsket å ha Árja og Samefolkets Parti med i samarbeidsplattformen for de neste fire årene, sa ordfører Frank Martin Ingilæ.