NRK Meny
Normal

Ingen pengestøtte til kulturarrangement

Regionalt reinsamelag ville blant annet arrangere konserter, og konkurranser i lassokasting for barn og voksne, men fikk ingen pengestøtte fra fylkesmannen.

Også barna får utfolde seg under Samiske kirkedager.

INGEN PENGER TIL SLIK AKTIVITET FRA FYLKESMANNEN: Norske Reindriftssamers Landsforbunds lokallag i Nord-Trøndelag, hadde søkt midler til blant annet å arrangere lassokastkonkurranse for barn. Dette bildet er fra et tidligere og annet arrangement.

Foto: Roger Manndal / NRK

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag avslo å støtte Nord-Trøndelag Reinsamelag med 5.500 kroner, til kulturarrangementer i forbindelse Norske Reindriftssamers Landsforbunds landsmøte.

Landsmøtet ble nylig avholdt på Hell i Nord-Trøndelag, som Nord-Trøndelag Reinsamelag var arrangør av.

– Vi har ikke egenkapital til konserten og til den kulturelle delen av arrangementet så vi er avhengig av økonomisk støtte, skrev reinsamelagets leder, Mattias Jåma, i søknaden til Fylkesmannen.

– Gjennom å ha flere kulturelle innslag som konsert og lassokastkonkurranse håper vi at det kan trekke flere besøkere, heter det videre i søknaden som NRK har fått innsyn i.

Fylkesmannen: – Ingen midler til slike formål

– Fylkesmannen har dessverre ingen slike midler til disposisjon. Vi har ingen midler i vårt budsjett som vi kan videreføre til andre formål. Vi kan derfor ikke bidra med midler til kulturelle innslag i regi av Gaske-Dajven Båatsoe Tjielte, heter det i svarbrevet fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Det som er nærmest å tro er at Fylkeskommunen eller Sametinget har midler som kan benyttes til deres formål, skriver fylkesmannens seniorrådgiver, Elsemari Iversen, i svarbrevet som NRK også har fått tilgang til.