Ingen frykt for FrP i regjering

Hun blir trolig Sametingets neste «finansminister», men hun frykter ikke at FrP skal gi henne mindre å rutte med.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR) tror at bevilgningene til samiske formål kommer til å bli omtrent som nå også etter at H/FrP-regjeringen overtar.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Også den påtroppende regjeringen må følge Norges forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner. Dessuten er det kommet klare signaler fra Høyre om at hovedlinjene i Norsk samepolitikk vil stå ved lag. Derfor frykter jeg ikke at det skal bli kutt i bevilgningene til samiske formål når den nye blåblå-regjeringen for ansvaret for budsjettforslagene, til tross for at Fremskrittspartiet (FrP) er med i regjeringen.

Det sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen. Hun har i flere år representert Norske Samers Riksforbund (NSR) i sametingets finanskomitè. Det forventes også at det er hun som kommer til å ha ansvaret for finansene i det nye sametingsrådet.

FrPs fremste samepolitiske sak har i mange år vært å legge ned Sametinget og Finnmarkseiendommen. De vil at Norge skal meldes ut av ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk. Partiet har også tatt til orde for å kutte bevilgningene til samiske formål betraktelig.

I overkant av 900 millioner til «samiske formål»

Den avtroppende rødgrønne regjeringen har foreslått litt i overkant av 900 millioner kroner til «samiske formål» i 2014. Dette er ikke Thomassen særlig fornøyd med.

– Jeg hadde forventet litt mer siden dette er det siste statsbudsjettforslaget til den rødgrønne regjeringen, men det er vel i tråd med den moderasjonslinjen som finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) har varslet, sier Thomassen.

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 418 mill. kroner (inklusive Samefolkets fond) i 2014. Dette er en økning på cirka 14,2 mill. kroner fra 2013.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sametinget

Det foreslås 418 millioner kroner til Sametinget. Dette er en økning på 14,2 millioner kroner.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bevilgingene til samiske formål kommer fra tilsammen ti departement.

Saemien Sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa er heller ikke i år prioritert i forslaget til statsbudsjett.

Pressestøtten til de samiske avisene ligger omtrent på samme nivå som i år. 24 983 000 kr foreslås til blant annet Ávvir og Ságat.

Bevilgningene til samiske kulturformål ligger også på omtrent samme nivå som i år. Totalt foreslås det 107 563 000 kr til samiske kulturformål. I 2013 er det bevilget 102 036 000 kr.

I regjeringens budsjettforslag er det ikke satt av penger til bygging av nytt teaterbygg for Beaivváš Sámi nasjonateater.

– Sametinget har mye i egne hender

Nyvalgt sametingsrepresentant Johan Vasara (Ap) sier at forholdet mellom Sametinget og den nye regjeringen på mange måter også er opp til Sametinget selv.

Johan Vasara

Johan Vasara (Ap).

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

Hvis Sametinget vil ha et godt forhold til den nye H/FrP-regjeringen så vil de lett også oppnå det.

– Jeg tror at vår største utfordring er å bygge opp en forståelse både på stortinget og i regjeringen for våre behov. Dette er særdeles viktig nå som landet har en mindretallsregjering. Det er ikke alltid slik at man oppnår mest støtte ved bare å kreve og kreve. Hvis de i regjeringen forstår oss og vi dem, så vil det bli lettere å ha en god dialog, sier Vasara.

Også sametingsrepresentant Laila Susanne Vars (Árja) er optimist. Hun håper til og med at den blåblå regjeringen blir bedre for samiske saker enn det den rødgrønne regjeringen har vært.

– Jeg ønsker i allefall at den påtroppende regjeringen løser en sak som den avtroppende regjeringen ikke klarte, nemlig det at Sametinget får ha rådslagninger med regjeringen om sine egne budsjetter, håper Vars.

Den påtroppende regjeringen skal senere i høst (vinter) saldere det budsjettet som den rødgrønne regjeringen la frem i går. Da vil vi få en pekepinn hva de vil med samepolitikken sin.

Árja-representanter

Árja-gjengen klar til fire år på Sametinget. Fra venstre: Inger Eline Eriksen, Laila Susanne Vars og Lars Oddmund Sandvik.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK