Hopp til innhold

Nyvalgt leder vil se på reindrifta i tusen års perspektiv

Tre kandidater stilte til valg som ny leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Inge Even Danielsen trakk det lengste strået.

Inge Even Danielsen

NY LEDER: Inge Even Danielsen er ny leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg vil takke landsmøtet for tilliten. Det er også godt at jeg har fått med meg et godt nytt styre. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter, sier Danielsen til NRK.

NRLs landsmøte ble denne helga holdt i Mo i Rana i Nordland.

Inge Even Daniesen var valgkomiteens lederkandidat. Leder i valgkomiteen Torstein Appfjell la frem komiteens forslag.

Berit Marie Eira ble foreselått i et benkeforslag av Kautokeino Flyttsamelag.

Nils Ánte Oskal Eira ble lansert i et benkeforslag av Troms Reindriftsamers Fylkeslag.

Torstein Appfjell

LEDET VALGARBEIDET: Valgkomiteens leder Torstein Appfjell.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det var 71 stemmeberettige. En representant valgte å ikke avgi stemme.

Inge Even Daniesen fikk 36 stemmer, Nils Ánte Oskal Eira 24 stemmer og Berit Marie Eira 10 stemmer. Det kreves minimum 36 stemmer for å bli valgt.

Tre kandidater

De tre kandidatene til ledervalget var:

Før avstemningen fikk kandidatene fortelle om seg selv. Utspørringen ble ledet av avtroppende leder Ellinor Marita Jåma.

Inge Even Danielsen (62) tilhører Gåebrien Sijte og er fra Røros, han har vært konstituert leder i NRL siden desember 2021. Han har vært samboer med samme kvinne i snart 40 år. De har to barn og to barnebarn.

– Jeg er oppratt av å sikre reindrifta så gode rammebetingelser som mulig. Jeg mener vi bør ha et 1000 års perspektiv på reindrifta. Reindrifta skal forbli også lenge etter våre generasjoner, uttaler Danielsen.

SE VIDEO: Intervju med nyvalgt leder i NRL, Inge Even Danielsen.

Berit Marie Eira er oppvokst i Masi i Kautokeino kommune i Troms og Finnmark. Hun har i mer enn 30 år bodd i tettstedet Kautokeino. Hun er gift og har fire barn, fem barnebarn.

Nils Ánte Oskal Eira bor i Lavangen kommune i Troms og Finnmark. Han er oppvokst i Kautokeino, der han også har tatt reindriftsutdanning og lærerutdanning. Han er gift, har fire barn og to barnebarn.

Nils Ánte Oskal Eira, Inge Even Danielsen, Berit Marie Eira

KANDIDATENE: Nils Ánte Oskal Eira, Inge Even Danielsen og Berit Marie Eira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Disse ble valgt til styret ved akklamasjon:

 • Marit Inga Smuk, Varanger. Varamedlem Ellinor Guttorm Utsi, Polmak Flyttsamelag.
 • Leif Anders Somby, Karasjok.Varamedlem Maret Laila Anti.
 • Berit Marie Eira, Kautokeino. Varamedlem Johan Ivvar Gaup, Kautokeino.
 • Aslak Nils Eira, Troms. Varamedlem Sara Katrine Aleksandersen, Troms.
 • Tom Lifjell, Nordland. Varamedlem Kristine Blind Helland, Nordland.
 • Mathias Jåma, Nord-Trøndelag. Varamedlem Berit Ellen Gaino Jåma, Nord-Trøndelag.
 • Simon Danielsen, Sør-Trøndelag. Varamedlem Jenny Fjellheim, Sør-Trøndelag.

Leder i NRL-U: Ellen Sara Sparrok Larsen.

Kommunikasjonsmedarbeider

NRL har nylig ansatt Anja Guttorm Graven (43) som kommunikasjonsmedarbeider i halv stilling.

– Mitt arbeid er blant annet å vise det riktige bildet av reindrifta i samfunnet. Det eksisterer mange misforståelser og vrangbilder av næringen, forklarer Guttorm Graven.

Anja Guttorm Graven

KOMMUNIKASJON: Anja Guttorm Graven skal fortelle om reindrifta til samfunnet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I tillegg er min jobb å fortelle om de sakene som organisasjonen vil at jeg skal fortelle om. Internkommunikasjon er også en viktig del av jobben, opplyser Guttorm Graven.

Anja Guttorm Graven skal også lede prosjektet «Hets og rasisme mot reindriften».

Korte nyheter

 • Cuiggodit doaibmaplána veahkaváldima vuostá

  – Ii leat doarvái konkrehta, dadjá sihke opposišuvnna Vibeke Larsen (Nordkalottfolket) ja Ronny Wilhelmsen (Bargiid Bellodat).

  Bealli sámi nissoniin leat vásihan veahkaválddálašvuođa. Dat boahtá ovdan Saminor 2 dutkamis.

  Dál Sámediggi Norggas lea mearridan mo áigot eastadit veahkaválddálašvuođa boahtte guokte jagi.

  Otne mearriduvvoi makkár doaimmaid Sámediggi áigu dahkat ovddosguvlui ahte buoridit dili dáidda geat leat vásihan ja vásihit veahkaválddálašvuođa.

  Ráđđeláhttu Juhána Biera Biret Márjá čilge ná:

  – Das leat olles logi čuoggá, dan min doaibmaplánas. Dat sisttisdoallá visot diekkár movt galgá dustet iešguđet hástalusaid dan veahkaváldimis, dadjá son.

  Vaikko buot áirasat Sámedikkis leat ovtta oaivilis ahte veahkaválddálašvuođa ferte hehttet, de šattai gárra digáštallan go Sámediggi mearridii maid doaimmaid bidjala johtui.

  Opposišuvdnaáirasat Vibeke Larsen ja Ronny Wilhelmsen eaba lean duđavačča mearrádusain:

  – Mu mielas plánas ledje dievva ieščilgejeaddji áššit, ja unnán konkrehta doaimmat, dadjá Larsen (Nkf).

  – Min mielas ii lean doarvái konkrehta. Mat čužžot das eai sáhte mihttiduvvot, eai leat áigemearit goas diŋggat galget leat dáhkkon. Jus geahčat mo doaibmaplána galgá leat, de ii leat nie, dadjá Wilhelmsen NRK:ii.

  Eanetlogu bealis NSR áirras Maren Benedicte Nystad muitala ahte sii leat lasihan čuoggáid doaibmaplánii.

  – Mii leat earet eará bidjan olu fuomášumi dan easttadanbargui. Ahte ferte álgit árrat mánáid ja nuoraiguin. Mii leat maid bidjan fuomášumi ahte mii darbbašit eanet rabasvuođa, oainnat go dat sáhttá dan stigma, dan ášši birra, dahje daid tabuaid leat mielde eastadeamin vai soitát eambosat ožžot veahki, dadjá Nystad (NSR).

  Muhto Wilhelmsen oaivvilda ahte eanetlohku eai váldde vuhtii árvalusaid eará bellodagain.

  – In sáhte eará go šállošit go eai guldal opposišuvnna vai eanetlogu fitnet máŋga dehálaš áššiin sámi servodahkii. Nu go mun oainnán, de sii leat kompromissakeahtes eanetlogus eambo ja eambo áššiin maid dušše háliida vuojihit, dadjá Bargiidbellodaga joavkojođiheaddji.

  – Dat lea dieđusge nu ahte mii leat Sámediggeráđis ovttasráđi hálddahusain bargan dáinna plánain hui guhkká ja hui duođalaččat. Ja dat lea dieđus munnje hui ártet gullat de dan ahte dát plána ii leat buorre. Dieđusge olbmuin iešguđet oaivilat, vástida sámediggeráđđi Juhána Biera Biret Márjá.

  Ronny Wilhelmsen
  Foto: Jørn Østby / NRK
 • Dat almmái deavdá fargga 75 jagi

  Boahtte jagi deavdá Donald Duck 75 jagi Norggas. Sámegillii son lea dovddus namain Vulle Vuojaš.

  Dán oktavuođas čalmmustahttá almmuheaddji Egmont Norgga giellavalljivuođa.

  Vuosttas njeallje almmuheami leat juo mearriduvvon, ahte Vuojašgávpogis hállo davvisámegiella ja golbma dárogiela suopmana.

  Almmuhemiide, mat daid maŋŋá bohtet, daidda besset lohkkit evttohit guđe gillii háliidit Vulle Vuojaža.

  Evttohusaid váldet vuostá gitta goalmmát juovlabeaivvi rádjái. Finalisttat leat čielgan guovvamánu beallemuttus. Dán čállá Egmont preassadieđáhusas.

  Donald Duck
  Foto: Walt Disney
 • Færre ungdommer enn gamlinger i Sametingets valgmanntall

  Nordkalottfolket foreslår at Sametinget burde sende et informasjonsbrev til sametingsvelgernes barn, hvor det opplyses hvordan man melder seg inn i Sametingets valgmanntall, skriver Ávvir (betalingsmur).

  – I Sametingets valgmanntall er det færre unge enn oss gamlinger. Vårt ønske er at det er et større mangfold på Sametinget, sier partiets sametingsrepresentant Vibeke Larsen til avisa.

  Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Beaska Niillas, støtter forslaget.

  – Dette er en god ide, sier Beaska Niillas.

  Loga sámegillii

  Sametingspolitiker for Nordkalottfolket, Vibeke Larsen
  Foto: Frode Grønmo / NRK