Inga Juuso har gått bort

Den prisbelønte kjente joikeren Inga Juuso er død.

Inga Juuso

Joiker Inga Juuso er død, 69 år gammel.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Inga Juuso døde lørdag, 68 år gammel etter lengre tids sykdom.

Det bekrefter Juusos arbeidsgiver Kultur i Troms i en pressemelding.

– Det er med dyp sorg vi må meddele at vår kjære og høyst respekterte joiker og landsdelsmusiker Inga Juuso har gått bort. Våre dypeste medfølelser og kondolanse går til hennes familie og venner, sier daglig leder Kjell Arthur Helmersen.

Et forbilde for andre

Inga Juuso kommer fra Kautokeino og har vært en tydelig og markant representant for samisk kultur.

Juuso har også i sitt arbeid vært opptatt av å gi den tradisjonelle joiken sin rettmessige plass i kulturlivet og hun har vært et forbilde for en rekke andre samiske artister, som for eksempel Mari Boine, som ved flere anledninger har uttalt at hun joiker i dag takket være Inga Juuso.

Opptatt av joikens anerkjennelse

Inga Juuso har flere plateutgivelser bak seg og hun har samarbeidet med en rekke andre kjente artister. Hun er også hedret med en rekke priser, blant annet mottok hun sammen med gruppa «Bárut» Spellemannsprisen i 2011.

Da sa Juuso at endelig fikk joiken en anerkjennelse av storsamfunnet.

– Dette betyr at joiken i seg selv er anerkjent og sett av storsamfunnet. Det betyr at den tradisjonelle joiken har hatt betydning for andre utenfor det samiske samfunnet. For joiken er det av betydning da den blir oppdaget av andre. Og kanskje det åpner noen dører for andre joikere og, sa hun i ettertid.

Inga Juuso var også en av skuespillerne i Nils Gaups film «Kautokeino-opprøret.»

Siden 1999 har hun jobbet for Kultur i Troms, og senere fått stilling som fylkesjoiker. Inga Juuso døde etter lengre tids sykdomsleie. Hun skulle hatt sin siste opptreden ved Sami Festival i Alta i februar i år, men måtte da avlyse.

Korte nyheter

 • Riddu Riđus doalut

  Riddu Riđu lea ráhkkanišgoahtán boahtte gease doaluide sámi lágidemiiguin sihke Olmmáivákkis ja Romssas. Katarina Barruk, stand up šovva Reaškkas ja juovlakonsearta Kajsa Baltoin, dan fállet ovdal juovllaid. Boahttevahkkus besset olbmot Olmmáivákkis vásihit Katarina Barruka ja su joavkku.

  Katarina Barruk
  Foto: NRK
 • Ruhta sámi girječálliide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 250 000 ruvnno searvái Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide. Ruđat galget mannat searvvi doibmii. Searvi vuođđuduvvui 2019:s, ja lea rabas buot sámi girječálliide, sihke čáppagirjjálašvuođas ja fágagirjjálašvuođas, beroškeahttá gielas. Searvvi áigumuš lea ovdánahttit sámi girječálliid ja sámi girjjálašvuođa. Searvvis lea leamaš alla doaibmadássi juo ásaheami rájes, ja dat bargá viidát girjjálašvuođa oktavuođas. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusastis.

  Det stemmes i plenumssalen på Sametinget
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Eai jáhke dálkkádatrievdamiidda

  Juohke guoktenuppelogát norgalaš ii jáhke, ahte olbmot dagahit dálkkádatrievdamiid maid vásihat miehtá máilmme. – ONa dálkkádatdutkit navdet olbmo sáhttit rievdadit dálkkádaga. Dat gal ii leat vejolaš, lohká juoigannásti Johan Anders Bær. Son navdá beaivváža ja luonddu stivret dálkkádaga, iige olmmoš.