NRK Meny
Normal

Ikke overrasket over enda et svensk nei til ILO 169

I går kunngjorde Sverige til FNs menneskerettighetsråd at de ennå ikke er klar til å vedta ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter. Fra samisk hold er reaksjonene blandede.

Josefina Skerk

Varaordfører i det svenske Sametingets styre Josefina Skerk

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det var under FN-granskingen av hva Sverige har gjort i forhold til menneskerettigheter at Sverige tidligere i år ble anbefalt umiddelbart å ratifisere ILO-konvensjonen om urfolk eller å arbeide i retning av ratifikasjon. Men Sverige er per i dag ikke klar til å ratifisere konvensjonen. Det melder oddasat.se .

– Regjeringen jobber for ratifikasjon av konvensjonen, men til syvende og sist er det Riksdagen som fatter vedtak, sier kultur- og demokratiminister i Sverige Alice Bah Kuhnke, som også har ansvaret for samiske saker i regjeringen. Hun sier at de i regjeringen jobber videre med saken, men hun kan ikke fortelle konkret hvordan.

Ikke overrasket

Samerådets president Aile Javo

Samerådets president Aile Javo

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Samerådets president Áile Jávo er ikke overrasket over at Sverige sier nei til umiddelbart å ratifisere konvensjonen, for en ratifisering har ikke vært på agendaen i Sverige på lang tid.

– Vi vet hvor lang tid prosessen har tatt i Finland, og de har ennå ikke ratifisert konvensjonen, sier Jávo til oddasat.se.

Hun synes det er et bra signal at Sverige sier at de vil sette i gang prosessen.

– Om de gjør det, så ynes jeg at det er bra, sier Jávo.

Skuffet

Varaordfører i det svenske Sametingets styre Josefina Skerk er skuffet over at Sverige ikke vil ratifisere konvensjonen umiddelbart, men likevel ser hun positivt på svaret fra Sverige.

– Jeg tror det er en videreføring av hva Stefan Löfven sa under valgkampen at ILO 169 vil bli ratifisert i løpet av denne valgperioden, sier Skerk og hun tror at det nå handler om å finne flertall for det i riksdagen.

– Jeg forutsetter at dette ikke innebærer at man fortsetter med å utrede spørsmålet og snakke pjatt som de har gjort i mange år, men at dette innebærer et seriøst arbeid for en rask ratifisering i riksdagen, sier Skerk.

Hun tror det er nødvendig at Sverige nå våger å gå bort fra fordommer, uvitenhet og vrangforestillinger i forhold til konvensjonen, som hun mener er et viktig skritt for etterlevelsen av menneskerettigheter for det samiske folk og for å hindre diskriminering.