Hopp til innhold

Sametingspresidenten krever IKKE nektingsrett i mineralsaker

– Det er useriøst å kreve nektingsrett i mineralsaker i Finnmark slik NSR gjør det, sier sametingspresident Egil Olli.

 

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Da Finnmarksloven ble vedtatt, bortfalt kravet om nektingsrett og nå gjelder § 4 i loven, sier Olli.

Der heter det at Sametinget kan gi retningslinjer ved endret bruk av utmarka i Finnmark.

GULDAL: Ii dohkket biehttalanrievtti

NSR har vedtatt

Sametingspresident Olli sier at Norske Samers Riksforbund (NSR) selv har vært med å godta at kravet om nektingsretten bortfalt.

HØR: Egil Olli

– Jeg tror at det må være en misforståelse i NSR når de nå fremmer dette kravet igjen, sier Olli.

Krever ikke

 

Olli sier at han ikke vil fremme noen som helst krav om at Sametinget skal få nektingsrett i mineralsaker.

– Jeg vil ikke være useriøs og derfor nekter jeg å følge NSRs krav om å fremme en slik nektingsrett overfor regjeringen. Vi ønsker å bli oppfattet som seriøse og ansvarsfulle for det vi gjør, sier sametingspresident Olli.

 

Randi Skum
Foto: NRK/Ukjent / NRK Sami Radio

Ap bør vurdere smertegrensen

NSRs parlamentariskeleder Randi Skum er ikke overrasket over presidentens nei.

– Olli og de andre i Aps gruppe i Sametinget, bør nå ta en intern diskusjon om hvor deres smertegrense går når det gjelder å gi etter for krav og press fra fylketspartiet i Finnmark og partiet sentralt, sier Skum.

HØR: Randi Skum

NSR vil kreve nektingsrett ved mineralutvinning og for Sametinget gjelder ikke bare Finnmark, men hele landet, sier hun.

Ikke vurdert mistillit

– Vi har ikke diskutert om vi skal fremme mistillit mot presidenten og rådet i denne saken. Men vi vil følge nøye med om hvordan de vil løse mineralsaken, sier Randi Skum.

NSR godtar ikke bare urfolksavgift, vil også ha makt til å nekte mineralutvinninger.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB