NRK Meny
Normal

– Vi må kunne avvise store inngrep

– Sametinget må gis en klar nektingsrett ved mineralutvinning i samiske områder.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener dette er nødvendig fordi arealinngrepene kan medfører vesentlige skader på samisk kultur og næringer.

– Dette er et absolutt krav. Selv om det mye omtalte urfolksvederlaget utgjør en viktig side av saken, vil NSR advare sterkt mot å fremheve saken på en slik måte at det overskygger kravet om nektingsrett for Sametinget, sier NSR-leder Silje Karine Muotka.

Krangel i Finnmark

Sametinget og regjeringen har blitt enige om at skal  innføres en bestemmelse om urfolksvederlag i den kommende mineralloven.

 

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk (Ap).

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Dette har skapt krangel mellom Arbeiderpartiets politikere i Finnmark. Parlamentarisk leder i partiets sametingsgruppe,  Willy Ørnebakk er frustrert og mener Aps politikere i Finnmark ikke gidder å sette seg inn i fakta.

Vest-Finnmark regionråd krever at urfolksvederlaget må komme hele fylket til gode.

– Jeg synes det blir nokså feil når sametingspresidenten går inn og sier at vi skal ha en egen urfolksavgift, sier ordfører Geir Ove Bakken i Alta.

NSR mener diskusjonen om urfolksvederlaget ikke må overskygge kravet om nektingsrett.

– Stoler på presidenten

Fungerende parlamentarisk leder i NSR, Randi Skum, sier at NSR nå forventer at sametingspresident Egil Olli følger opp den klare linjen som Sametinget og NSR hittil har ført i saken.

– Selv om flere av Ollis partikollegaer i Arbeiderpartiet tydeligvis ikke er enig med Sametinget i denne saken, har NSR klare forventninger til at Olli makter å få gjennomslag for Sametingets syn i eget parti, sier hun.

– Fallitterklæring

Randi Skum

Randi Skum (NSR).

Foto: NRK/Ukjent / NRK Sami Radio

Skum kommer med denne advarende pekefingeren overfor presidenten.

– Det vil være en fallitterklæring om sametingspresidenten gir etter for press fra egne partikolleger i dette viktige spørsmålet.

Skum uttaler at regjeringen heller ikke kan påregne at forslaget om urfolksvederlag representerer et frislipp på arealer i forhold til mineralleting, og fastholder at forslaget på ingen måte kan sees som et forhandlingskort i forhold til krav om nektingsrett som er nødvendig for å sikre samenes materielle kulturgrunnlag.