Hopp til innhold

Blir frastjålet ihjelkjørte rein

Reineier opplever at noen tar ihjelkjørte rein før de er blitt registrert. – Dette er et problem fordi reineieren da ikke får utbetalt erstatning vedkommende har krav på, sier Isak Mathis O. Eira.

Isak Mathis O. Eira

Reineier Isak Mathis O. Eira

Foto: Åse Pulk/NRK

På riksvei 93 mellom Kautokeino og finskegrensa blir mange rein påkjørt hver vinter, men reindriftsutøvere som skal dokumentere dette finner ikke alle kadaverne fordi noen tar dem etterhvert som reinene blir påkjørt. Dette synes reindriftsutøver Isak Mathis O. Eira i reinbeitedistriktet Fávrrosorda er merkelig.

Får ikke dokumentert tap

– Det er noen, vi vet ikke hvem, som tar de ihjelkjørte reinene før vi får registrert disse. Vi får ikke dokumentert hvem som eier reinene og reineieren får ikke betalt for disse.

Dette gjør at reineiere ikke kan dokumentere tap til forsikringen. Det er snakk om mye penger, for hittil i vinter er allerede et titalls ihjelkjørte rein forsvunnet før reineierne har nådd å komme fram til stedet for å dokumentere tapene.

– Erstatningen man har krav på for ihjelkjørte rein er nå gått tapt på grunn av dette, sier Eira og forteller at erstatningen varierer etter hva slags rein det er. Tusen kroner er minsteprisen for én rein, og da er det snakk om prisen på kalver. For simler er det mye bedre betalt.

Reveåte eller hundemat?

Eira vet ikke sikkert hvorfor noen har interesse av å ta ihjelkjørte rein, men han har noen tanker om det:

– Det kan være uvitenhet som gjør dette, at for eksempel revejegere henter disse og bruker dem som åte. Eller så kan det være at noen bruker disse som hundemat. Men en ihjelkjørt rein er ikke mat for mennesker, så jeg tror ikke at noen tar dem for å spise kjøttet selv.

Opplevd før

Dette reinbeitedistriktet har opplevd før at en påkjørt rein blir stjålet. For to år siden opplevde Anders Eivind Eira at en hvit simle som var påkjørt var forsvunnet før han kom til stedet. Heldigvis for ham var reinpolitiet kontaktet før kadaveret forduftet, og han fikk dermed erstatning for tapet. Han spekulerte da i at noen tok kadaveret på grunn av det fine hvite skinnet.

– Folk har spurt meg før om det er greit at de tar kadaverne, og det har jeg samtykket til, men vel og merke etter at disse er blitt registrert, sier Isak Mathis O. Eira.

Eira synes det er greit at noen tar reinkadaverne, men han oppfordrer folk til å vente en stund før de henter dem.

– De bør ihvertfall vente til vi har registrert øremerkene, sånn at vi finner ut hvem reinene tilhører, før de tar reinene. Ellers blir det et tap for reineierne.

NRK Sápmi har ikke fått tak i sjefen for reinpolitiet Per Valved for å høre om også andre reineiere opplever dette.

Korte nyheter

 • Ruovdemađi Álttás Kolarii

  Álttá gieldda bealis lea gergosat váldit vuostá ja vurkkodit stuorra osiid suodjalusa militearadávviriin. Jos suodjalus dohkkeha dán, de oaidná Álttá várresátnejođiheaddji Jan Martin Rishaug ahte lea áigeguovdil maiddái hukset ruovdemađi Álttá ja Davvi-Suoma Kolari gaskkii. Čoahkkimis suodjalusdepartemeanttain geassemánu 17. beaivve áigu Rishaug ovdanbuktit dán evttohusa. Rishaug oaivvilda, ahte dát lea áigeguovdil dál, jos Ruoŧŧa ja Suopma vel beassaba searvat NATO lahttun

  Jernbane i Kirkenes
  Foto: Kristina Kalinina / NRK
 • Ođđa EO njuolggadus áitá manneboandda

  Finnmárkku áidna manneboanda Svein Slåtsveen ballá ođđa EO njuolggadusa dagahit su váttis dillái, jus riibanáigi maniide geahpedit vahkkun nu go leat árvalan. Dalle lassána fievrogollu, ja Slåtsveen balláge ahte son ferte heaitit manneboandan, jus dát njuolggadus dohkkehuvvo.

  Svein Slåtsveen på Friborg gård, Bekkarfjord
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
 • Eai váidde sámevaši

  Olbmot eai váidde politiijaide go vásihit sámevaši. Sihke Romssa ja Finnmárkku politiijaguovlluin leat dán rádjai ožžon dušše ovtta váidaga sámevašis. Sámi psyhkalaš dearvvašvuođa raporttas vástidit njealji sápmelaččas golmmas, ahte leat vásihan vealaheami sámevuođa geažil. Árktalaš universitehta Romssa UiT professor Ketil Lenert Hansen ii hirpmástuhte dát ahte nu unnán váidet politiijaide sámevaši.

  Skjermdump av samehets på Facebook.
  Foto: Skjermdump / Facebook