Hopp til innhold

Her flagges det med kvenflagget i dag

Kvenfolkets dag er ikke en offisiell flaggdag og det kvenske flagget er ikke offisielt godkjent. Likevel flagger Storfjord kommune med kvenflagget i dag.

Kvenflagget vaier i Storfjord kommune

Kvenflagget vaier fint i vinden utenfor rådhuset i Storfjord kommune.

Foto: Storfjord kommune

– Det har vi gjort fordi at i Storfjord er vi en del av «Nordkalott-Coctailen». Her har vi trestammers møte og vi har valgspråket «Mangfold styrker».Vi flagger når det er Samefolkets dag, og i dag er det Kvenfolkets dag og vi finner det helt naturlig å gjøre stas på denne dagen med å heise flagg, forklarer orfører Knut Jentoft (Tverrpolitisk liste).

Kvenfolkets dag feires 16. mars, men kvenene er ennå ikke blitt enige om hvorfor dagen feires.

En av de to kvenske organisasjonene i Norge feirer en historisk avtale, mens den andre organisasjonen feirer etableringen av sin egen organisasjon.

Knut Jentoft

Ordfører Knut Jentoft sier at kommunen ønsker å gjøre ære på de folkene som bor i området. Derfor valgte de å heise kvenflagget i dag.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Symbol på Kvenfolkets dag

Kvenene er heller ikke enige om hvilket flagg de skal bruke. Flagget som Storfjord kommune har brukt i dag er det som er foreslått av Kvenlandsforbundet.

Offisielt eller uoffisielt. Dette betyr ikke så mye for ordføreren.

– Det var nå dette flagget vi fikk tak i og som for meg er et symbol for kvenfolket akkurat nå. Tanken bak er at dette skal være et symbol på at dette er kvenfolkets dag og vi gjør krus på kvenfolket ved å heise flagget, sier Jentoft.

Kvensk flaggvimpel

Slik ser det flagget ut, som Kvenlandsforbundet mener burde være kvenenes offisielle flagg.

Foto: Arne Ivar Johnsen

Dette betyr kvenflaggets symboler:

På en mørkeblå bakgrunn ligger et solblomst-symbol (aurinkonkukka), som påstås funnet på en rekke gjenstander i det kvenske området (Kvenland). Eksempler på slike gjenstander skal være jakthorn, vevstoler, båter med mer.

– Jeg har skjønt etterpå at det ikke var slik vi fikk opplyst av den som gav oss dette flagget, at det ikke fantes andre kvenske flagg. Det får ikke hjelpe. Vi har heist dette flagget for å vise at vi vil markere at i Storfjord er vi en del av dette blandede selskapet, som vi har over alt på Nordkalotten, legger Jentoft til.

Porsanger valgte en annen løsning

I Porsanger kommune i Finnmark valgte de å ikke heise kvenflagget i dag. Slik forklarer ordføreren denne beslutningen:

– Det ble gjort en vurdering hos oss. I og med at det ikke finnes noe offisielt kvenflagg, så besluttet vi at vi skulle heise det norske flagget i dag. Men så er det bare å beklage at vinden har vært så sterk i dag at driftsavdelingen hos oss meddelte at det ikke var aktuelt å heise flagg, opplyser ordfører Aina Borch.

Aina Borch

Ordfører Aina Borch (Ap) sier at Porsanger kommune egentlig hadde bestemt seg for å heise det norske flagget i dag.

Foto: Arne Ivar Johnsen

Hva synes du om at Storfjord kommune har heist dette flagget selv om det ikke er offentlig godkjent?

– Jeg kjenner ikke de vurderingene som er gjort i Storfjord kommune, men jeg vil følge dette opp blant annet med å undersøke hvordan praksis det er for slikt i landet forøvrig, svarer Borch diplomatisk.

Knut Jentoft håper at det ikke er mange som føler seg støtt.

– Det hadde imidlertid vært på tide at kvenfolket nå blir enige om et felles symbol, påpeker ordføreren.

Hva synes du selv om det blå flagget med den gule solblomsten?

– Jeg synes det er et flott flagg. Det drar ikke tankene hen på noen av de andre nordkalott-nasjonene eller nasjonenes flagg. Det har fargeislett fra det samiske, men det har et helt annet symbol, denne solrosen, som har sitt opphav fra Sverige etter det jeg har forstått. Men jeg har ikke noe formening om hvilket flagg som skal brukes i framtiden, understreker Knut Jentoft.

Korte nyheter

 • Dal máhtá mánnáj gáptev lájggit: – Sihtin de nannit gáptev ja guoddemav mánájda

  Anna Kajsa Aira ja Laila Susanna Kuhmunen guovtes Jåhkåmåhkes libá prosjevtav aktan dahkam dan diehti gå libá dárbov vuojnnám gáppteadnemij. Sunnu mielas mánájn li dárbbo gáptijda. Sihtaba mánná galggá oadtjot gápptáj tjágŋat guossa sihtá. Dan diehti de libá gáptijt mánájda goarrom nav vaj æjgáda máhtti gáptijt mánájda lájggit. – Mij la nav tjábbe gáptijn; dat ham vuoset gåsstå boadá, ja dat ham vuoset dån ham gullu duv álmmugij. Soajtá dujna ælla giella, dån la márjju bajássjaddam gånnå de, valla gå dån gápptáj tjáŋa, de dån degu dåbdo at «mån gullu gåsik», tjuottjot Aira. Gulldala Julevmagasijnan.

  – Måj sihtin de nannit gáptev ja guoddemav mánájda
 • Stortingets åpning: – En ære å representere Sametinget

  Kong Harald åpnet i dag det 167. stortinget. Dronning Sonja og kronprins Haakon var også til stede under den høytidelige åpningen.

  Plenumsleder Tom Sottinen representerte Sametinget.

  – Jeg synes det er viktig at vi er synlig, og er en del av det offentlige Norge. Og det er jo en ære å få representere Sametinget, sier Sottinen.

  Inne i stortingssalen leste Kongen trontalen på vegne av regjeringen.

  – Vi samles i en urolig tid. Det er krig i Europa, tørke og flom på grunn av klimaendringer, og energikrise. Vi kan komme oss gjennom dette sammen om vi samarbeider, og om vi tar de rette valgene, sier kongen på vegne av regjeringen.

  Flere av sakene som Stortinget skal behandle, følges også nøye av Sametinget.

  – Det mest åpenbare nå er jo at vi venter på Statsbudsjettet som skal legges frem. Der er vi jo, som mange andre, veldig spent på hva slags tall som kommer da. Vi har jo store forventninger til en økning til Sametinget og dens arbeid, og til de institusjonene som vi er ansvarlig for, sier Tom Sottinen (Ap).

  Han minner også om at Stortinget i denne sesjonen får overrakt rapporten fra Sannhets og forsoningskommisjonen.

  – Den er vi jo veldig spent på. Den skal behandles både på Stortinget og i plenum hos oss, sier han.

  åpning av det 167. storting
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Stuorradiggi almmolaččat rahppon: – Dehálaš ahte sámit ge leat oidnosis

  – Stuorradikki almmolaš rahpan lea allaáiggálaš dáhpáhus, ja lea stuorra gudni ovddastit sámiid dán oktavuođas, lohká Tom Sottinen.

  Son lea Sámedikki čoahkkinjođihangotti jođiheaddji, ja ovddasta Bargiidbellodaga Sámedikkis.

  Oslos rahppui 167. Stuorradiggi otne almmolaččat. Gonagas Harald, Dronnet Sonja ja Ruvdnoprinsa Haakon ledje maid mielde rahpamis. Lassin Sámediggái leat maid olu eará almmolaš ásahusat bovdejuvvon Stuorradiggái go Norgga álbmotválljen parlameanta rahppo almmolaččat.

  – Stuorradiggi lea dehálaš ásahus maiddái sámiide ja danne lea mávssolaš ahte sámit ge leat oidnosis almmolaš rahpamis, lohká Sottinen.

  Stuorradiggi galgá meannudit olu sámiguoski áššiid ge.

  – Oalle fargga han almmuhuvvo Stáhtabušeahttaevttohus ja Sámediggi dieđusge doaivu ahte Stuorradikkis lea áddejupmi daid ruhtadárbbuide mat Sámediggi lea vuoruhan sámi servvodahkii, lohká Sottinen.

  Ovdal geasseluomu geigejuvvo maiddái Stuorradiggái Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta, muittuha son.

  Tom Sottinen
  Foto: Mette Ballovara / NRK