Hopp til innhold

Kvenene feirer seg selv - uenighet om hvorfor

Kvenfolkets dag markeres årlig i Norge den 16. mars, men begrunnelsen for feiringen er det uenighet om.

Tomme flaggstenger, Porsanger rådhus

Lakselv i Finnmark er en av stedene der Kvenfolkets dag markeres i dag, men på flaggstengene utenfor rådhuset er det ikke heist opp noe flagg. Det er nemlig fortsatt uenighet om det kvenske flagget.

Foto: Arne Ivar Johnsen / NRK

Dagen feires i dag i Vadsø, Lakselv, Børselv, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Tromsø og Oslo.

Hvis du vil imponere dine kvenske venner i dag, så kan du øve deg på å si dette til dem:

Onnee Kväänikansan päiväle! (Gratulerer med Kvenfolkets dag!)

Heidi Nilima Monsen

Redaktør Heidi Nilima Monsen er en av de som markerer kvendagen i dag.

Foto: Ruijan Kaiku

På kvensk kalles dagen Kvääninkansan päivää, som på norsk blir Kvenfolkets dag.

De to kvenske forbundene i Norge er imidlertid uenige om hvorfor nettopp denne dagen er valgt.

Den ene organisasjonen feirer en historisk avtale, mens den andre feirer etableringen av sin egen organisasjon.

– Kvenene er ikke et splittet folk, selv om det er uenighet om noen sentrale saker. Slik er det også med både nordmenn og samer. Det kan være uenighet om saker, men folket står fortsatt samlet, forklarer redaktør Heidi Nilima Monsen i den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

Forskjellige forklaringer

I Norge er kvenene organisert i to forbund, Kvenlandsforbundet (KLF) og Norske kveners forbund (NKF).

Begge forbundene har valgt 16. mars som Kvenfolkets dag, men organisasjonene har forskjellige begrunnelser for sine valg.

Kvenlandsforbundets begrunnelse tar utgangspunkt i en avtale mellom den norsk-svenske kongen og kvenene (birkarlene) av 16. mars 1340. KLF feiret dagen i Kiruna i Nord-Sverige for første gang i 2013.

Norske kveners forbund (ekstern lenke) ble den 12. februar 2014 enige om 16. mars som dato for Kvenfolkets dag og begrunner sitt valg med at den første kvenske organisasjonen, Norske kvener - Børselv/Ruijan kväänit - Pyssyjokilaiset, ble stiftet i Børselv på denne datoen i 1984 og således ble starten på en organisert kvensk bevegelse.

Den nevnte organisasjonen regnes i dag som et lokallag underlagt NKF og feiret 30-årsjubileum i 2014, samtidig som NKF feiret Kvenfolkets dag for første gang.

Trespråklig opplysningsskilt, norsk, nordsamisk, kvensk

Ved hovedinngangen til rådhuset i Lakselv er det satt opp et opplysningsskilt på tre språk, norsk, nordsamisk og kvensk.

Foto: Arne Ivar Johnsen / NRK

På svensk side er det også to kvenforbund, Meänmaa og Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T).

Disse to organisasjonene ble i 2013 enige om at 15. juli skulle bli Tornedalingers og kveners dag. Dette er senere blitt til senere bare Tornedalingenes dag.

Uenighet om kvenflagget

Kvenlandsforbundet har allerede bestemt seg for et flagg. På en mørkeblå bakgrunn ligger et solblomst-symbol (aurinkonkukka), som påstås funnet på en rekke gjenstander i det kvenske området (Kvenland).

Kvenflagget

Det kvenske flagget slik Kvenlandsforbundet har vedtatt at det skal se ut.

Foto: Arne Ivar Johnsen / NRK

Norske kveners forbund har i mange år snakket om flagg, uten å ha tatt noe standpunkt.

– NKF jobber for tiden med å bli enige om et kvensk flagg. Det er fortsatt uklart hva de kommer til å vedta og når det eventuelt skjer, forklarer Heidi Nilima Monsen.

Meänmaa og STR-Ts flagg ligner det ungarske flagget med sine tre liggende striper, men skilles i fargekombinasjonene som er gul øverst, hvitt i midten og blå nederst.

– Viktig del av det kulturelle mangfoldet

Kommunal- og merniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har på vegne av regjeringen kommet med en hilsen til kvenene på deres festdag.

Han understreker at kvenene er en viktig del av det kulturelle mangfoldet i Norge.

– Mange ildsjeler arbeider utrettelig for å bevare kvensk språk og kultur. Det vil jeg takke dere for, sier Sanner.

Jan Tore Sanner

Statsråd Jan Tore Sanner sier at kvenene er en viktig del av det kulturelle mangfoldet i Norge.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen har som mål at kvener i Norge skal få utvikle sitt språk og sin kultur. Regjeringen har derfor begynt arbeidet med en målrettet plan for kvensk språk. Planen vil bli utarbeidet i kontakt med kvenske organisasjoner og språkmiljøer.

– Målet er at denne planen skal legge forholdene til rette for en bedre fremtid for kvensk språk, sier statsråden.

Korte nyheter

 • Barnevernet i Kautokeino står ikke ubemannet

  Fredag ble det kjent at alle tre ansatte i barnevernstjenesten i Kautokeino kommune hadde sagt opp sine stillinger.

  Ifølge lokalradioen i Kautokeino, GLR er noe av grunnen økt trussel mot barnevernsinstitusjonen, og at de ansatte mener kommunen gjør lite for å beskytte dem.

  Merete Jenssen i barnevernstjenesten hos statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er en alvorlig situasjon.

  Og har derfor bedt om en nærmere redegjørelse og forventer svar fra kommunedirektøren på mandag formiddag.

  Ordfører i Kautokeino kommune, Anders Buljo sier situasjonen er utfordrende, men minner om at de ansatte har oppsigelsestid og at barnevernet dermed ikke står ubemannet.

  – De ansatte har oppsigelses tid på tre måneder. Da får kommunedirektøren god tid til å finne nye ansatte.

  Anders S. Buljo i valgdebatt i Kautokeino
  Foto: Marte Lindi
 • NTNU átnu máttsámiin ándagassii

  Norgga teknologalaš universitehta Tråantes, NTNU, ánui ikte máttasámiin ándagassii go muhtun sin dutkiin guhkká leat ovddidan boasttu dieđuid máttasámiid birra.

  – NTNU šálloša go ásahus ii leat ollašuhttán daid geatnegasvuođaid mat sis ge leat máttasámi álbmoga ektui. Sii leat meaddán ja dáid meattáhusain leat leamaš duođalaš váikkuhusat.

  Nu logai NTNU rektor Anne Borg máttasámi historjjá semináras Saemien Sijtes Snoases ikte.

  Muhtun NTNU historjjádutkit leat gitta ovddit čuohtejagi loahpageahčai dorjon Norgga etnográfalaš musea dološáigásaš oainnu máttasámiid ássama birra. Namalassii ahte máttasámit galget leat boahtán sin ássanguovlluide easkka maŋŋá go dáža boanddat ledje dohko ásaiduvvan.

  Dieid čuoččuhusaid leat earret eará arkeologalaš dutkamat mealgat dassái juo duššindahkan, muhto NTNU dutkit leat dattetge geardduhan daid dološ oainnuid.

  Ja vel dikkiin ge lea NTNU historjjádutki stáhta bealuštan dáid oainnuin eanageavahanáššiin máttasámi boazodolliid vuostá.

  Karl Erik Haug, guhte lea NTNU historjáprofessor ja instituhttajođiheaddji, lohká áddet bures dan go máttasámiin ii leat leamaš luohttámuš NTNU universitehtii.

  – Dát šaddá erenoamáš duođalaš ášši go universitehta historjjádutki lea geavahan iežas autoritehta jođihit almmolašvuhtii boasttu dieđuid máttasámi historjjá birra. Dán dagai vaikko gávdnojedje duođaštusat mat čájehit ahte čuoččuhusat eai doala deaivása, lohká Haug.

  NTNU geahččala dál njulget boasttuvuođaid.

  – Mis lea dál buorre gulahallan Saemien Sijten ja leat juo veahkkálagaid ohcamen ruđaid máttasámi historjjádutkamiidda.

  – Leat maid oahpaheaddjioahpahusas lasihan sámi sisdoalu ja muđuid ge lasihit sámi dutkamiid, lohká son.

  Saemien Sijte museahoavda, Birgitta Fossum, lea duđavaš NTNU šállošemiin.

  – Dajan juo njuolgga ahte máttasámiin ii leat leamaš áktánas luohttámuš dán universitehtii. Danne lea hui dehálaš ahte sis dál lea dáhttu njulget ášši ja nannejit máttasámi historjjádutkama, lohká son.

  Ii čága čihkosii ahte dát oainnut maid NTNU dutkit leat ovddidan, lea čuohcan garrasit máttasámiide, oaivvilda son.

  – Boasttu historjjálaš dieđut máttasámiid birra han leat ovtta nuppi dikkis ovddiduvvon. Dáid geažil leat máttasámit massán sin rivttiid, ja dat lea hui duođalaš ášši, lohká Fossum.

  Dál máttasámit doivot ahte sin historjjá ihtá oidnosii vai stuorraservvodat oažžu albma dieđuid sámiid birra.

  – Dat dagašii buori jos máttasámit dál besset vásihit ahte sin historjá, identitehta ja guhkes ássan máttasámi guovllus viimmat maid dohkkehuvvo Norgga almmolašvuođas, lohká Fossum.

  NTNU-rektor Anne Borg og museumsdirektør ved Saemien Sijte Birgitta Fossum
  Foto: Privat
 • NTNU-beklagelse: – Det er kjempeviktig

  – Vi kan jo si det rett ut at det sørsamiske samfunnet har ikke hatt veldig mye tillit til NTNU når det gjelder historieskriving. Derfor er beklagelsen fra NTNU kjempeviktig.

  Det sier Birgitta Fossum, som er museumsdirektør ved Saemien Sijte i Snåsa.

  På et seminar på Snåsa lørdag ba NTNU sørsamene om unnskyldning for at historikere ved universitetet representerte et syn på det samiske og bosettingsforhold som for lengst var faglig utdatert.

  Fossum er glad for at NTNU nå har tatt initiativ til å gjenreise tilliten. Hun oppfatter at sørsamene nå er forsiktige optimister i forhold til det som NTNU ønsker å bidra med.

  – Det at de har gått inn og sett på den skeive maktfordelingen som har vært, synes jeg er veldig bra. Det som ble presenteret på seminaret viser jo at disse forskerne ikke har tatt hensyn til noe annet enn det som understreker deres teori, om at samene var sent innvandrende til området.

  – Det at man nå ser det ansvaret som universitetet har hatt i dette og beklager, det lover godt for fremtiden, sier hun.

  Fossum håper at NTNU nå får til et godt samarbeid med det samiske samfunnet, for å komme videre og synliggjøre samisk historie på en god måte.

  Selv om dette initiativet fra NTNU ikke først og fremst kommer på grunn av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, så er det viktig reparasjonsarbeid som må skje mellom sørsamene og NTNU, mener Fossum.

  – Det er jo en måte nå at det samiske samfunnet kan få en anerkjennelse for sin historie og sin identitet, og at man har en lang historie i det her området, sier hun.

  Dette er kanskje spesielt viktig i det sørsamiske området, der folk opplever hets fordi enkelte fortsatt trekker frem de utdaterte teoriene, som også forskere ved NTNU støttet, påpeker Fossum.

  Saken har også en alvorlig side som innebærer at dommer er avsagt på feil faktagrunnlag, minner hun om.

  – Den her historieskrivingen har jo vært brukt i rettssaker gang, på gang på gang. Man har mistet sine rettigheter fordi de her forskerne, som har vært skeiv i sin kildebruk, har fått komme til ordet, sier hun.

  Birgitta Fossum
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK