Reindriftsfamilier møtes i retten

I dag startet rettssaka om reinbeiterettighetene i Pasvik i Sør-Varanger. Pasvik-reineiere må flytte med reinflokkene sine fra området dersom de taper rettssaka.

Fra venstre: Reindriftsutøver Iver Per Smuk, advokat Stein Owe og advokt Thomas Hjermann

KREVER BEITERETTIGHETER I PASVIK: Iver Per Smuk (t.v) representerer Smuk-familien som krever reinbeiterettigheter i Pasvik-området. Deres prosessfullmektige er advokat Stein Owe og Thomas Hjermann.

Foto: FOTO: Liv Inger Somby / NRK

– Ja i sin ytterste konsekvens, så kan dette bli resultatet. Men vi frykter ingenting, svarer Egil Kalliainen, leder i Pasvik reinbeiteområde, distrikt 5A og 5C, hvor det er fire driftsenheter.

Han ønsker den sivile rettssaka velkommen.

– Det er en nødvendig onde som vi må gå igjennom for å få slutt på den trakasseringen som vi er utsatt for de siste 10-20-årene.

Pasvik reinbeitedistrikt har sett seg tvunget til å bruke adskillig mange år og mye penger for å forberede seg til rettsaka som startet i Indre-Finnmark tingrett i dag.

Krever ekslusive rettigheter

Egil Kalliainen

Egil Kalliainen er leder for Pasvik reinbeitedistrikt. - I fem generasjoner har vår familie drevet med reindrioft her.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Kalliainen-familien har siden 1850-tallet drevet med rein i Pasvik-området, nær russegrensen.

Nå er de sammen med flere andre, blitt stevnet for retten. Det er Smuk-familien i Nesseby som hevder eksklusive reinbeiterettigheter i dette området.

– Vi trakasserer ingen, svarer Iver Per Smuk, talsmann for Smuk.-familien.

– Det er galt å hevde at vi forsøker å kaste ut noen. Vi gjør ikke noe annet enn å få stadfestet beiterettighetene til et område som alltid har tilhørt oss. Det er vi som er blitt forsøkt å bli kastet ut av dette området av myndighetene, hevder Iver Per Smuk,.

– Helt fra 1980-tallet har vi krevd å få anerkjent beiterettighetene til dette området. Men staten har trenert saka hele tida. Derfor har vi måttet gå rettens vei, forklarer Smuk.

– Fortsatt på hilsefot

Han tror ikke at saka vil føre til ondt blod mellom reindriftsfamiliene.

– Nei jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal fortsette å hilse på og prate med hverandre etter dette.

Odd Erling Smuk er enig.

Stor interesse for rettssaka

Det er stor interesse for rettssaka. Foran til høyre: Odd Erling Smuk, tidligere NRL-leder

Foto: FOTO: Liv Inger Somby / NRK

– Vi ønsker ikke å lage kaos. Men heller å rydde opp i forhold som staten har rotet til. Det er ikke vårt problem dersom denne prosessen fører til at noen i sin ytterste konsekvens må slutte i reindrifta, svarer Odd Erling Smuk.

Spørsmål om etnisk tilhørighet

I henhold til Lov om reindrift , er det bare personer av samisk ætt som har lov til å drive med reindrift i Norge. Smuk-familien tviler på om dette kravet er blitt oppfylt i Pasvik-området.

– Det er deres oppfatning om hvordan verden er. Men vi er uenig i påstandene fra Smuk-familien, svarer Egil Kalliainen.

– Selv har jeg drevet med reindrift hele livet, og synes at spørsmålet om etnisk tilhørighet er uvesentlig.

Han hevder å være av samisk ætt både på mors og fars side.

– Det er ikke min skyld at jeg ikke snakker samisk. Vi er blitt utsatt for hard fornorskning.

Tror på seier

– Hvilke sjanser har dere i rettssaka?

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Det er bruken av området som skaper hevd. Vi har aldri jaget noen bort herfra, svarer Kalliainen.

Og legger til:

– Det er jo aldri artig å bli stevnet for retten. Smuk-familien krever eksklusiv rett til området, noe som betyr enerett. Det synes vi ikke er noe særlig gøy. Vi er jo her i dag, og her har vi vært i over hundre år.

Forfedrene hans flyttet hit med sin reinflokk på 1850-tallet fra et område som den gang tilhørte Finland, men som etter grensedragningen tilhører Russland.

– Den gang beitet rein fra Norge, Finland og Russland om hverandre i Pasvik-området. Derfor er det rart at noen nå i ettertid forsøker å få eksklusiv beiterett her, mener Kalliainen.

– Smuk familien har ikke vært her siden 1910 -1920 tallet. Derimot har min familie drevet med reindrift her sammenhengende i fem generasjoner, hevder Kalliainen.

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira