Her er kandidatene i Nesseby

I Unjárga/Nesseby stiller seks partier/lister til valg ved kommunevalget 2011. 93 kandidater kjemper om 15 plasser i kommunestyret. Av ordførerkandidatene er to kvinner og fire menn.

HER ER PARTIENE OG LISTENE SOM STILLER TIL VALG:

 • Det norske Arbeiderparti
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Samefolkets Parti
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Tverrpolitisk liste

KANDIDATENE

Det norske Arbeiderparti:

1 Knut Inge Store 1962
2 Hanne Iversen 1988
3 Jan Hansen 1959
4 Magnhild I Mathisen 1953
5 Jim Njuolla 1966
6 Trine Kristiansen 1972
7 Jørn Stefan Opdahl 1978
8 Nina Ingeborg Persen 1968
9 Helmer Kåre Losoa 1938
10 Heidi Olsen 1970
Kommune Listenavn Nr Kandidatnavn Stemmetillegg Fødselsår
11 Nils I Noste 1951
12 Gina Marianne Gaski 1972
13 Steinar Olsen 1944
14 Linn-Jeanett Bergmo Store 1987
15 Per Torbjørn Balk-Aune 1950
16 Astrid Siri 1950
17 Verner Methi 1963
18 Ina Kristine Store 1988
19 Paul Andreas Varsi 1961
20 Ester Ingeborg Olsen 1932
21 Anne-Grethe Njuolla 1974

Fremskrittspartiet:

1 Jarle W Andreassen 1958
2 Elena Medhus 1983
3 Stig Erling Johnsen 1971
4 Ane-Helen Pedersen 1990
5 Arild Johnsen 1947
6 Esther Karin Stina 1949
7 Torgeir Olsen 1955
8 Eiren Calapini Johnsen 1973
9 Tor Ivar Soldat 1964
10 Odd Inge Sør-Reime 1972
11 Tommy Andersen 1975
12 Ragnar Benjamin Smuk 1947

Høyre:

1 Tor Gunnar Henriksen 1967
2 Tone Lise Roska 1966
3 Laila Strandbakke Smuk 1962
4 Tor Ivar Hauge 1990
5 Terje Arild Nilssen 1946
6 Inger Anita Smuk 1961
7 Svein Arnulf Olsen 1946
8 Svein Kårtvedt 1962
9 Nils Johan Teigen 1934
10 Mari-Ann Nilssen 1945

Samefolkets Parti:

1 Anja K Pedersen Noste 1982
2 Jan Ivvar Juuso Smuk 1987
3 Siv Annie Mathisen 1966
4 Ingvald Andersen 1951
5 Bjørg Guttorm 1954
6 Nils Andersen Gaup 1951
7 Lone Johanne Nilssen 1991
8 Jo Dikkanen 1969
9 Kristine Guttorm Ballari 1992
10 Bjørn Egil Nilssen 1970
11 Ravdna M N Gaup 1983
12 Solfrid Agnete Mathisen 1969
13 Geir Arne Johnsen 1959
14 Gunn-Britt Retter 1971
15 Per Ove Roska 1963
16 Simen Ellingsen Marjavara 1988
17 Berit Ranveig Nilssen 1959
18 Svein Henrik Persen 1953
19 Stein Østmo 1957
20 Thor Ivar Mathisen 1959
21 Jenny Birgithe Eriksen 1947

Sosialistisk Venstreparti:

1 Oddvar Betten 1947
2 Linn Jeanne Muotka 1977
3 Leif Eberg Hansen 1958
4 Sissel Røstgaard 1981
5 Eirik Larsen 1983
Kommune Listenavn Nr Kandidatnavn Stemmetillegg Fødselsår
6 Kari Moan 1955
7 Jon Ramy Andersen 1982
8 Kirsti Bergstø 1981
9 Ole Mattis Siri 1982
10 Anja Helena Øfsti Uglem 1981
11 Sandra B Tayco Nilsen 1959
12 Thorbjørn Henrik Bjørkli 1941


Tverrpolitisk liste:

1 Marit Kjerstad 1980
2 Charles Petterson 1969
3 Rolf Mathi Reisænen 1955
4 Kate Johanne Utsi 1979
5 Harald Store 1955
6 Kirsten Berit Hætta 1965
7 Oddvar Njuolla 1965
8 Jorunn L Jernsletten 1971
9 Øyvind Erichsen 1992
10 Vigdis Siri 1954
11 Kjell Harald Erichsen 1951
12 Inger Katrine Juuso 1955
13 Johnny-Leo L Jernsletten 1967
14 Jørn-Ottar Olsen 1973
15 Heidi E Jernsletten 1960
16 Øystein Nilsen 1948
17 Odd Ingvald Lam 1947

Kilde: www.regjeringen.no

Korte nyheter

 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.

 • Mikkel Isaks rein blir påkjørt

  Loga dán sámegillii. Ifjor ble 416 rein påkjørt i Troms og Finnmark og i hele landet er tallet nærmere 800 rein, viser tall. Reineier i Fávrrosorda Mikkel Isak Eira er plaget med reinpåkjørsler da det er bygd bilvei gjennom vinterbeitet deres, og reinbeitedistriktet har hittil i høst mistet allerede 15 rein. – Nå har jeg lagd et skilt med blinkende lys for å forhindre, sier Eira. Han mener at Statens Vegvesen burde gjøre mer for å hindre reinpåkjørsler. Vegvesenets Brede Thomassen sier at de vurderer å sette opp flere skilt og strø mer sand slik at stopplengden blir kortere. Se hele videoen her.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi