Slik gikk det sist i Nesseby

567 nessebyværinger stemte ved kommunevalget i 2007. Flest stemmer fikk Arbeiderpartiet, men Inger Katrine Juuso fra Tverrpolitisk liste ble ordfører.

Valgdeltakelsen var på 77,5 %: 567 av 732 stemmeberettigede avga stemme. 123 personer avga forhåndstemme.

Slik ble stemmene fordelt:

  • Arbeiderpartiet: 218 (38,4%)
  • Høyre: 32 (5,6%)
  • FrP: 120 (21,2%)
  • Tverrpolitisk liste: 111 (19,6%)
  • Samefolkets Parti: 86 (15,2%)

Representanter

Nesseby kommunestyre har 15 representanter. Etter valget var fordelingen slik:

  • Arbeiderpartiet: 6 (0)
  • Høyre: 1 (-1)
  • FrP: 3 (0)
  • Tverrpolitisk liste: 3 (0)
  • Samefolkets parti: 2(+1)