– Hvor er mannfolkene?

Senter for Samisk helseforskning er i gang med en helse- og livsstilsundersøkelse. Foreløpig er det stort sett kvinner som har deltatt.

Kristine Grønmo

Leder for Senter for Samisk helseforskning avdeling Karasjok Kristine Grønmo ønsker folk velkommen på gratis helseundersøkelse.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Mannfolk, dere må komme på undersøkelsen. Det er viktig også for deres helse at dere deltar, oppfordrer Kristine Grønmo ved Senter for Samisk helseforskning avdeling Karasjok.

1300 personer mellom 40 og 79 år i Karasjok har mottatt invitasjon til å delta i helse- og livsstilsundersøkelsen. Den pågående undersøkelsen er nå halvveis, og så langt er deltakerprosenten på rundt 40.

Flest kvinner


Størsteparten av de som deltar i undersøkelsen er kvinner i følge senteret.

– Så langt er det flest kvinner som har deltatt. Og det er selvfølgelig bare bra at kvinnene kommer til undersøkelsen. Men nå er viktig at mennene tar ansvar og kommer for å få undersøkelse, mener Grønmo.

De som deltar i den gratis undersøkelsen kan vinne et reisegavekort. En av de som ventet på å bli undersøkt i Karasjok var Åshild Fredriksen.

– Jeg er ikke redd for en undersøkelse. Det er greit å få sjekket helsen, og i tillegg er det jo gratis, sier Fredriksen som oppfordrer folk til å delta.

– Kom når som helst

Formålet med helse- og livsstilsundersøkelsen er å få kartlagt helsetilstanden til kvinner og menn for å kunne bedre den allmenne folkehelsen.

Undersøkelsen i Karasjok varer til 21. februar. Deretter gjennomføres undersøkelsen i Kautokeino. De inviterte har fått et brev med spørsmål om sin helsetilstand. Det er også avsatt tid til de forskjellige.

– Det er satt tid for undersøkelsen til de ulike som har mottatt brevet. Men folk kan komme uansett når vi har åpent. I tillegg vil vi også hjelpe til med spørsmålene på undersøkelsen dersom det er ønskelig, betrygger Kristine Grønmo.

Avdelingen for senteret i Karasjok holder åpent lørdag 9. februar fra kl 10-14. På hverdager er åpningstiden 0930-1700.

Mer om undersøkelsen på Universitetet i Tromsø sine hjemmesider. (NRK tar ikke ansvar for innholdet på eksterne linker).

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK