Helle J. Frischknecht

Helle Johannessen Frischknecht er 11. kandidat på lista til Nordkalottfolket i valgkrets 3.

Hun er født i 23. juni 1970. Lærer. Bosatt i Alta.

I kommunen var 778 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Helle J. Frischknecht

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

138 599

0

40 191

2007

185 142

0

57 189