Hattfjelldal kommune vil bli samisk

Har begynt å jobbe for å få kommunen med i det samiske språkforvaltningsområdet.

Hattfjelldal rådhus

Hattfjelldal rådhus

Foto: Billy Jacobsen

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Setter i gang forprosjekt

Hattfjelldal kommunestyre hadde møte 19. desember hvor de bestemte at kommunen slutter seg til, på prinsipielt grunnlag, at det settes i gang et forprosjekt med tanke på å få Hattfjelldal kommune med i det samiske språkforvaltningsområdet.

Det ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Kommunestyret understreker at denne saken begrenser seg til å sette i gang en prosess for å få mer innsikt i hva ordningen går ut på og hva som skal til for å bli deltaker.

Vil opprette språksenter

Hattfjelldal kommune er vertskommune for to viktige institusjoner i det sørsamiske området: Sameskolen og Samisk kultursenter Sijti Jarnge.

En av de konkrete konsekvensene av deltakelse i samisk språkområde er at det opprettes et språksenter.

Nabokommunen nettopp innlemmet

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap)

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap)

Nabokommunen til Hattfjelldal, den sørsamiske kommunen Røyrvik, ble 1. januar i år innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet. Røyrvik kommune søkte om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk i 2010.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter nå Kautokeino kommune, Karasjok kommune, Tana kommune, Nesseby kommune og Porsanger kommune i Finnmark, Kåfjord kommune og Lavangen kommune i Troms, Tysfjord kommune i Nordland og Snåsa kommune og Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag.

De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet.