Hopp til innhold

Háliidit Stáda mánáidviesu Áltái

Nordkalottfolket bellodaga sámediggejoavku lea sádden Finnmárkku politiijaguovddážii gulaskuddancealkámuša Finnmárkku Stáda mánáidviesu lokalisereme birra. Bellodat oaivvilda Stáda mánáidviessu berre ásahuvvot Áltái.

Parlamentáralaš jođiheaddji, Toril Bakken Kåven dadjá ahte Nordkalottfolket bellodahkii lea buot deháleamos dat go álggahit fálaldaga, ahte vuhtiiváldet sámi mánáid ja ollesolbmuid geat leat hearkkes dilis, sin dárbbuid ja sihkkarvuođa. Dat mielddisbuktá ahte ferte leat álki ja láhka vuolgit dan fálaldahkii, ja ferte leat álki rekrutteret ja doalahit dan gelbbolašvuođa masa lea dárbu, go galgá leat ollislaš mánáidviessu. Dasa gullet sámi giela ja kultuvrra fágaprofešuvnnat ja gelbbolašvuohta.

Toril Bakken Kåven
Foto: Nordkalottfolket

Korte nyheter

 • Čoahkkinastet Brusselis dán vahkku

  Dán vahkku deaivvadit buot golmma Sámedikkiid ovddasteaddjit ja sámeráđi EU- kommišuvdna Brusselis, Belgias gaskavahkus bearjadahkii.

  Deaivvademiin áigot buoridit ja ovddidit EU-kommišuvnna ovttasbarggu sámedikkiiguin ja sámi álbmogiin.

  Sámi parlamentáralaš ráđi sivraláhttu Anni Koivisto muitala eambbo dan birra dás:

 • Rahpet dáiddačájáhusa mas Áillohačča dáidda

  Álttá dáiddáriidsearvi ráhpá njukčamánu 23 b. čájáhusa mas čájehit Áillohačča (Nils Aslak Valkeapää) dáidaga. Čájáhusas čájehit sii osiid guovtti čoakkáldagaid maid Áillohaš skeŋkii Guovdageainnu ja Omasvuona suohkaniidda, muhtin tevnnegiid ja birrasiid 25 málagovaid.

  Čájáhusa kuráhtor Hilde Skancke Pedersen muitala ahte son lea ilus ahte Álttá dáiddáriidsearvvis lea beroštupmi čájehit Áillohačča dáidagiid.

  – Lea hui dehálaš ahte su dáidda čájehuvvo ođđa buolvvaide, maiddái Finnmárkkus.

  Čájáhus lea rabas njukčamánu 23 b. gitta cuoŋománo 15 b. Rahpanbeaivvi doallá maiddai professor sámi kultuvrras ja girjjálašvuođas Harald Gaski logaldallama Áillohačča eallima ja dáidaga birra.

  Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001)
  Foto: Unto Järvinen / HS / Unto Järvinen / HS
 • Sámi pop konsearta Munch-museas

  Bearjadaga njukčamánu 24 b. čuojaheaba Katarina Barruk ja Elina Waage Mikalsen konsearta Munch-museas.

  Munch live dáiddalaš jođiheaddji Ingrid Moe muitala ahte sis lea mihttu loktet dálááigge ođasmahtti dáiddáriid ja musihkkáriid.

  – Katarina Barruk lea dehálaš ođđa jietna Norgga pop-musihkas. Son lávlu áitojuvvon ubmisámegillii ja ráhkada sierralágán musihkalaš lanja hearkivuođas ja nanusvuođas.

  Moe muitala ahte geahččit sáhttet vuordit fámolaš pop-konseartta.

  Katarina Barruk muitala iežas illudit konsertii.

  – Lean hui ilus ahte Munch háliida searvat dán prošektii. Dat mearkkaša olu, go ii leat dávjá ahte sihke ubmi- ja mearrasámi kultuvrrat leat seamma lávddis oktanaga, čilge Barruk.

  Katarina Barruk sitter med beina i kors i skogen. Håret er flettet inn med samisk pynt.
  Foto: Sara Berglund / Sara Berglund