NRK Meny

Guoddalan FeFo meahcceduopmostullui

Otne álgá guoddalanášši Unjárgga gilisearvvi ja Finnmárkkuopmodaga gaskkas Čáhcesullos meahcceduopmostuolus. Gilisearvi oaivvilda, ahte sis dat lea vuoigatvuohta hálddašit daid luondduriggodagaid mat gullet gilisearvvi lagašguvlui iige FeFos. dan dadjá gilisearvvi jođiheaddji Gunn-Britt Retter.