Rypejakt
Foto: Kai Erik Bull / NRK

Gii mearridišgoahtá luonddu badjel?

Oppsummert

Unjárgga gilisearvi vuoittáhalai Norgga Alimusrievttis ja nu joatká FeFo hálddašit Unjárgga luondduriggodagaid.

  • Mener ILO ikke gir grunnlag

    Når det kommer til ILO-konvensjonens artikkel om urfolk, så sier dommeren at den ikke kan forståes slik at lokalbefolkning i alle områder skal få rett til å forvalte sine områder. I stedet skal rettighetene deres respekteres.

  • Første av Høyestrettsdommere

    Høyesteretts dommer Espen Bergh leser opp sin vurdering sier at han ikke kan se at lokalbefolkningen har brukt sine bruksrettigheter på en måte som gjør at de også har rett til å forvalte naturressursene. Han begrunner det blant annet med at det ikke har vært eksklusiv bruk.

    Høyesterett leser opp dommen i Nessebysaken
    Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
Da er 17 dommere fra Norges Høyesterett på plass.