– Aksjonsgrupper etablert, varsler presidentkandidat

I Nord-Sverige mobilserer gruvemotstanderne til nye aksjoner. Nå blir striden om mineralvirksomhet i Sápmi tema i valgkampen på norsk side. Presidentkandidat utelukker ikke aksjoner.

Demonstrant dras bort

Politiet er satt inn mot demonstranter i Nord-Sverige.

Foto: Henrik Blind

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Aksjonister i Kallak og i Kvalsund forener seg. Politiet må ty til maktbruk for å fjerne mennesker som ofrer alt for en ren natur i nord, skriver Laila Susanne Vars i Sametingsvalgbloggen i NRK Sápmi.

Vars er presidentkandidat for partiet Árja. Hun har vært visepresident i Sametinget fra 2009 og fram til 1. mai i år.

– Det er allerede etablert liknende aksjonsgrupper også på norsk side som en reaksjon på den mineralpolitikken som nå føres i nord, sier hun til NRK.

Utelukker ikke aksjoner i Norge

I Nord-Sverige pågår en demonstrasjon mot et gruveselskap som skal foreta sprengninger i Kallak. Politiet er satt inn for å fjerne demonstrantene.

– Det er ting som tyder på at det blir aksjoner også på norsk side hvis det gis konsesjon i Finnmark. Man kan ikke utelukke aksjoner også i Kvalsund, sier Laila Susanne Vars til NRK.

Hun har fortsatt tiltro til at miljø- og urfolkshensyn vil veie tyngst, og at det derfor ikke gis driftskonsesjon i Kvalsund.

Gruveselskapet Nussir har gjort et stort kobberfunn i finnmarkskommunen. Om det blir utvinning i Kvalsund er det Miljøverndepartementet som avgjør.

– Skuffende

Ronny Wilhelmsen er sametingsrepresentant og toppkandidat for Ap i valgkretsen hvor det kan bli ny virksomhet.

Han sier det er bra folk engasjerer seg, men sier dette om Vars´ uttalelser om eventuelle aksjoner.

– Det er skuffende at en politikere proklamerer det, og merkelig at en politiker fra Indre Finnmark skal legge føringer for oss i kyst- og fjordstrøkene, sier Wilhelmsen til NRK.

Sparker til tidligere samarbeidspartnere i Ap

I sametingsrådet samarbeidet har Laila Susanne Vars tett med Arbeiderpartiet.

I dagens blogginnlegg retter Árjas presidentkandidat et spark til sine tidligere samarbeidspartnere.

– Sentrale samiske politikere fra andre partier valgkampen med å proklamere sin prinsipielle støtte til gruvedrift og sjødeponi i arktiske fjorder. Vi har merket oss at enkelte samepolitikere er mer på linje med Ap i regjering når det gjelder gruvedrift i nord, de vil ha gruvedrift uavhengig av urfolksrettigheter, skriver hun.

Ønsker dialog

Ronny Wilhelmsen har tidligere gitt til kjenne for at han er åpen for gruvevirksomhet i Kvalsund.

Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen på Ap-landsmøtet

Ronny Wilhelmsen sammen med Aps presidentkandidat Vibeke Larsen på partiets landsmøte i vår.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er kanskje den som har vært nærmest ved å si at jeg er positiv til Nussir sine planer, men avventer avgjørelsen fra fagmyndigheten før jeg konkluderer, sier han til NRK.

– Hvordan kan noen oppfatte meg som en seriøs politiker hvis jeg er avvisende til arbeidsplasser og samfunnsvekst før fagmyndighetene har konkludert? Jeg ønsker ikke at samfunnet jeg representerer skal bli taperen derfor er jeg positiv og ønsker dialog, sier Wilhelmsen.

Ap-politikeren sier han oppfatter samepolitikerne som seriøse.

– Ingen av dem ønsker gruvedrift uavhengig av urfolksrettigheter. Heller ikke noen i regjeringen fra Ap ønsker gruvedrift uavhengig av urfolksrettigheter, sier han.

– Skiller partiene

Mineralvirksomhet i samiske områder kan igjen bli et av stridstemaene i både sametings- og stortingsvalgkampen.

– Ressurskamp i nord er ett av de samepolitiske hovedtemaene som skiller de samepolitiske partiene, skriver Laila Susanne Vars.

Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat Aili Keskitalo har overfor NRK klart gitt uttrykk for at partiet sier nei til all gruvevirksomhet.

– Våre primærnæringsutøvere har internasjonale rettigheter til å ha et ord med i saken, men dette har de ikke gjennom mineralloven i Norge. Derfor sier NSR nei til gruvedrift i samiske områder inntil loven er endret, skriver partiet (ekstern lenke).

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK