Hopp til innhold

– Aksjonsgrupper etablert, varsler presidentkandidat

I Nord-Sverige mobilserer gruvemotstanderne til nye aksjoner. Nå blir striden om mineralvirksomhet i Sápmi tema i valgkampen på norsk side. Presidentkandidat utelukker ikke aksjoner.

Demonstrant dras bort

Politiet er satt inn mot demonstranter i Nord-Sverige.

Foto: Henrik Blind

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Aksjonister i Kallak og i Kvalsund forener seg. Politiet må ty til maktbruk for å fjerne mennesker som ofrer alt for en ren natur i nord, skriver Laila Susanne Vars i Sametingsvalgbloggen i NRK Sápmi.

Vars er presidentkandidat for partiet Árja. Hun har vært visepresident i Sametinget fra 2009 og fram til 1. mai i år.

– Det er allerede etablert liknende aksjonsgrupper også på norsk side som en reaksjon på den mineralpolitikken som nå føres i nord, sier hun til NRK.

Utelukker ikke aksjoner i Norge

I Nord-Sverige pågår en demonstrasjon mot et gruveselskap som skal foreta sprengninger i Kallak. Politiet er satt inn for å fjerne demonstrantene.

– Det er ting som tyder på at det blir aksjoner også på norsk side hvis det gis konsesjon i Finnmark. Man kan ikke utelukke aksjoner også i Kvalsund, sier Laila Susanne Vars til NRK.

Hun har fortsatt tiltro til at miljø- og urfolkshensyn vil veie tyngst, og at det derfor ikke gis driftskonsesjon i Kvalsund.

Gruveselskapet Nussir har gjort et stort kobberfunn i finnmarkskommunen. Om det blir utvinning i Kvalsund er det Miljøverndepartementet som avgjør.

– Skuffende

Ronny Wilhelmsen er sametingsrepresentant og toppkandidat for Ap i valgkretsen hvor det kan bli ny virksomhet.

Han sier det er bra folk engasjerer seg, men sier dette om Vars´ uttalelser om eventuelle aksjoner.

– Det er skuffende at en politikere proklamerer det, og merkelig at en politiker fra Indre Finnmark skal legge føringer for oss i kyst- og fjordstrøkene, sier Wilhelmsen til NRK.

Sparker til tidligere samarbeidspartnere i Ap

I sametingsrådet samarbeidet har Laila Susanne Vars tett med Arbeiderpartiet.

I dagens blogginnlegg retter Árjas presidentkandidat et spark til sine tidligere samarbeidspartnere.

– Sentrale samiske politikere fra andre partier valgkampen med å proklamere sin prinsipielle støtte til gruvedrift og sjødeponi i arktiske fjorder. Vi har merket oss at enkelte samepolitikere er mer på linje med Ap i regjering når det gjelder gruvedrift i nord, de vil ha gruvedrift uavhengig av urfolksrettigheter, skriver hun.

Ønsker dialog

Ronny Wilhelmsen har tidligere gitt til kjenne for at han er åpen for gruvevirksomhet i Kvalsund.

Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen på Ap-landsmøtet

Ronny Wilhelmsen sammen med Aps presidentkandidat Vibeke Larsen på partiets landsmøte i vår.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er kanskje den som har vært nærmest ved å si at jeg er positiv til Nussir sine planer, men avventer avgjørelsen fra fagmyndigheten før jeg konkluderer, sier han til NRK.

– Hvordan kan noen oppfatte meg som en seriøs politiker hvis jeg er avvisende til arbeidsplasser og samfunnsvekst før fagmyndighetene har konkludert? Jeg ønsker ikke at samfunnet jeg representerer skal bli taperen derfor er jeg positiv og ønsker dialog, sier Wilhelmsen.

Ap-politikeren sier han oppfatter samepolitikerne som seriøse.

– Ingen av dem ønsker gruvedrift uavhengig av urfolksrettigheter. Heller ikke noen i regjeringen fra Ap ønsker gruvedrift uavhengig av urfolksrettigheter, sier han.

– Skiller partiene

Mineralvirksomhet i samiske områder kan igjen bli et av stridstemaene i både sametings- og stortingsvalgkampen.

– Ressurskamp i nord er ett av de samepolitiske hovedtemaene som skiller de samepolitiske partiene, skriver Laila Susanne Vars.

Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat Aili Keskitalo har overfor NRK klart gitt uttrykk for at partiet sier nei til all gruvevirksomhet.

– Våre primærnæringsutøvere har internasjonale rettigheter til å ha et ord med i saken, men dette har de ikke gjennom mineralloven i Norge. Derfor sier NSR nei til gruvedrift i samiske områder inntil loven er endret, skriver partiet (ekstern lenke).

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit