Aktivistene er tilbake i Kallak

Gruveaktivistene ble pågrepet på mandag. Tirsdag slapp de fri. Samme dag var de standhaftige demonstrantene på plass i Kallak igjen.

Politiet anholder demonstrantene

På mandag ble gruvedemonstrantene ført bort av politiet. Dagen de ble sluppet fri, altså tirsdag, var de allerede tilbake på plass.

Foto: Henrik Blind

Tor Lundberg Tuorda fra Urberggruppen Jokkmokk fortalte til SR at bevegelsen vokser.

– Aktivistene er på plass, og de blir flere. Jeg tror at dette bare er begynnelse, og at dette bare kommer til å vokse, sa han.

Tuorda har vært i kontakt med den samiske ungdomsorganisasjonen i Sverige, Sáminuorra, og håper de kommer til Kallak for å vise sin støtte. Lenke seg fast vil han ikke be dem om å gjøre. Aktivisten synes dette er det er det største som har skjedd i Sápmi på 100 år.

Demonstrantene begynte straks å bygge nye barrikader, og skal atter gjøre det vanskelig for gruveselskapet Jokkmokk Iron Mine å fortsette med sprengingen.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK