Hopp til innhold

Grilling i lavlandet – snøskredfare på fjellet

Selv om vi nå skriver oss godt inn i juni advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om vårskred i nord. Dersom du ferdes på fjellet oppfordres du til å være varsom.

Grilling i Telegrafbukta

GRILLINGS: Flere personer hadde tatt turen til Telegrafbukta i dag for å fyre opp engangsgrillen. Men i bakgrunnen lusker faren: det meldes om snøskredfare i fjellene på grunn av sommervarmen som har kommet inn over Nord-Norge.

Foto: NRK

– Skal du på tur er timing viktig. Sent på dagen er snøen våtest og faren for skred størst. Med soloppvarming øker faren for våte løssnøskred. Vær også oppmerksom på at skavler kan brekke, melder NVE i sin pressemelding (ekstern lenke).

Dersom du skal på tur i bratt terreng så anbefaler de deg å ikke gå i hellinger som tipper over 30 grader, dette er utløpssoner for skred.

På fjelltoppene i Nord-Norge er det fortsatt snø, og med det gode været som har kommet inn over landsdelen begynner nå smeltingen av denne snøen. Dette skaper problemer for folk som skal ferdes i terrenget.

– Når våren for alvor kommer opp i høyden, følger ofte skredproblemer av våte skred, glideskred og sørpeskred. Disse oppstår av ulike årsaker og må håndteres ulikt for at du skal kunne ferdes trygt, skriver NVE

NVE advarer dermed om tre ulike skred, og hvis du ser sprekker i snøen burde du være oppmerksom.

– Glideskred løsner ved bakken og kan bli store. Det er vanskelig å forutse når disse skredene går, men hvis du ser sprekker i snødekket som utvider seg er dette et tegn på økt fare.

– Sørpeskred forekommer når snødekket inneholder svært mye vann. Merk at de kan gå i svært slakt terreng.

Gjennom hele vinteren har NVE sendt ut regionale varsel når det kommer til skredfare. De kan ikke ta helt ferie enda selv om fellesferien er rett rundt hjørnet.

– Fram til midten av juni, publiserer vi nyheter på varsom (ekstern lenke) med informasjon som vi tenker kan være nyttig for deg som går på tur eller arbeider i skredutsatt terreng.

Korte nyheter

 • Ola Ødegaard lea vádjolan

  Almmái gii earret eará doarjjui sápmelaš internáhttamánáid lea vádjolan.

  Ola Ødegaard šattai 81 jagi boarisin.

  Jagis 1993 álggahii son Rettferd for taperne vuođđudusa, man mihttomearri lei veahkehit ovttaskasolbmuid.

  Ødegaard barggai earret eará dainna, ahte skáhppot buhtadusa mánáidruoktumánáide, eará joavkkuide ja ovttaskasolbmuide geat leat gillán illásteami ja doaruheami.

  Son oaččui Gonagasa golle ánsumedálja jagis 2005, John Ingolf Alvheim gudnebálkkašumi jagis 2007 ja Velferdsprisen 2012 barggus ovddas.

  Ola Ødegaard
  Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK
 • Wulff: – En historisk skamplett for Porsanger kommune

  Ságats sjefredaktør Geir Wulff er ikke nådig i sin kritikk av Porsanger kommunestyres vedtak om oppstart av planprosess for områderegulering av Skarvberget vindkraftverk.

  – Flertallsvedtaket i kommunestyret er en historisk skamplett for Porsanger kommune, skriver Wulff i sin lederartikkel.

  Sjefredaktøren mener at kommunens behandling så langt fremstår ikke bare som forsettlig lovbrudd, men som psykisk vold mot en gruppe personer som har legalt krav på å bli ivaretatt.

  – Menneskene i Skuohtanjárgga siida og i Smørfjord har all grunn til å føle det som om helvetets forgård nå er åpna mot dem. Med mindre noen i kommunestyret tar til fornuft, står disse foran en svært ressurskrevende årelang kamp som i verste fall kan ende med total utslettelse for dem, mener Wulff.

  Wulff påpeker at i den gjeldende arealplanen er det aktuelle området på Sieidi/Skarvberget utlagt som LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift) med forbud mot bygg og anlegg som ikke er ledd i stedbunden næring.

  Geir Wulff
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Mange reinbeitedistrikter rammet av beitekrise

  Disse distriktene er rammet av beitekrise:

  Vest-Finnmark

  Hele 23A, 23B og 23D i Seainnus/Návggastat

  Deler av 40 Orda

  Deler av 28 Cuokcavuotna

  Deler av 32 Silvvetnjárga

  Deler av 29 Seakkesnjárga ja Silda

  Deler av 33 Spalca

  Deler av 34 Ábborašša

  Hele 39 Árdni/Gávvir

  27 Joahkonjárga

  28 Cuokcavuotna

  33T Ittunjárga i Čearru (Guovdajohtolat)

  30B Guovdajohtolat

  Hele vinterbeiteområdene i 21 Gearretnjárga (30C Nuorttabealli)

  Hele vinterbeiteområdene til Sara/Lango siidaen i 22 Fiettar (30C Nuorttabealli)

  Øst-Finnmark

  Beitesituasjonen er krevende i til sammen ni områder
  Det er imidlertid ingen områder der det er erklært beitekrise foreløpig.

  Troms

  Sállir / Kvaløy

  Stuoranjárga / Mauken

  Stállonjárga / Hjerttind

  Uhcanjárga / Altevatn

  Fagerfjell

  Nordland

  Frostisen reinbeitedistrikt

  Skjomen reinbeitedistrikt

  Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland.

  Beitekrise
  Foto: Ronald Pulk