Gohččot čoaggit geatki baikkaid

Rovdata Norggas gohčču olbmuid oassálastit boahtte jagi čoaggimis geatki guolggaid ja baikkaid, vai veahkehit gozihit geatki meari. Dalle sáhttet sii geahččat makkár indiviiddas lea sáhka, ja ahte dovdet go sii geatki ovdalaččas, sii oidnet dalle maiddái makkár bulvii geatki gullá ja man stuora báiki lea gos geatki eallá, dadjá Rovdata jođiheaddji Jonas Kindberg.