NRK Meny
Normal

Gartefjell-dommen falt

Finnmarkseiendommen har mottatt slutning fra Øst-Finnmark Tingrett vedrørende skjønnsfastsettelse av erstatning ved ekspropriasjon ved bygging av vindpark på Gartefjellet i Lebesby kommune.

Kjøllefjord vindpark
Foto: Finnmarkseiendommen

Finnmarkseiendommen (FeFo) er tilkjent en erstatning på 10.830.000 kr., gitt som engangserstatning for utbygd område.

FeFo er i tillegg tilkjent saksomkostninger på kr 300.552.

FeFo skriver i en pressemelding at de i løpet av januar vil ta stilling til om saken skal ankes.

FeFo krevde opprinnelig at de som grunneier skulle ha halve overskuddet etter at selve kraftanlegget i Kjøllefjord var betalt.

Statkraft mente kravet var for høyt, og at det kunne skremme andre utbyggerne fra å satse i Finnmark dersom FeFo vant fram.