NRK Meny
Normal

– Vis hensyn til reinen

Fylkesmannen ber folk om forståelse for rein som har trukket ned til bygd og by. Dårlige beiteforhold i kombinasjon med en uvanlig sen vår har skapt store utfordringer for reindrifta.

Reinsdyr ved Skansen i Åfjord

Illustrasjon: I Troms har mange den siste tiden opplevd rein i hagen og i åkeren. Fylkesmannen ber om forståelse fra folk da en sen vår har skapt en ekstraordinær situasjon i reindrifta.

Foto: Edith Pettersen

Reindriftsforvaltningen ved Fylkesmannen i Troms har den siste tiden fått inn en rekke henvendelser og klager fra folk angående reinsdyr som har trukket ned fra fjellet til bebygde områder og jordbruksarealer.

Fylkesmannen har forståelse for at det er en stor utfordring for både reindrifta, jordbruksnæringen og andre berørte i slike områder som dette gjelder, heter det i en pressemelding. Men Fylkesmannen ber likevel folk om forståelse.

– Media har i det siste hatt flere oppslag om rein i dårlig hold og reinkadaver som ligger i enkelte områder. Mye av årsaken til situasjonen i år er knyttet til de vanskelige vinterbeiteforholdene og at det fortsatt er vinterforhold i store deler av kalvingsområdene og vårbeitene. Dette gjør at reinen er i dårlig hold og flere har allerede bukket under som det fremkommer i pressen.

Også i Finnmark har det i år vært dårlige vinterbeiter, der tykke islag "låser" beitene slik at reinen ikke klarer å grave seg ned til maten under snøen. Det har ført til at flere har måttet flytte reinsdyr med trailere fra vinterbeitene til sommerbeitene ved kysten.

Ber folk om å ikke jage rein

– Vi ber om at folk har forståelse for den ekstraordinære situasjonen reindriftsnæringen er i, og gjør oppmerksom på at en ustrakt jaging av rein i dårlig hold og drektige simler lett vil kunne medføre større tap av dyr.

Reindriftsforvaltningen ved Fylkesmannen i Troms ber også turgåere som benytter seg av utmarka denne måneden, om å ta ekstrahensyn spesielt i områder hvor det pågår kalving akkurat nå, og anbefaler folk om å uroe reinen minst mulig.

– I denne situasjonen er det også viktig at båndtvangen for hunder overholdes, da løshunder lett uroer reinen, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.