Hopp til innhold

Reinslakteri krever millionerstatning fra Rema 1000

Reinslakteriet, tidligere Min Boazu, har saksøkt Rema 1000 og krever minst 28 millioner for tapt fortjeneste.

Rema 1000

MILLIONKRAV: Reinslakteriet krever minst 28 millioner kroner i erstatning fra Rema 1000.

Foto: Tore Ellingseter

Loga sámegillii

Våren 2021 startet en avtale som skulle strekke seg over fem år mellom Reinslakteriet AS (tidligere Min Boazu) og Rema 1000.

Avtalen gikk ut på at Reinslakteriet AS skulle få 12 prosent fortjeneste, og Rema 1000 skulle kjøpe 17.500 rein i året fra Reinslakteriet.

Allerede november 2022 sa Rema 1000 opp avtalen. De forteller at «brudd på avtalen» og «slakteriets økonomiske situasjon» var blant årsakene.

Nå krever Reinslakteriet AS en erstatning på minst 28 millioner kroner. De mener at Rema 1000 ikke hadde grunnlag til å heve avtalen.

Det var Børsen som omtalte saken først.

Min Boazu - rein skav

Rema 1000 og Min Boazu (nå Reinslakteriet) inngikk en avtale som skulle vare i fem år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Enorm belastning

Daglig leder i Reinslakteriet, Lasse Kvernmo, ønsker ikke å stiller til intervju.

– Det er en enorm belastning og påkjenning, skriver Kvernmo i en SMS til NRK.

Advokat Knut Hurum representerer Reinslakteriet og omtaler opphevelsen av avtalen som dramatisk.

Advokat Knut Helge Hurum.

Knut Hurum var en av advokatene som bisto Nord-Fosen sijte i Høyesterett.

Foto: Erik Lieungh

– Når den eneste og store kunden avslutter avtalen på den måten, så er det selvfølgelig dramatisk, sier Hurum.

Hurum forteller at avtaleoppsigelsen har ført til at slakteriet har sluttet med driften, og at det har gitt store konsekvenser for de 25 ansatte i bedriften.

– Reinslakteriet har måttet innstille driften, rett og slett. Rema 1000 hadde sikret seg å være den eneste kunden, sier Hurum.

– Når de avslutter avtalen, hadde ikke reinslakteriet noe annet valg enn å innstille driften, og de ansatte har da ikke lenger en jobb.

Min Boazu har tidligere gått i konkurs, før de kom tilbake og skulle starte med blanke ark.

Skyldte titalls millioner kroner

Line Aarnes er kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

I en e-post til NRK skriver hun at bakgrunnen for opphevelsen av avtalen var slakteriets krevende økonomiske situasjon, i tillegg til at det ble avdekket alvorlige brudd på avtalen.

Aarnes skriver at Reinslakteriet var skyldig Rema 1000 flere titalls millioner kroner på tidspunktet da avtalen ble hevet.

Det bestrider Reinslakteriet.

Bilde av Line Aarnes, Kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

Line Aarnes forteller at forteller at «brudd på avtalen» og «slakteriets økonomiske situasjon» var årsaken til opphevelsen av avtalen.

Foto: REMA 1000

– For at reineierne ikke skulle bli den lidende part for den økonomiske situasjonen Min Boazu hadde satt seg i, valgte Rema 1000 høsten 2022 å betale ut reineierne direkte, for å sikre at de fikk betaling for reinsdyrene de hadde levert til Min Boazu (Reinslakteriet), skriver Aarnes.

– Dette ble gjort som et tillegg til det som allerede var betalt til Min Boazu.

Aarnes forteller at Reinslakteriet fikk mulighet til å legge frem en konkret plan for tilbakebetaling, refinansiering av selskapet og en ny konkurransedyktig produktkalkyle.

– En slik plan ble dessverre aldri presentert, sier hun.

Rema 1000 tok regninga da flere reineiere og ansatte ved slakteriet ventet på lønn og oppgjør.

Advokat Hurum mener på sin side at det Rema 1000 sier er misvisende, og at det ikke var noen dialog om en slik plan før hevelsen av avtalen.

– Før samarbeidsavtalen ble hevet var det ingen kontakt mellom partene om dette, tvert imot var det slik at Reinslakteriet en rekke ganger henvendte seg til Rema om samarbeidsavtalen uten at de besvarte henvendelsene, sier han.

Reinslakteriet mener at de har levert det de hadde forpliktet seg til.

– Vårt synspunkt er som nevnt at man har levert det reinkjøttet man har vært forpliktet til, og man har fått den betaling som man har vært berettiget til etter avtalen, sier Hurum.

Få dager etter det ble kjent at Reinslakteriet AS krever erstatning av Rema 1000, meldte avisa iFinnmark at Industrikulde AS begjærer Reinslakteriet AS konkurs.

Hvorfor inngikk REMA 1000 en avtale med Reinslakteriet?

– REMA 1000 har de siste årene hatt en avtale med Min Boazu (nå Reinslakteriet AS) fordi vi ønsket å styrke vår tilførsel av rein, samt bidra til en sunn konkurransesituasjon for reindriften i Finnmark, sier Line Aarnes.

– Svært overraskende

I september 2023 inngikk Rema 1000 og Reinslakteriet AS en forliksavtale som innebar at ingen av partene kunne fremme krav mot hverandre, så langt det ikke inngikk i forliksavtalen.

– De sistnevnte kravene har vi for lengst gjort opp, og har derfor ingen utestående forpliktelser til Min Boazu, noe som fullt ut kan dokumenteres. At Reinslakteriet AS (tidligere Min Boazu) nå har tatt ut en stevning i denne saken med krav om erstatning finner vi svært overraskende, men noe vi selvsagt forholder oss profesjonelt til, sier Aarnes.

– Forutsetter at Reinslakteriet rettmessig har hevet forliksavtalen

– REMA 1000 sitt utgangspunkt er at vi forholder oss til forliksavtalen som fastslår at ingen av partene kan fremme krav mot hverandre med utgangspunkt i det tidligere samarbeidet. Dersom denne forliksavtalen er rettmessig hevet av Reinslakteriet (som REMA 1000 bestrider), så betyr det at partene igjen kan fremme krav mot hverandre.

Korte nyheter

 • Gjenvalgt som leder

  Inge Even Danielsen gjenvelges som leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) under helgens landsmøte i Røros.

  Danielsen forteller om et hektisk år grunnet flere prosesser og lovarbeid innenfor reindriften, og at dette kommer til å fortsette.

  – Det blir nok et hektisk kommende år, med blant annet reindriftsavtalen som skal behandles av Stortinget våren 2025, og selskaper som stadig ønsker om å bygge ut mer vindkraft for eksempel.

  – Det er alltid nok å ta fatt i, sier Danielsen.

  I tillegg ble også ny leder for landsforbundets ungdomsseksjon, NRL-U, valgt, der Sara Katrine Aleksandersen (23) ble valgt til leder.

  Leder i landsforbundet velges hvert andre år.

  Lederkandidater-nrl
  Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK
 • Samisk Hus Tromsø ble åpnet med joik

  Loga sámegillii

  Den samiske joikeren Sara Marielle Gaup Beaska fikk den store æren å åpne Samisk Hus Tromsø med joik.

  Hun fremførte tre joiker, blant annet «Romssa suolu (Tromsøya)» av Ande Somby og Gaup Beaska sin egen kjente joik «Gulahallat eatnamiin.»

  I sin prolog tok gratulerte forfatteren og journalisten John Gustavsen alle samene i Tromsø med sitt nye møtested.

  Samtidig brukte han anledningen til å ta et oppgjør med den stygge måten reineier Per Kitti på Kvaløya er blitt behandlet av myndighetene.

  Aksjeselskapet Samisk Hus Tromsø ble offisielt stiftet 15. februar 2023. Eiere er Tromsø kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK