Hopp til innhold

Reineiere får fiske gratis på privat grunn

Til tross for stor motstand fra grunneierne, har reineierne i Essand reinbeitedistrikt vunnet kampen om fiskerettigheter i vann og vassdrag i Tydal kommune.

Godt fiske

Illustrasjonsfoto

Foto: Anette Lægreid

– Jeg synes dette er en bra dom, sier leder i Essand reinbeitedistrikt Aslak Brandsfjell.

Dommen i Frostating Lagmannsrett er klar. Reineierne i Essand reinbeitedistrikt
har fiskerettigheter i alle vann og
alle vassdrag i Tydal kommune.

Dermed har reineierne vunnet fram både
i tingretten og i lagmannsretten etter
at Tydal grunneierlag gikk til sak.

Grunneierlaget mener samene bare har
fiskerett i tre vann, men dette er
avvist av Frostating Lagmannsrett.

– Seier med bismak

Selv om Aslak Brandsfjell fryder over dommen, er han likevel ikke helt fornøyd. I dommen slås det nemlig fast at fiskeretten er begrenset kun til husbehov, og ikke til salgs.

– Det er jeg skuffet over. Vi har fisket for salg i alle tider, og har også bevist dette i retten. Fisket har vært en viktig tilleggsnæring for reindriftsutøvere, fremholder Brandsfjell.

Reindriftssamene har hele tiden hevdet at de bør få fiske som de har gjort i mange generasjoner.

– Har forandret karakter

Tydal Grunneierlag har på sin side ment at reindriftssamene må kjøpe fiskekort som alle andre, og at de tidligere bare har kunnet bedrive jakt, fangst og fiske på statlig grunn, og ikke på privat grunn.

Grunneiernes forsvarer Johan Fredrik Remmen har hevdet at reindriftssamenes virksomhet i tillegg har forandret karakter, og at fisket ikke lenger er nødvendig for overlevelse.

– Fritidsfiske med motorbåt har ikke noe med samisk kultur å gjøre, og deres fiske bør være på lik linje med andre som har dette som fritidssyssel, sa Remmen da saken var til behandling i Sør-Trøndelag tingrett sommeren 2007.

Anken avvist

Men tingretten tok ikke hensyn til grunneierne, og slo fast at reineierne i Essand reinbeitedistrikt og deres hustand har fiskerett innenfor Tydal grunneierlags forvaltningsområde.

Avgjørelsen ble anket av grunneeirne i september 2007 til Frostating Lagmannsrett. Men anken førte ikke frem. I lagmannsrettens domslutning går det frem at reineiere i Essand reinbeitedistrikt med eget reinmerke har fiskerett i alle vann og vassdrag i Tydal kommune innenfor grensene for Essand reinbeitedistrikt.

Fiskerett kun til husbehov

Men Lagmannsretten har, som tingretten, kommet frem til at fiskeretten gjelder kun til husbehov.

– Det er dette som stemmer best med ervervsgrunnlaget. Det alt overveiende fiske som fant sted i eldre tider var tilskudd av fisk i et naturalhushold, eventuelt med noe fisk i bytte med andre varer. Det er ført bevis for at det i nyere tid også er utøvet fiske for salg og som tilleggsnæring. Det er imidlertid ikke ført tilstrekkelig bevis for et næringsfiske i så lang tid at vikårene for alders tids bruk er tilstede, heter det i domspremissene fra lagmannsretten.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat