Hopp til innhold

Reineiere får fiske gratis på privat grunn

Til tross for stor motstand fra grunneierne, har reineierne i Essand reinbeitedistrikt vunnet kampen om fiskerettigheter i vann og vassdrag i Tydal kommune.

Godt fiske

Illustrasjonsfoto

Foto: Anette Lægreid

– Jeg synes dette er en bra dom, sier leder i Essand reinbeitedistrikt Aslak Brandsfjell.

Dommen i Frostating Lagmannsrett er klar. Reineierne i Essand reinbeitedistrikt
har fiskerettigheter i alle vann og
alle vassdrag i Tydal kommune.

Dermed har reineierne vunnet fram både
i tingretten og i lagmannsretten etter
at Tydal grunneierlag gikk til sak.

Grunneierlaget mener samene bare har
fiskerett i tre vann, men dette er
avvist av Frostating Lagmannsrett.

– Seier med bismak

Selv om Aslak Brandsfjell fryder over dommen, er han likevel ikke helt fornøyd. I dommen slås det nemlig fast at fiskeretten er begrenset kun til husbehov, og ikke til salgs.

– Det er jeg skuffet over. Vi har fisket for salg i alle tider, og har også bevist dette i retten. Fisket har vært en viktig tilleggsnæring for reindriftsutøvere, fremholder Brandsfjell.

Reindriftssamene har hele tiden hevdet at de bør få fiske som de har gjort i mange generasjoner.

– Har forandret karakter

Tydal Grunneierlag har på sin side ment at reindriftssamene må kjøpe fiskekort som alle andre, og at de tidligere bare har kunnet bedrive jakt, fangst og fiske på statlig grunn, og ikke på privat grunn.

Grunneiernes forsvarer Johan Fredrik Remmen har hevdet at reindriftssamenes virksomhet i tillegg har forandret karakter, og at fisket ikke lenger er nødvendig for overlevelse.

– Fritidsfiske med motorbåt har ikke noe med samisk kultur å gjøre, og deres fiske bør være på lik linje med andre som har dette som fritidssyssel, sa Remmen da saken var til behandling i Sør-Trøndelag tingrett sommeren 2007.

Anken avvist

Men tingretten tok ikke hensyn til grunneierne, og slo fast at reineierne i Essand reinbeitedistrikt og deres hustand har fiskerett innenfor Tydal grunneierlags forvaltningsområde.

Avgjørelsen ble anket av grunneeirne i september 2007 til Frostating Lagmannsrett. Men anken førte ikke frem. I lagmannsrettens domslutning går det frem at reineiere i Essand reinbeitedistrikt med eget reinmerke har fiskerett i alle vann og vassdrag i Tydal kommune innenfor grensene for Essand reinbeitedistrikt.

Fiskerett kun til husbehov

Men Lagmannsretten har, som tingretten, kommet frem til at fiskeretten gjelder kun til husbehov.

– Det er dette som stemmer best med ervervsgrunnlaget. Det alt overveiende fiske som fant sted i eldre tider var tilskudd av fisk i et naturalhushold, eventuelt med noe fisk i bytte med andre varer. Det er ført bevis for at det i nyere tid også er utøvet fiske for salg og som tilleggsnæring. Det er imidlertid ikke ført tilstrekkelig bevis for et næringsfiske i så lang tid at vikårene for alders tids bruk er tilstede, heter det i domspremissene fra lagmannsretten.

Korte nyheter

 • Fosen-protester: Løvebakken ble «Reinsdyrbakken»

  Fosen-aksjonistene har startet forberedelsene til lørdagens varslede demonstrasjon foran Stortinget.

  Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene. I den forbindelse er det varslet en demonstrasjon foran Stortinget, samt et demonstrasjonstog.

  Fredag kveld forberedte aksjonistene seg. Det gjorde de blant annet ved å «endre» navnet på Karl Johans gate, skriver VG.

  Byttet gatenavn

  Aksjonistene hengte blant annet opp et navn som kan henvise til den samiske aktivisten Elsa Laula Renberg over det ene gateskiltet. Hun regnes som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

  Nedover mot Jernbanetorget var paradegaten preget av plakater som henviste til aksjonen.

  De kjente løveskulpturene på Løvebakken har også blitt utstyrt med reinsdyrgevir. Det samme har bysten av Christian Michelsen.

  De kjente løveskulpturene på Løvebakken har også blitt utstyrt med reinsdyrgevir. Det samme har bysten av Christian Michelsen.

  (NTB)

  Fosen-aksjonistene har startet forberedelsene til lørdagens varslede demonstrasjon foran Stortinget. De kjente løveskulpturene på Løvebakken har blitt utstyrt med reinsdyrgevir
  Foto: NTB
 • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

  E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

  PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.

 • Komišuvnna raporta: – Buot parlamentáralaš jođiheaddjit fertejit váldit ovddasvástádusa

  – Mun dovddan vuollegašvuođa dan ektui maid lohken raporttas. Dat lea lossa muitalus mii boahtá ovdan, mo mii leat láhtten olbmuiguin.

  Nu cealká Kristtalaš álbmotbellodaga (KrF) jođiheaddji Olaug Bollestad.

  Son lea okta dain gii lea searvan Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta lohkamii.

  Raportta sisdoallu, mii duorastaga geigejuvvui Stuoradiggái, čuozai Bollestad:i.

  KrFa jođiheaddji logai raporttas earret eará girku rolla birra dáruiduhttimis.

  – Mun gii lean oassi KrF bellodagas ja lean kristtalaš, in leat gal rámis das mii lea dahkkon, lohká son.

  Bollestad vuordá ahte buot bellodatjođiheaddjit Stuorradikkis ipmirdit makkár ovddasvástádus sis lea raportta čuovvoleamis.

  – Mii parlamentáralaš jođiheaddjit fertet váldit dán ovddasvástádusa iežamet stuoradiggejoavkkuide, mat fas váldet dan ovddasvástádusa viidáset bellodagaide miehtá riikka, justa fal sihkkarastit dán politihkalaččat, dadjá son.

  Nærbilde av Olaug Bollestad. Hun er fotografert forfra, hodet hennes mellom to personer fotografert bakfra. Hun ser smått skeptisk ut. Har på runde briller.
  Foto: Terje Pedersen / NTB