Alle får fiske ørret i Finnmark

Flertallet i styret i Finnmarkseiendommen fastholder vedtaket om å la alle norske - og EU borgere fiske ørret og røye med stang over alt i fylket.

Finnmarksørret
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

  

Egil Olli og Berit Ranveig Nilssen

Egil Olli og Berit R. Nilssen tapte ørret-kampen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Mindretalleti styret som består av Berit Ranveig Nilssen og Egil Olli, ville gjeninnføre ordningen med at utlendinger ikke skal kunne fiske lenger enn fem km fra riksvegen.

Denne ordningen opphørte da Finnmarksloven kom i fjor.

GULDAL: Finnmárkku jávrrit rahpas buohkaide

GULDAL: Sátnejoðiheaddjit hirpmástuvvan

I strid med loven

- Den gamle ordningen er i strid med Finnmarksloven og EØS-avtalen. Derfor kan den ikke gjeninnføres, mener flertallet. 

Tidligere i sommer sa styremedlem i FeFo, Egil Olli at han  ville ha bort utlendingene fra Finnmarksvidda. Men han tapte kampen i styret.

Kjell Harald Sæther

Ordfører i Karasjok

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er et overgrep, sier ordfører Kjell Sæther i Karasjok.

Han trodde nesten ikke sine egne ører da han hørte dette. Det var aldri meningen at hele EU skulle få fri tilgang til fiskevannene i Finnmark.

- Jeg finner ikke ord som beskriver dette, sier han sjokkert. 

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino

Foto: NRK

Også Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta sliter med å forstå flertallet som går inn for å la alle norske- og EU borgere fiske med stang over alt i Finnmark.

- Dette hadde jeg ikke ventet, sier Hætta.

Han tror ikke det var dette som var meningen da arbeidet med Finnmarksloven kom i gang.

- Jeg er i mot ordninger som skiller folk, sier ordfører Bjørn Søderholm i Porsanger. Derfor er han på en måte enig med flertallet i styret i Finnmarkseiendommen. 

Vann i Indre Finnmark
Foto: Ann Irene Buljo / NRK

Korte nyheter

 • Dollavárri ealáskan Indonesiijas

  Java sullos Indonesiijas báhtarit olbmot baluin dollaváris mii lávvardaga ealáskii. Báikkálaš TV-stášuvdna lea sádden ealligovaid filbmejuvvon giehtatelefovnnain, mas oaidná olbmuid geat vihket eret gudnabalvvas. Semeru dollavárri ealáskii bearjadaga.

  Vulkanutbrudd i Indonesia
  Foto: HANDOUT / AFP
 • Eaminissonat gillájit veahkaválddi

  Eambbogo 80 proseantta USA eamiálbmotnissoniin lohket sii leat vásihan veahkaválddi iežaset eallimis. Muhtin reserváhtain lea veahkaváldi nissoniid vuostá logi geardde bajábeale nationála dási, čállá Al Jazeera. Oassi váttisvuođas lea, ahte eamiálbmot politiiját ja dikkit eai sáhte dahket maidige jus ii-eamiálbmot vearredahkki verroša reserváhtain.

  Urfolkskvinne blir skylt med vann i ansiktet
  Foto: Adam Alexander Johansson