Vil ikke la utlendinger fiske ørret på Finnmarksvidda

Mange finnmarkinger synes det er galt at utlendinger nå kan fiske ørret over alt i fylket. Styremedlem Egil Olli i Finnmarkseiendommen vil ha slutt på dette. 

Ørretfiskere

Illustrasjonsfoto

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Egil Olli

Styremedlem Egil Olli i Finnmarkseiendommen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg har stilt spørsmål i styret om utlendingers rett til innlandsfiske i Finnmark. Personlig mener jeg at den gamle ordningen fortsatt skal kunne gjelde, sier Olli som var styreleder fram til årsskiftet.

Han tror ikke det vil være problematisk for styret å innføre den tidligere ordningen.

Før finnmarksloven trådte i kraft i fjor, kunne ikke utlendinger fiske lenger enn fem kilometer fra offentlig vei.

- Tømmer vannene

I dag kritiserte Johan Anders Somby i firmaet Viddas Veidemann praksisen som er innført etter at finnmarksloven ble iverksatt.

- Etter at fem kilometers-grensa forsvant, er det flere finlendere lenger inne på vidda enn før, sa Somby.

Han hevder finlendere kan tømme ørretvann i Finnmark. 

Vet ikke hvorfor 

- Jeg vet ikke riktig hvorfor utlendinger kan fiske overalt i Finnmark, sier Egil Olli.

Han mener finnmarksloven er tolket slik at man ikke kan hindre utlendinger til å fiske i alle vann.

- Styret har aldri behandlet og langt i fra vedtatt å la utlendinger slippe til over alt. Jeg er usikker på hvorfor det er blitt slik. Nå er det skapt et inntrykk av at blant annet finlendere kan fiske hvor de vil, og det er beklagelig, sier Olli.

Gammelt vedtak forsvant

Utmarkssjef Rolf Kollstrøm i Fefo sier at ingen har opphevet vedtaket om at utlendinger ikke kan fiske lenger enn fem kilometer fra vei.

- De gamle ordningene og reglene som Finnmark jordssalgsstyre styrte etter, forsvant etter at finnmarksloven ble innført 1. juli i fjor.

Finnmarksørret
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

 

Finnmarkseiendommens administrasjon har blant annet informert finske sportsfiskermagasiner om hvilke regler som gjelder nå.

- Finnmarksloven gir innbyggerne en rett til å fiske i innlandet med stang, håndsnøre og garn. Tilreisende fiskere kan kun fiske med stang og håndsnøre, og skal man kunne begrense denne adgangen, må det være av hensyn til at ressursen ikke tåler det.

Stopp for utledninger?

Dermed kan fortsatt blant annet finlendere fiske hvor de måtte ønske.

- Jeg skal ta opp dette på neste styremøte. Mange finnmarkinger har reagert på at utlendinger kan fiske overalt, sier Egil Olli.

Korte nyheter

 • Romssas duođaštan omikronvirusa

  Romssas leat ikte maŋŋelgaskabeaivve duođaštan koronanjoammuna, man jáhkket leat omikronvirusin. Guokte njoammumat laktásit Oslo njoammumiidda. Guovttis leaba bidjon erremii go bohtosat čájehit ahte sudnos ii leat deltavirus ja dat sáhttá mearkkašit dan ahte leaba njoammuduvvon Omikronvirusii, čállá Romssa suohkan preassadieđáhusas.

  Tromsø
  Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen
 • Davvin eanet mánáin RS-virus

  Dál gevvet eanet mánát buohccivissui RS-virus geažil, go dan maid ovdal dahke, dan čállá Avisa Nordland. Dat man olu mánát leat buohcciviesuin, dat rievddadallá vahkkus vahkkui, otne leat vihtta máná buohcciviesus, dadjá Nordlánddabuohcciviesu Mánáidklinihka klinihkkahoavda, Anita Kvarsnes. Romssas ledje mannán vahkkus logi máná oktanaga buohcciviesus RS-virus geažil.

  Nordlandssykehuset
  Foto: Sondre Skjelvik / NRK
 • 4100 ođđa koronanjoammuma

  Maŋemus jándoris registrerejedje badjel 4100 ođđa koronanjoammuma Norggas. Dat lea 1200 eanet go dan maid registrerejedje seamma beavvis mannan vahkkus. Ikte ledje 295 koronabuohcci buohccivesuin, ja dat 33 eanet go dan maid ledje ovdal vahkkoloahpa.

  Koronatesting på grensestasjonen på Magnormoen.
  Foto: Ann-Kristin Mo